• 80. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych
     • 80. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych

     • „W obliczu Boga Wszechmocnego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam…”

      /fragment przysięgi "Cichociemnych"/

      W   nocy z 15 na 16 lutego br. minęła 80. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych nad okupowaną przez Niemców Polskę. Pierwszymi cichociemnymi zrzuconymi w  ramach operacji "Adolphus'  byli; rotmistrz Józef Zabielski ps "Żbik", major Stanisław Krzymowski ps "Kostka" i kurier Rządu na uchodźctwie Czesław Raczkowski ps "Orkan'. Cichociemni to specjalnie szkoleni , legendarni  żołnierze polskich sił zbrojnych walczących na Zachodzie, którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na spadochronach na terytorium okupowanej Polski. Ich głównym zadaniem była walka  o wolną i suwerenną ojczyznę . W czasie wojny dokonano  zrzutu 316 „Cichociemnych”. .Jeden z takich zrzutów miał miejsce w nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku w Kołakowie   w dawnym powiecie radzymińskim . Operacja nosiła kryptonim „Weller 2” . Pełniąc służbę w Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej cichociemni stali się elitą Polskiego Państwa Podziemnego.

      Cześć i chwała bohaterom

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • 79. rocznica powstania Armii Krajowej
     • 79. rocznica powstania Armii Krajowej

     • "W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.  Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało."

      Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu" Armii Krajowej wprowadzona rozkazem z dnia 12.XII.1942 r. przez Komendanta Głównego A. K. generała „Grota".

               W niedzielę 14 lutego 2021 r. minęła 79. rocznica powstania Armii Krajowej największej konspiracyjnej organizacji wojskowej w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiła ona integralną część Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  podległych Naczelnemu Wodzowi i  Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie.79 lat temu 14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przekształcony w Armię Krajową (AK). Jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”  Decyzja gen. Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. podnosiła rangę Armii Krajowej  do krajowych sił zbrojnych, w której skład weszli wszyscy żołnierze będący w czynnej służbie wojskowej. Liczyła ona  w 1944 roku ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Armia Krajowa  działała na terenach II Rzeczpospolitej, okupowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki. Celem dalekosiężnym AK było przygotowanie ogólnopolskiego powstania zbrojnego, a w ramach walki bieżącej prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandowo- informacyjną, działania sabotażowo-dywersyjne i odwetowe oraz walkę partyzancką, która w bezpośrednim sąsiedztwie frontu przekształcała się w walkę otwartą, prowadzoną w ramach akcji „Burza”. W kwietniu 1942 roku podczas narady przywódców organizacji niepodległościowych  zapadła decyzja o powstaniu struktur Armii Krajowej  na terenie dawnego Powiatu Radzymińskiego. Narada odbyła się w mieszkaniu ppor. Henryka Kutznera ps "Doliwa" przy ul. 11 Listopada w Radzyminie. Pierwszym komendantem Obwodu Armii Krajowej został mjr Witold Kitkiewicz ps. "Marian".                                                                                                                                     

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Koło Historyczne "Wiarus"

       

      .

    • 77. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej
     • 77. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej

     • W imieniu Polski Walczącej….

      W poniedziałek 1 lutego mija 77. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej  będącej zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego. W samym centrum okupowanej Warszawy, pod oknami dowództwa SS 1 lutego 1944 roku od kul żołnierzy oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz” zginął Fanz Kutschera.  SS-Brigadeführer Generalmajor  dowódca SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa To on od jesieni 1943 roku wprowadził w stolicy terror, organizował uliczne łapanki i egzekucje na skalę masową. Każdego tygodnia z jego rozkazu rozstrzeliwano setki niewinnych mieszkańców stolicy. Wyrokiem sadu Polskiego Państwa Podziemnego został za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu skazany na karę śmierci. Akcja na Fanza Kutscherę przygotowana była w najdrobniejszych szczegółach. Brało w niej udział dziewięciu żołnierzy AK i trzy łączniczki. Trwała zaledwie 100 sekund.. Samochód wiozący F. Kutscherę miał do przejechania zaledwie 140 metrów.. Na tym odcinku trasy żołnierze AK doprowadzili do zderzenia z innym pojazdem i wykonali wyrok.  Był to wyraźny sygnał, że Polskie Państwo Podziemne nie godzi się na terror w Warszawie i z całą mocą będzie karało tych, którzy popełniają zbrodnie wobec Polaków. Po śmierci szefa gestapo Niemcy zaniechali stosowania jego metod. Następca Kutschery w Warszawie mówił, że nie chce skończyć tak jak jego poprzednik Uczestnikami spektakularnej akcji byli: Bronisław Pietraszewicz „Lot” dowódca, Stanisław Huskowski „Ali”—zastępca dowódcy, Zdzisław Poradzki „Kruszynka”, Michał Issajewicz „Miś”, Marian Senger „Cichy”, Zbigniew Gęsicki „Juno”, Henryk Humięcki „Olbrzym” ( Olbrzymek), Bronisław Helwig „Bruno”, Kazimierz Sott „Sokół” oraz łączniczki: Maria Stypułkowska – Chojecka „Kama”, Elżbieta Dziębowska „Dewajtis” i Anna Szarzyńska- Rewska „Hanka”.

      Chwała Bohaterom

      .Niech pamięć o Ich czynach nigdy nie zaginie.

                                                              Koło Historyczne „Wiarus”                                                                                                                                                       

       Plenerowa inscenizacja zamachu na Franza Kutscherę. Warszawa, 22.02.2009. Fot. PAP/B. Zborowski

    • WIELKA LOTERIA JĘZYKOWA „RODZINA, ACH RODZINA!”
     • WIELKA LOTERIA JĘZYKOWA „RODZINA, ACH RODZINA!”

     •                                        Z okazji Dnia Języka Ojczystego zapraszamy do wzięcia udziału w Loterii Językowej. Wystarczy rozwiązać zadanie, które 22 lutego (poniedziałek) o godzinie 10.00 zamieścimy na stronie internetowej naszej szkoły: https://www.sp1radzymin.radzymin.pl/

      Odpowiedzi należy przesłać do p. Weroniki Szymankiewicz jako treść wiadomości w dzienniku Librus. W temacie prosimy wpisać:  Konkurs, swoje imię i nazwisko oraz klasę.

      Termin nadsyłania prac upływa  we środę (24.02.2021) o godzinie 18.00.

      Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy pięć nagród.

      Nagrodę otrzyma również osoba, która jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź. Zwycięzców poinformujemy drogą mailową (wiadomość w Librusie).

      Zachęcamy do wzięcia udziału w rywalizacji.

      Nauczyciele języka polskiego

    • PASOWANIE NA CZYTELNIKA
     • PASOWANIE NA CZYTELNIKA

     • Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników z klas I, które odbyło się w dniach 15-17 lutego 2021 r. było dla nich ogromnym przeżyciem.

      Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.

      A wszystko zaczęło się od przeczytania listu od „Duszka Książkouszka” oraz pogadanki, z której dzieci dowiedziały się dlaczego warto czytać książki i jak je szanować.

      Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki.

      Po takim wprowadzeniu uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika oraz wypożyczenie pierwszej książki.

      Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, zakładkę oraz figurkę „Duszka Książkouszka”.

      Na koniec spotkania ogłoszony został konkurs plastyczny: „Ja i moja wymarzona książka na bezludnej wyspie”.

      ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY

    • Zbiórka nakrętek
     • Zbiórka nakrętek

     •                 W ubiegły czwartek, 28 stycznia 2021 roku przed Szkołą Podstawową nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie stanęło wielkie serce, do którego zbieramy plastikowe nakrętki na cele dobroczynne...

       Więcej w  Tygodniku Regionalnym Kurier W nr 4  z dnia 2.02.2021 r. >>> gazeta-nakretki.pdf

      Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji...

    • Konkurs walentynkowy: Die Liebe ist da!!!
     • Konkurs walentynkowy: Die Liebe ist da!!!

     • Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę walentynkową.

      Pracę należy wykonać dowolną techniką, a jej zdjęcia przesłać na adres e-mailowy organizatora tj. joanna.czestkowska@sp1radzymin.radzymin.pl lub jako załącznik w wiadomości na Teams do dnia 14.02.2021 r.

      Kartkę należy wykonać w języku niemieckim. 😊

      POWODZENIA!!!

      Joanna Czestkowska

    • "Razem na Święta"
     • "Razem na Święta"

     • W ramach podziękowania uczniom naszej szkoły za wzięcie udziału w akcji ,,Razem Na Święta’’ , opiekunowie przedsięwzięcia wykonali wystawę z imionami oraz nazwiskami uczniów, którzy ofiarowali kawałek swojego dobrego serca drugiemu człowiekowi.

      Piękne dzieło można obejrzeć w nowym budynku szkoły, tuż przy wejściu. Liczymy, że niebawem już wszyscy uczniowie wrócą do szkoły i będą mogli podziwiać wystawę. Tymczasem załączamy zdjęcia.   

    • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KAŻDY WIE, JAK PRZED KORONAWIRUSEM USTRZEC SIĘ”
     • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KAŻDY WIE, JAK PRZED KORONAWIRUSEM USTRZEC SIĘ”

     • Spośród zgłoszonych prac na konkurs plastyczny pt. „Każdy wie, jak przed koronawirusem ustrzec się”, Komisja Konkursowa wybrała i nagrodziła najlepsze prace, doceniając ich zgodność z tematem przewodnim konkursu, oryginalność i wartość artystyczną.

      Laureatami zostali:

      Pierwsze miejsce- Nela Szymborska          kl. 1d

      Drugie miejsce- Wiktoria Wolańska          kl. 3a

      Trzecie miejsce- Oliwia Malczewska         kl. 2g

      Wyróżnienia otrzymali:

      1. Magdalena Frankiewicz kl. 1a

      2. Paweł Gołaszewski kl. 1d

      3. Oliwier Wycech  kl. 1f

      4. Miłosz Mikulski kl. 2e

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

      Szkolne Koło PCK

    • Dzień Bezpecznego Internetu 2021
     • Dzień Bezpecznego Internetu 2021

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

      Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 jako punkt kulminacyjny obchodzić będziemy 9 lutego 2021 r.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Działania w tym kierunku organizowane w szkole:

      1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.

      2. Umieszczenie banneru DBI 2021 na szkolnej stronie internetowej.

      3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych online dla uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem scenariuszy organizatorów akcji, na podstawie dostępnych filmów w ramach informatyki.

      4. Wykonanie gazetki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz urządzeniach mobilnych i zamieszczenie jej na szkolnej stronie www oraz dystrybucja przez dziennik elektroniczny.

      Organizatorzy:

      Irena Jankowska

      Dorota Poznańska

      Paweł Cybulski

       

    • Krzysztof Kamil Baczyński
     • Krzysztof Kamil Baczyński

     • "Brylant, którym strzelamy we wroga" - tak historyk literatury Stanisław Pigoń

      nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę pokolenia Kolumbów

      W piątek 22 stycznia 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jednego z najwybitniejszych polskich twórców, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, w czasie okupacji związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, powstańca warszawskiego Krzysztof Kamil Baczyński zginął w czwartym dniu  powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

      Cześć Jego Pamięci.

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Notka biograficzna:  >>>>>> Krzysztof_Kamil_Baczynski.pdf

    • Tadeusz Zawadzki ps "Zośka"
     • Tadeusz Zawadzki ps "Zośka"

     • W niedzielę 24 stycznia 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin harcmistrza  ppor.  Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", jednego z bohaterów "Kamieni na szaniec" ,żołnierza Polskiego Podziemia . Tadeusz  Zawadzki zasłużył się w utrwalaniu w przestrzeni okupowanej Warszawy symbolu Polski Walczącej ,był inicjatorem i uczestnikiem Akcji pod Arsenałem. W konspiracji używał pseudonimów „Zośka”, „Kajman”, „Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy” oraz przybranego nazwiska Tadeusz Zieliński.

      Cześć Jego pamięci

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Notka biograficzna >>>>>>>>> Tadeusz_Zawadzki_-_zyciorys.pdf

    • 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
     • 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

     • „Będąc przekonanym, że niezależność

      jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu

      zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny."

      /Romuald Traugutt - 1864/

      W piątek 22 stycznia 2021 roku przypada 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W mrożone styczniowe dni poderwał się do walki „Naród Polski, Litwy i Rusi” zjednoczony „ pod sztandarem Orła, Pogoni i Archanioła Ruszyli powstańcy jak głosił Manifest „na straszny bój zagłady, bój ostatni Europejskiej Cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji”. Głównym celem walki było zerwanie pęt rosyjskiej niewoli i odzyskanie utraconej niepodległości. Powstanie Styczniowe było również ostatnim aktem wspólnej walki, ramię przy ramieniu przedstawicieli narodów zamieszkujących tereny I Rzeczypospolitej. Swym zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) oraz ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego utracone po rozbiorach na rzecz Rosji. W dniu wybuchu siły powstańcze liczące zaledwie 6 tysięcy słabo uzbrojonych, głównie w broń strzelecką i kosy, ochotników zaatakowało stacjonujące w miastach rosyjskie garnizony. (Powstanie na Litwie wybuchło 1.02.1863 roku). Mimo przygniatającej przewagi Rosjan powstańcze partie (tak nazywano powstańcze oddziały) przez prawie dwa lata stawiały heroiczny opór. W tym czasie przez powstańcze szeregi przewinęło się ponad 150 tysięcy ochotników. Stoczono około 1300 bitew i potyczek. W polskich szeregach podobnie jak w Powstaniu Listopadowym walczyło wielu ochotników z zagranicy. Najwięcej było Rosjan, Włochów i Węgrów. Sporą grupę stanowili Niemcy, Francuzi i Czesi. Nie zabrakło również Austryjaków, Anglików Serbów i Szwajcarów. Najdłużej, bo aż do wiosny 1865 roku walczył na Podlasiu mały oddział księdza Stanisława Brzóski, który schwytany swe młode życie złożył na ołtarzu Ojczyzny ginąc 23 maja z rąk carskich oprawców na rynku w Sokołowie Podlaskim. Pomimo początkowych sukcesów, podziwu i poparcia międzynarodowej opinii publicznej powstanie upadło. Na polach bitew i potyczek zginęło ponad 30 tysięcy obrońców wolności. W tak licznych miejscach kaźni stracono kolejny tysiąc wiernych ideałom żołnierzy Rzeczpospolitej. Ponad 38 tysięcy skazano na katorgę i zesłano na Syberię, a 10 tysięcy powstańców zmuszonych było do opuszczenia naszego kraju. Pamięć o Tych, co żyli godnie, do końca będąc wierni Ojczyźnie będzie  dla nas honorowym obowiązkiem. Nie byłoby wolnej, suwerennej Polski, gdyby nie było ich ofiary, bo przecież „Naród który nie walczy o swoją wolność, tej wolności nie jest godzien. Pochylając nisko głowy chcemy pamięć o powstańcach styczniowych, którzy jedynie pragnęli Polski wolnej, wielkiej, sprawiedliwej i mądrze rządzonej. Chcemy  przywoływać do powszechnej świadomości naszych uczniów postacie, wydarzenia i epizody Powstania Styczniowego, które miały miejsce również na naszej radzymińskiej ziemi i w dawnym powiecie stanisławowskim. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem - niech w 2021 roku, roku 158 rocznicy heroicznego, zrywu naszych przodków nie zabraknie na ich mogiłach zniczy – ogni naszej pamięci, a w sercach naszych niech na stałe zagoszczą  ideały., którymi żyli i dla , których poświęcali swoje życie.

      Cześć ich pamięci.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Konkurs historyczny
     • Konkurs historyczny

     •  

      Koło Historyczne "Wiarus"

      zaprasza uczniów klas VI - VIII 

      do udziału w  konkursie historycznym

      "Drogi do Niepodległości - Powstania Śląskie."

      Konkurs  odbędzie się zdalnie pod koniec lutego 2021 roku.

      Zapraszamy!!!

      Zgłoszenia przyjmuje p. Grzegorz Jeleń  do 25 stycznia 2021 roku.

       

      Materiały dydaktyczne:  kalendarium(3).pdf

    • Rocznica urodzin patrona szkoły
     • Rocznica urodzin patrona szkoły

     • W niedzielę, 3 stycznia 2021 roku minęła 109. rocznica urodzin patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie, bohatera wojny obronnej Polski  w 1939 roku  i słynnej choć przez historię niedocenionej Bitwy o Anglię (1940 r.), "jednego z tak nielicznych, którym tak liczni zawdzięczają tak wiele" jak stwierdził Winston Churchill. W dotychczasowych dziejach naszej szkoły możemy znaleźć  wiele ważnych wydarzeń, które składają sie na jej historię. Jedno z nich jest wydarzeniem szczególnym i miało miejsce 3 maja 1991 roku, gdy szkoła otrzymała imię ppłka pil. Mariana Pisarka, jednego z najwybitniejszych pilotów II wojny światowe, syna Radzymińskiej Ziemi.

      ppłk pil. Marian Pisarek - życiorys w zarysie >>>>>>>>>>> Kalendarium(2).pdf

      Niech pamięć o Jego czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne "Wiarus"


    • 102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego
     • 102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

     • „Niech żyje Polska, zgoda, jedność,

      a ojczyzna nasza wolna zjednoczona z naszym polskim Wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy…”

      /Ignacy Jan Paderewski/

      W ubiegłą niedzielę 27 grudnia 2020 roku minęła 102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego zbrojnego wystąpienia ludności polskiej przeciwko niemieckiemu zaborcy, zmierzającego do oderwania Wielkopolski od Prus i zjednoczeniu wraz z Pomorzem z odradzającym się po 123 latach niewoli państwem polskim. Było to jedno z trzech zwycięskich powstań (Powstanie Wielkopolskie z 1806 roku i Powstanie Sejneńskie z roku 1919) w dziejach naszego narodu. Impulsem do wybuchu powstania było przybycie do Poznania powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego owacyjnie witanego przez tłumy rodaków.27 grudnia 1918 roku niemieccy żołnierze po wojskowej paradzie na świętym Marcinie wszczęli zamieszki napadając na polskie instytucje, mieszkania i domy. Zrywali polskie i koalicyjne flagi( angielskie, francuskie, amerykańskie) depcząc je. Padły pierwsze strzały, byli ranni. Walkę z niemieckimi żołnierzami podjęły oddziały dowodzone przez Polską Organizację Wojskową. Polacy zaatakowali gmach prezydium policji. W tym ataku ginie Franciszek Ratajczak pierwszy poległy powstaniec, Walki z zaborcą wybuchają również na prowincji. 28 grudnia Stanisław Tkaczak tymczasowy dowódca powstania zostaje awansowany na stopień majora. Walki powstańcze rozlewają się na całą Wielkopolskę.  W święto Trzech Króli, 6 stycznia 1919 roku cały Poznań jest już w rękach powstańców. Toczą się również zażarte walki na Pomorzu. 16 stycznia 1919 roku dowództwo nad powstaniem obejmuje generał Józef Dowbór – Muśnicki, który energicznie przystępuje do przekształcenia sił powstańczych w regularną armię.!6 lutego w Trewirze państwa Ententy przedłużają traktat pokojowy z Niemcami rozciągając jego obszar na front wielkopolski. Armia powstańcza uznana zostaje za wojska sprzymierzone z państwami Ententy. I choć walki i potyczki z Niemcami będą trwa do  wiosny 1920 roku powstanie kończy się całkowitym zwycięstwem naszych rodaków. Dzięki zwycięstwu Wielkopolanie odzyskali utraconą po II rozbiorze Polski wolność, a ziemię będące kolebką naszej państwowości powróciły do Macierzy. Wielkopolanie wnieśli do odradzającej się II Rzeczypospolitej dobrze rozwinięte gospodarczo tereny oraz znakomicie dowodzoną i dobrze uzbrojoną ponad 120 tysięczną armię, która odegrała ważną rolę w walkach o ostateczny kształt naszych granic. Wielkopolskie pułki uczestniczyły również w zażartych walkach z bolszewikami w sierpniu 1920 roku pod Radzyminem okrywając się nieśmiertelną chwałą.

       

      Chwała i cześć Bohaterom.  Będziemy pamiętać o Ich czynach

      Koło Historyczne „Wiarus

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych