• Inspektor Ochorny Danych Osobowych - RODO

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    jednostek oświatowych Gminy Radzymin

     Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie


    Kamila Rudzińska
    e-mail:  kamila.rudzinska@edukompetencje.pl

     

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

    podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

    1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
     w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
    2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
    3. Zarządzenie nr 3/2018 r.  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka
     w Radzyminie
     z dnia 26 czerwca 2018 r.  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie.

    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie >>>>>>>> SP1_PAKIET_UCZNIOWSKI_2021.pdf

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych