• O programie:

   •  

                                                          

    LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

    Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

    Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

    Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

    W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego:

    - w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych,

    - umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,

    - zdolności myślenia matematycznego

    - oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

    - stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,

    - jak również pracy zespołowej,

    - dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 310 000 zł.

    >>>>>>>> Lista_zakupionych_pomocy.pdf

    Zakupione pomoce będą wykorzystywane podczas zajęć obowiązkowych np. technika, informatyka, biologia, przyroda, fizyka, zajęcia z wychowawcą, zajęcia świetlicowe, koła zainteresowań, itp.

    #LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt bez konieczności wkładu własnego! Dowiedz się więcej na www.gov.pl/laboratoria

    #LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów! Dowiedz się więcej na www.gov.pl/laboratoria

    #LaboratoriaPrzyszłości to ponad miliard złotych na nowoczesne wyposażenie szkół podstawowych! Dowiedz się, jaki sprzęt szkoły mogą nabyć ze środków otrzymanych w ramach programu! Zapoznaj się z pełną wersją katalogu wyposażenia www.gov.pl/laboratoria/katalog-wyposazenia
    Więcej informacji o programie znajdziesz na www.gov.pl/laboratoria

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Sprawozdanie z wykorzystania powierzonego sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości – miesiąc wrzesień 2022

    Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Główny cel i misja programu to stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. To również budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

    Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 310 000 zł, w ramach którego zostało zakupione 60 rodzajów różnych  tematycznie pomocy dydaktycznych m.in. drukarka 3D z akcesoriami, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, wyposażenie warsztatów kuchennych i technicznych, zestawy konstrukcyjne klocków Lego, klocki magnetyczne, wizualizer z mikroskopem, roboty edukacyjne, modułowe pracownie przyrodnicze, tablice obrotowe, apteczki, itp.

    W miesiącu wrześniu 2022 roku odbyły się pierwsze zajęcia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Uczniowie klas: 4a, 4d oraz 6d podczas zajęć z języka polskiego i zajęć z wychowawcą  korzystali z zestawów klocków LEGO Education Spike Prime. Uczniowie tworząc ciekawe modele, odgrywając scenki rodzajowe do utworu literackiego łączyli zabawę z nauką i rozwojem umiejętności społecznych (praca w grupach), umiejętności komunikowania się, kreatywnego i logicznego myślenia.

    Uczniowie klasy 2a korzystali z zestawów klocków magnetycznych Geomag pro-L, tworząc ciekawe bryły geometryczne i budowle rozwijały wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i wzajemną integrację.

    Uczniowie klas: 1e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e i 3f projektując zakładki do książek oraz znaki drogowe zapoznali się działaniem i przeznaczeniem laminatora VL-630 VEROTECH. Poprzez zalaminowanie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej, spowodowali, że praca będzie trwalsza, bardziej estetyczna i będzie dłużej służyła podczas wielokrotnego korzystania.

    Uczniowie klasy 8e i 7d na lekcji informatyki zapoznali się z działaniem i  przeznaczeniem drukarki 3D Flashforge Adventurer 4 z użyciem filamentu PLA i laptopa ACER. Na pierwszych lekcjach uczniowie przygotowali i uruchomili drukarkę 3D kalibrując ustawienia, łącząc ją z laptopem, na którym projektowali pierwszy model przestrzennej bryły i wydrukowali z sukcesem swój pierwszy trójwymiarowy wydruk w technologii 3D.

    Uczniowie klas młodszych: 1c, 1d, 2g, 2b i 4e zostali zapoznani z apteczką pierwszej pomocy. Poznali jej zawartość, przeznaczenie, zastosowanie, dowiedzieli się o zasadności i potrzebie posiadania takiej apteczki. Trzy rodzaje apteczki (w formie plecaka, szafki i pudełka) ułatwiły przekazanie uczniom wiedzy, zwiększyły zainteresowanie lekcją i przede wszystkim pozwoliły obrazowo poznać szczegóły jej wyposażenia i zastosowania.

    Uczniowie klasy 8c, 8d i 8e podczas zajęć Klubu Chemika korzystali z Modułowych pracowni przyrodniczych – moduł WODA (Pieprz na wodzie).  Uczniowie podczas przeprowadzanego eksperymentu wdrażali się do pracy laboratoryjnej, uczyli się planować, przeprowadzać i opisywać doświadczenia, formułując na koniec pracy swoje spostrzeżenia i wnioski.

    Uczniowie klasy 5d i 5b korzystali podczas zajęć techniki przy omawianiu tematu o zasadach bezpieczeństwa w życiu codziennym „Instrukcje BHP – w szkole i poza nią”. Uczniowie oglądając plansze BHP uczyli się rozpoznawać znaki, piktogramy, tablice informacyjne dotyczące oznakowań i zagrożeń bezpieczeństwa, poznawali zasady bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.

    Uczniowie klasy 7b i 7d podczas wycieczki klasowej do Lublina korzystali z aparatu fotograficznego SONY A7. Poznając historię i zabytki miasta dokumentowali kolejne etapy wycieczki tworząc ciekawe zdjęcia, które zostały zamieszczone wraz ze sprawozdaniem z wycieczki na szkolnej stronie internetowej.

    Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił w naszej szkole zajęcia lekcyjne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności tj. np. wycieczka klasowa.

                                                                                           

                                                                                     

    W ramach prowadzonego doradztwa zawodowego uczniowie klas VIIb i VIId udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Lublina. Zwiedzili Regionalne Muzeum Cebularza gdzie  z dużym zainteresowaniem przyglądali się pracy kucharza. Uczniowie przez chwilę sami mogli poczuć się częścią zespołu gastronomicznego przygotowując wyśmienite bułki tzw. „cebularze”.  Podczas spaceru po mieście poznawali jego historię słuchając pani przewodnik, dzięki czemu mogli poznać tajniki kolejnego zawodu. Ciekawy dla uczniów okazał się również zawód kierowcy. Młodzież z zainteresowaniem słuchała ciekawostek opowiadanych przez panią pilot, która szczegółowo opowiedziała im o umiejętnościach i kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Podczas rozmowy uczniowie wskazywali jakie zawody są dla nich interesujące, a  jakie są mniej ciekawe. W trakcie podróży  rozmawiali na temat wyboru zawodu przyszłości, wsłuchiwali się uważnie w słowa doradcy zawodowego. Uczniowie w trakcie  wycieczki klasowej do Lublina korzystali z aparatu fotograficznego SONY A7. Poznając kolejne zawody tworzyli ciekawe zdjęcia.

                                                                     

    *******************************************************************************************************************************************

    Sprawozdanie z wykorzystania powierzonego sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości – miesiąc październik 2022 >>>>  Sprawozdanie_z_programu_Laboratoria_Przyszlosci2.pdf

     

                                                                

                                                                                     

    *******************************************************************************************************************************************

    Sprawozdanie z wykorzystania powierzonego sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości – miesiąc listopad 2022 >>>>>  Sprawozdanie_z_wykorzystania_powierzonego_sprzetu.pdf

                             

                            

                                                                         

                                

                                     

                                                                                     

    ***********************************************************************************************************************************************

    Sprawozdanie z wykorzystania powierzonego sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości – miesiąc grudzień 2022 >>>>>  sprawozdanie-grudzien2022.pdf

                                                                                      

                                                                           

    ***********************************************************************************************************************************************

    Sprawozdanie z wykorzystania powierzonego sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości – miesiąc styczeń 2023 >>>> Sprawozdanie_z_wykorzystania_powierzonego_sprzetu.pdf

                   

                  

              

                            

                   

    ***********************************************************************************************************************************************

    Sprawozdanie z wykorzystania powierzonego sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości – miesiąc luty 2023 >>>>> Sprawozdanie.pdf

                

                 

           

              

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych