• Międzynarodowy Dzień Kota
     • Międzynarodowy Dzień Kota

     • „Niemal założyć się jestem gotów,
      bo wątpliwości moich to nie budzi,
      że gdzie jest dom szczęśliwych kotów,
      tam jest i dom szczęśliwych ludzi.”

      /Franciszek Klimek/

      Międzynarodowy Dzień  Kota (angielskie - Word Cat Day,  National Cat Day, International Cad Day, włoskie – Giornata mondlale def gato) – święto obchodzone corocznie  na świecie  17 lutego. We Włoszech  obchodzone jest  od 1990  roku. Święto to ma podkreślić znaczenie  kotów w życiu człowieka. Powinniśmy również pamiętać o niesieniu pomocy kotom wolno żyjącym  i bezdomnym ., które miały kiedyś dom ale go utraciły. Święto ma również za zadanie uwrażliwienie ludzi na trudny koci los. W Polsce obchodzone  po raz pierwszy  19 lutego 2006 roku z inicjatywy Miesięczników „Kot” i „Cat Club Łódź”. Wojciech Albert Kurkowski pomysłodawca obchodów tego święta propaguję akcję pomocy bezdomnym kotom pod hasłem – „Rasowce – Dachowcom” podczas, której kluby miłośników kotów zrzeszone w Felis  Polonia zbierają dary na rzecz pomocy bezdomnym kotom,  jakże często przebywającym w schroniskach dla zwierząt.  Z okazji przypadającego  we wtorek 17 lutego  2022 roku jubileuszu 17 - lecia obchodów tego święta w naszym kraju  Koło Historyczne ,,Wiarus” zaprosiło uczestników półkolonii  ,,Zima w mieście” odbywających się w czasie ferii w naszej szkole do udziału w konkursie plastycznym ,,Mój kot”. Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do poszukiwanie informacji dotyczących kocich tajemnic, rozmowy z rodzicami, dziadkami o sposobach pomocy, szczególnie w okresie zimy bezdomnym kotom oraz rozwijanie plastycznych talentów.  Do konkursu zgłoszono 31 samodzielnie wykonanych przez uczniów klas I i II  prac. Dodatkowym utrudnieniem dla uczestników  konkursu, co warte podkreślenia, był ograniczony  do 1 godziny czas wykonania  w dowolnej technice artystycznego dzieła.. Po długich i burzliwych obradach Szkolna Komisja Konkursowa  pod kierownictwem p. Anny Grzegorek postanowiła przyznać:

      I miejsce –Zuzannie Dukland – uczennicy klasy I f,

      II miejsce – Janowi Broma – uczniowi klasy II b,

      III miejsce – Danielowi Adamkiewiczowi – uczniowi klasy II c

      Gratulujemy!

      Przy ocenie prac, jak podkreśliła pani Anna Grzegorek wieloletni, emerytowany nauczyciel plastyki wzięto pod uwagę kreatywność, samodzielność i artystyczne ujęcie  przez uczniów tematu konkursu. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu, bo „niemal założyć się jestem gotów, bo wątpliwości moich to nie budzi, że gdzie jest dom szczęśliwych kotów, tam jest i dom szczęśliwych ludzi.”  Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Radę Rodziców odbędzie się na najbliższej szkolnej akademii

      Koło Historyczne "Wiarus”

    • 81. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych
     • 81. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych

     • „W obliczu Boga Wszechmocnego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam…”

      /fragment przysięgi "Cichociemnych"/

      W nocy z 15 na 16 lutego br. minęła 81. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych nad okupowaną przez Niemców Polskę. Pierwszymi cichociemnymi zrzuconymi w  ramach operacji "Adolphus'  byli; rotmistrz Józef Zabielski ps "Żbik", major Stanisław Krzymowski ps "Kostka" i kurier Rządu na uchodźctwie Czesław Raczkowski ps "Orkan'. Cichociemni to specjalnie szkoleni , legendarni  żołnierze polskich sił zbrojnych walczących na Zachodzie, którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na spadochronach na terytorium okupowanej Polski. Ich głównym zadaniem była walka  o wolną i suwerenną ojczyznę . W czasie wojny dokonano  zrzutu 316 „Cichociemnych”. .Jeden z takich zrzutów miał miejsce w nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku w Kołakowie   w dawnym powiecie radzymińskim . Operacja nosiła kryptonim „Weller 2” . Pełniąc służbę w Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej cichociemni stali się elitą Polskiego Państwa Podziemnego.

      Cześć i chwała bohaterom

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Zapisy do klas pierwszych
     • Zapisy do klas pierwszych

     • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2

      ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023
      od 1 marca do 31 marca 2022r.

      Szanowni Rodzice,

      Od 1 września 2022 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 roku.

      Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie z rocznika 2015 będą przyjęte do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (prawnych opiekunów), które należy złożyć  w terminie od 1 marca do 31 marca 2022 roku w sekretariacie szkoły.

      Wszystkie dzieci urodzone w 2015 roku, zamieszkałe w  obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.

      Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2016 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

       Musi być jednak spełniony jeden z warunków:

      • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo;
      • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię
       o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
      • Dokumenty do pobrania:
       1. Obwód szkoły >>>>>> obwod_szkoly.pdf
       2. Wniosek zgłoszenia >>>>>> wniosek_zgloszenie.pdf
       3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>>> oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf
       4. Informacje dodatkowe >>>> informacje_dodatkowe.docx (wersja w Wordzie) informacje_dodatkowe.pdf (wersja pdf)

      Druki zgłoszeń  są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp1radzymin.radzymin.pl w zakładce: >>         Zapisy do kl. I    lub w sekretariacie szkoły.

    • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022
     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI).
      Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodziliśmy 8 lutego.

      W związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas obchodów DBI 2022 organizatorzy zachęcali do korzystania z zasobów internetowych w celu dokształcania dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w przestrzeni internetowej.

      15 lutego 2022 roku uczniowie klas I – III uczestniczyli w spektaklu online pt.: „Dzieci sieci – Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów”. W ten sposób przyłączyliśmy się do międzynarodowych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022.

      Tematyka widowiska dotyczyła bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu. Po spektaklu odbyła się dyskusja odnosząca się do możliwych zagrożeń płynących z nadmiernego używania Internetu. Ponadto, dzieciom przedstawiono wskazówki w jaki sposób należy bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu online i chętnie dzieliły się swoją wiedzą oraz odpowiadały na zadawane pytania.

      Jesteśmy dobrej myśli, że dzięki takim spotkaniom i wielu innym działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie, uczniowie będą odpowiedzialnie i świadomie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

      Opracowanie: Anna Mazur

    • Międzynarodowy Projekt „Emocja”
     • Międzynarodowy Projekt „Emocja”

     • Uczniowie klasy 3e po raz kolejny ochoczo przystąpili do realizacji zadań kolejnego modułu Międzynarodowego Projektu „Emocja”, którego myślą przewodnią była Kraina Mocy Słów.

      Uczniowie rozwijali swoje  umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji , poszanowanie dla odmienności, otwartość i empatię, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych.

      Po wysłuchaniu „Bajki o ciepłym i puchatym” uczniowie przystąpili do wykonania drzewka i worka dobrych słów.

      W tym dniu uczniowie przekonali się, że zgodna praca w grupie przynosi efekty, a używanie dobrych słów sprawia innym przyjemność i poczucie bycia potrzebnym, co w dzisiejszym świecie jest bardzo ważne.

      Koordynator projektu : Kamila Tyburska

    • 80. rocznica powstania Armii Krajowej
     • 80. rocznica powstania Armii Krajowej

     • "W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.  Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało."

      Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu" Armii Krajowej wprowadzona rozkazem z dnia 12.XII.1942 r. przez Komendanta Głównego A. K. generała „Grota"

      W poniedziałek 14 lutego 2022 r. minie 80. rocznica powstania Armii Krajowej największej konspiracyjnej organizacji wojskowej w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiła ona integralną część Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  podległych Naczelnemu Wodzowi i  Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie. 80 lat temu 14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przekształcony w Armię Krajową (AK).Jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”  Decyzja gen. Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. podnosiła rangę Armii Krajowej  do krajowych sił zbrojnych, w której skład weszli wszyscy żołnierze będący w czynnej służbie wojskowej. Liczyła ona  w 1944 roku ponad 380 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Armia Krajowa  działała na terenach II Rzeczpospolitej, okupowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki. Celem dalekosiężnym AK było przygotowanie ogólnopolskiego powstania zbrojnego, a w ramach walki bieżącej prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandowo- informacyjną, działania sabotażowo-dywersyjne i odwetowe oraz walkę partyzancką, która w bezpośrednim sąsiedztwie frontu przekształcała się w walkę otwartą, prowadzoną w ramach akcji „Burza”. W kwietniu 1942 roku podczas narady przywódców organizacji niepodległościowych  zapadła decyzja o powstaniu struktur Armii Krajowej  na terenie dawnego Powiatu Radzymińskiego. Narada odbyła się w mieszkaniu ppor. Henryka Kutznera ps "Doliwa" przy ul. 11 Listopada w Radzyminie. Pierwszym komendantem Obwodu Armii Krajowej został mjr Witold Kitkiewicz ps. "Marian".

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Półkolonie "Zima w mieście"
     • Półkolonie "Zima w mieście"

     • W pierwszym tygodniu ferii zimowych w naszej szkole odbyły się półkolonie dla uczniów klas I-VI. Był to czas przepełniony ciekawymi  i budzącymi w uczniach zainteresowanie aktywnościami. Szczególnie przypadły im do gustu wycieczki na basen, do kina jak również wyjścia do Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Radzymin na teatrzyk pt. „Wiślana Opowieść”, oraz na poranek filmowy.

      Zajęcia organizowane przez opiekunów na terenie szkoły także przykuwały uwagę uczniów.Eksperymenty, zabawy integracyjne , warsztaty plastyczne czy zajęcia muzyczne to jedne z kilku propozycji, z jakich korzystali uczestnicy półkolonii. Na szkolnej stołówce na głodne brzuchy czekało pyszne jedzonko. Po nim każdy mógł wygodnie odpocząć podczas trwania sjesty, której towarzyszyło m.in. słuchanie ulubionych opowiadań i bajek. Na zakończenie tygodnia zorganizowany został bal karnawałowy z tańcem, konkursami i dobrą zabawą. 

      Opiekunowie

    • 78. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej
     • 78. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej

     • W imieniu Polski Walczącej….

      We wtorek 1 lutego mija 78. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej  będącej zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego. W samym centrum okupowanej Warszawy, pod oknami dowództwa SS 1 lutego 1944 roku od kul żołnierzy oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz” zginął Fanz Kutschera. SS-Brigadeführer i Generalmajor  dowódca SS i Policji  na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa To on od jesieni 1943 roku wprowadził w stolicy terror, organizował uliczne łapanki i egzekucje na skalę masową. Każdego tygodnia z jego rozkazu rozstrzeliwano setki niewinnych mieszkańców stolicy. Wyrokiem sadu Polskiego Państwa Podziemnego został za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu skazany na karę śmierci. Akcja na Fanza Kutscherę przygotowana była w najdrobniejszych szczegółach. Brało w niej udział dziewięciu żołnierzy AK i trzy łączniczki. Trwała zaledwie 100 sekund.. Samochód wiozący F. Kutscherę miał do przejechania zaledwie 140 metrów.. Na tym odcinku trasy żołnierze AK doprowadzili do zderzenia z innym pojazdem i wykonali wyrok.  Był to wyraźny sygnał, że Polskie Państwo Podziemne nie godzi się na terror w Warszawie i z całą mocą będzie karało tych, którzy popełniają zbrodnie wobec Polaków. Po śmierci szefa gestapo Niemcy zaniechali stosowania jego metod. Następca Kutschery w Warszawie mówił, że nie chce skończyć tak jak jego poprzednik Uczestnikami spektakularnej akcji byli: Bronisław Pietraszewicz „Lot” dowódca, Stanisław Huskowski „Ali”—zastępca dowódcy, Zdzisław Poradzki „Kruszynka”, Michał Issajewicz „Miś”, Marian Senger „Cichy”, Zbigniew Gęsicki „Juno”, Henryk Humięcki „Olbrzym” ( Olbrzymek), Bronisław Helwig „Bruno”, Kazimierz Sott „Sokół” oraz łączniczki: Maria Stypułkowska – Chojecka „Kama”, Elżbieta Dziębowska „Dewajtis” i Anna Szarzyńska- Rewska „Hanka”.

      Chwała Bohaterom.

      Niech pamięć o Ich czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Wielkia Orkiestra Świątecznej Pomocy
     • Wielkia Orkiestra Świątecznej Pomocy

     • W dniu 30 stycznia 2022 r. uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze na terenie Radzymina pod opieką p. Marleny Fedorczyk i p. Agnieszki Milewskiej zbierali pieniądze do kolorowych puszek, które w całości zostały przekazane na rzecz WOŚP.

      Opiekunowie: Marlena Fedorczyk, Agnieszka Milewska

    • DZIEN BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022
     • DZIEN BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

      Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 jako punkt kulminacyjny obchodzić będziemy 8 lutego 2022 r.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Działania w tym kierunku organizowane w szkole:

      1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.

      2. Umieszczenie banneru DBI 2021 na szkolnej stronie internetowej.

      3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-VIII z wykorzystaniem scenariuszy organizatorów akcji, na podstawie dostępnych filmów w ramach informatyki.

      4. Wykonanie gazetki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz urządzeniach mobilnych i zamieszczenie jej na szkolnej stronie www oraz dystrybucja przez dziennik elektroniczny.

      Kolorowanka dla klas I-III >>> kolorowanka.png

      Organizatorzy: Irena Jankowska, Dorota Poznańska, Paweł Cybulski

    • Poszummy, posyczmy i porerajmy – konkurs logopedyczny rozstrzygnięty!
     • Poszummy, posyczmy i porerajmy – konkurs logopedyczny rozstrzygnięty!

     • W szkole odbył się KONKURS LOGOPEDYCZNY  - TWORZYMY GRY I ZABAWY LOGOPEDYCZNE.

      Uczniowie klas I-VIIzostali zaproszeni do twórczego i pełnego pasji udziału. Zadaniem  uczestników konkursu było stworzenie gry  lub zabawy logopedycznej, dzięki której w trakcie zajęć logopedycznych uczniowie będą mogli doskonalić wymowę trudnych polskich głosek: szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), syczącego  (s, z, c, dz),  ciszącego (ś, ź, ć, dź) lub głoski (r).

      Można było wykonać: grę planszową, karty do gry, memory, domino, klocki,   historyjki obrazkowe, puzzle, lub  inne rodzaje gier pozwalające usprawniać  prawidłową artykulację.

      Oceniając prace brano pod uwagę: estetykę pracy, przydatność, atrakcyjność gry oraz poprawność materiału językowego (sylab, wyrazów, zdań lub tekstów).Technika pracy była dowolna. Gry można było przygotować samodzielnie lub w zespołach.

      Dziękują wszystkim uczniom za zaangażowanie. Gratulujemy kreatywności i wyobraźni twórczej.

       Zwycięzcami zostali:

      I miejsce - Tymon Ducki I b

      II miejsce - Zuzanna Kuc III d

      II miejsce - Marianna Fedorenko II e

      III miejsce - Zosia Czajkowska II d

      Wyróżnienia:

      Piotr Łapiński VII c

      Szymon Tarapata V c

      Krystian Urbanek IV d

      Bartek Urbanek  I d

      Weronika Matuszewska VII c

      Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród  rzeczowych.

      ORGANIZATORKI:  Iwona Szymańska, Katarzyna Staniszewska, Katarzyna Brzozowska, Jolanta Rosińska-Włodarczyk

    • #WeRemember Pamiętamy!
     • #WeRemember Pamiętamy!

     • W czwartek 27 stycznia minął  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który został ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, by uczcić pamięć 6 milionów Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała  sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Szczegółowy raport o tym, czym jest Holokaust do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta przekazał Jan Kurski. Rotmistrz Witold Pilecki, jeden z największych bohaterów XX wieku ,sam na ochotnika poszedł do Auschwitz jako więzień  w swoim raporcie szczegółowo opisał  jakie piekło Niemcy zgotowali zamkniętym tam ludzi. Wspominając dzień wyzwolenia przez oddziały Armii Czerwonej niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz pamiętajmy o  tych , którzy zginęli w imię głoszonej przez Niemców nienawiści rasowej.  Niech pamięć i prawda o Holokauście trwa  wiecznie. Poniesiemy w przyszłość i przekażemy następnym pokoleniom  tę prawdę.  Nigdy więcej Auschwitz! Nigdy więcej ludobójstwa, nienawiści i rasizmu!

      Koło Historyczne ,,Wiarus’

    • 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
     • 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

     • „Będąc przekonanym, że niezależność

      jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu

      zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny."

      /Romuald Traugutt - 1864/

      W  sobotę  22 stycznia 2022 roku minęła 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W mrożone styczniowe dni poderwał się do walki „Naród Polski, Litwy i Rusi” zjednoczony „ pod sztandarem Orła, Pogoni i Archanioła Ruszyli powstańcy jak głosił Manifest „na straszny bój zagłady, bój ostatni Europejskiej Cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji”. Głównym celem walki było zerwanie pęt rosyjskiej niewoli i odzyskanie utraconej niepodległości. Powstanie Styczniowe było również ostatnim aktem wspólnej walki, ramię przy ramieniu przedstawicieli narodów zamieszkujących tereny I Rzeczypospolitej. Swym zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) oraz ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego utracone po rozbiorach na rzecz Rosji. W dniu wybuchu siły powstańcze liczące zaledwie 6 tysięcy słabo uzbrojonych, głównie w broń strzelecką i kosy, ochotników zaatakowało stacjonujące w miastach rosyjskie garnizony. (Powstanie na Litwie wybuchło 1.02.1863 roku). Mimo przygniatającej przewagi Rosjan powstańcze partie (tak nazywano powstańcze oddziały) przez prawie dwa lata stawiały heroiczny opór. W tym czasie przez powstańcze szeregi przewinęło się ponad 150 tysięcy ochotników. Stoczono około 1300 bitew i potyczek. W polskich szeregach podobnie jak w Powstaniu Listopadowym walczyło wielu ochotników z zagranicy. Najwięcej było Rosjan, Włochów i Węgrów. Sporą grupę stanowili Niemcy, Francuzi i Czesi. Nie zabrakło również Austryjaków, Anglików Serbów i Szwajcarów. Najdłużej, bo aż do wiosny 1865 roku walczył na Podlasiu mały oddział księdza Stanisława Brzóski, który schwytany swe młode życie złożył na ołtarzu Ojczyzny ginąc 23 maja z rąk carskich oprawców na rynku w Sokołowie Podlaskim. Pomimo początkowych sukcesów, podziwu i poparcia międzynarodowej opinii publicznej powstanie upadło. Na polach bitew i potyczek zginęło ponad 30 tysięcy obrońców wolności. W tak licznych miejscach kaźni stracono kolejny tysiąc wiernych ideałom żołnierzy Rzeczpospolitej. Ponad 38 tysięcy skazano na katorgę i zesłano na Syberię, a 10 tysięcy powstańców zmuszonych było do opuszczenia naszego kraju. Pamięć o Tych, co żyli godnie, do końca będąc wierni Ojczyźnie będzie  dla nas honorowym obowiązkiem. Nie byłoby wolnej, suwerennej Polski, gdyby nie było ich ofiary, bo przecież „Naród który nie walczy o swoją wolność, tej wolności nie jest godzien. Pochylając nisko głowy chcemy pamięć o powstańcach styczniowych, którzy jedynie pragnęli Polski wolnej, wielkiej, sprawiedliwej i mądrze rządzonej  przywoływać do powszechnej świadomości naszych uczniów . Chcemy przypomnieć postacie, wydarzenia i epizody Powstania Styczniowego, które miały miejsce również na naszej radzymińskiej ziemi i w dawnym powiecie stanisławowskim. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem - niech w 2022roku, roku 159 rocznicy heroicznego, zrywu naszych przodków nie zabraknie na ich mogiłach zniczy – ogni naszej pamięci, a w sercach naszych niech na stałe zagoszczą  ideały., którymi żyli i dla , których poświęcali swoje życie.

      Cześć ich pamięci.

      Koło Historyczne "Wiarus"

       

    • płk Mieczysław Chojnacki ps. "Młodzik"
     • płk Mieczysław Chojnacki ps. "Młodzik"

     • W piątek 21 stycznia 2022 r. minęła druga rocznica śmierci płk. Mieczysława Chojnackiego ps,,Młodzik” – żołnierza Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej, kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Honorowego Obywatela Radzymina.Człowieka prawego o niezłomnych zasadach, który powinien być wzorem dla młodego pokolenia  Polaków. Zapalone znicze – ognie naszej pamięci niech świadczą ,że pamiętamy o jego walce o Polskę wolną, suwerenną i sprawiedliwą …

      Cześć i Chwała Bohaterowi

      Koło Historyczne ,,Wiarus”

      Notka biograficzna >>>> Mieczyslaw_Chojnacki.pdf

    • Kondolencje
     • Kondolencje

     • Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

      Ś.P. Artura Kołodziejczyka

      Taty Martynki,

      serdeczny, dobry i życzliwy Człowiek.

      Łączymy się w bólu i składamy wyrazy  współczucia Rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłego.

      Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja – cała społeczność radzymińskiej "Stalowej Jedynki"

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych