• Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
    Z naszej witryny internetowej dowiesz się m. in. o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach i sukcesach uczniów, znajdziesz przeróżne informacje dotyczące naszej placówki.
   • Ślubowanie klas pierwszych 2017
   • Dzień Dziecka 2017
   • Zielona Szkoła w Kotlinie Kłodzkiej 2017
     • Ogłoszenie

      Studentów pedagogiki, którzy chcą odbyć praktyki pedagogiczne, zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin. Praktyki będzie można realizować w dniach 16.08. – 20.08.2021r. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22 786 72 79 lub 604 552 131.

     • Oferta pracy

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie zatrudni w roku szkolnym 2021/2022 następujących nauczycieli:

      - matematyka – cały etat,

      - język polski - cały etat,

      - oligofrenopedagogika – nauczyciel wspomagający – cały etat.

      Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod nr tel. 22 7867279 lub poprzez kontakt e-mail: sp1radzymin@radzymin.pl

     • Oferta pracy

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie poszukuje sprzątaczki w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach od 07.00-15.00 lub 09.00-17.00. Zatrudnienie od 1 września 2021/2022.

      Zainteresowanych prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin w godz. 09.00 – 13.00.

    • „Dzień Solidarności i Wolności”
     • „Dzień Solidarności i Wolności”

      „Było to przełomowe wydarzenie w historii naszego narodu, ale także w dziejach Europy, „Solidarność” otworzyła bramy wolności…”

      Jan Paweł II

      31 sierpnia 2021 roku już po raz szesnasty obchodzić będziemy „Dzień Solidarności i Wolności”. Dzień ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku ma upamiętniać „historyczny zryw Polaków do wolności”. W pamiętne dni sierpnia 1980 roku po fali robotniczych strajków, jakie objęły cały kraj i podpisaniu przez komunistyczne władze PRL –u porozumień z komitetami strajkowymi w Gdańsku , Szczecinie i Jastrzębiu po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej powstał w Polsce niezależny od komunistów legalnie działający związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Solidarność, która zadziwiła świat…

    • „Pamiętaj 23 sierpnia”
     • „Pamiętaj 23 sierpnia”

      W poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku już po raz dwunasty będziemy obchodzić Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych nazizmu i stalinizmu. 82 lat temu 23 sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR będący jednocześnie przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem, którego następstwem był podział Europy Środkowej i IV rozbiór Polski. Zawarty między ZSRR a hitlerowskimi Niemcami pakt otworzył drogę do tragedii II wojny światowej z jej konsekwencjami – deportacjami, obozami koncentracyjnym, gułagami, Holokaustem, krematoriami i obozami pracy przymusowej. Po zakończeniu wojny dla wielu społeczeństw Europy Środkowo – Wschodniej oznaczał długi okres dalszego komunistycznego zniewolenia. W tą tragiczną dla losów milionów Eur

    • 101. rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą"
     • 101. rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą"

      „Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920.

      Nie zna zaś ani jednego, które byłoby mniej docenione.”

      / Lord Edgar Vincent D’Abernon/

      W sobotę 15 sierpnia 2020 roku przypada 101. rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą." Jak co roku oddamy hołd bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego broniących ostatniej rubieży przed – Warszawą. Będziemy wspominać Tych, którzy obficie zrosili własną krwią nasza radzymińską ziemię w obronie najświętszej z wartości, jaką jest wolność. W dniach 13 – 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach stolicy w Radzyminie i jego okolicach zatrzymano, a potem 16 sierpnia i w następnych dniach, po śmiałym ataku z nad Wieprza rozbito sowieckie armie sunące na Zachód, by wzniecić płomień bolszewickiej rewolucji w Europie. Dzięki tej bitwie zwanej "Cudem nad Wisłą‘’ Rzeczpospo

    • Bitwa pod Żyrzynem
     • Bitwa pod Żyrzynem

      „VINCTIS NON VICTIS”

      /Zwyciężeni , lecz nie pokonani/

      W niedzielę 8 sierpnia 2021 roku minie 158. rocznica zwycięskiej dla powstańców polskich bitwy pod Żyrzynem z wojskami rosyjskimi w czasie trwania Powstania Styczniowego. Odziały powstańcze pod dowództwem Michała Heidenreich-Kruka na początku sierpnia 1863 roku podjęły marsz z Lubelszczyzny na północ w kierunku Podlasia, chcąc w ten sposób oderwać się od tropiących je wojsk carskich jednocześnie wzmocnić powstanie w tamtych terenach. Przechodząc przez trakt warszawsko-lubelski, patrol powstańczy przejął depeszę, z której wynikało, że przez stację pocztową w Żyrzynie przechodził będzie konwój wojskowy wiozący ponad 200 tys. rubli. Gen. Michał Heydenreich-Kruk natychmiast podjął decyzję o zorganizowaniu zasadzki. Jej plan był prosty: konwój miano atakować od czoła i po bokach, tyły miał zablokować jeden z powstańczych oddziałów. O g

    • POWSTANIE WARSZAWSKIE
     • POWSTANIE WARSZAWSKIE

      „Umarłych Wieczność

      Dotąd trwa,

      Dokąd pamięcią

      Się Im płaci.”

      /Wisława Szymborska/

      W niedzielę 1 sierpnia 2021 roku przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, będącego zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach operacji „Burza”, połączone z wyjściem z podziemia i oficjalna działalnością struktur utworzonego jesienią 1939 roku Polskiego Państwa Podziemnego. Jak co roku dokładnie o godzinie 17, 00, godzinie „W” stanie cała Warszawa, zawyją syreny, zabiją dzwony kościołów w całej Polsce. Zatrzymamy się na chwilę, aby wspomnieć Tych, którzy „sami sobie pragnęli zawdzięczać wolność”. Tych, którzy walczyli i ginęli w imię najświętszych dla Polaków wartości. Tych, dla których wolna, suwerenna, niepodległa Rzeczypospolita była dobrem najwyższym. W Powstaniu Warszawskim trwającym dł

    • BITWA POD GRUNWALDEM
     • BITWA POD GRUNWALDEM

      ,,Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła..."

      /fragment powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza/

      W czwartek 15 lipca 2021 roku minie 611. rocznica bitwy pod Grunwaldem, największej bitwy w średniowieczu. Do zwycięskiej bitwy w okolicach trzech wsi: Grunwald, Stębark, Łodwigowo doszło 15 lipca 1410 r. Wojska Zakonu Krzyżackiego wspomagane przez rycerstwo zachodnioeuropejskie dowodzone przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena uległy sile połączonych sił polsko-litewskich wspieranych przez oddziały tatarskie ze Złotej Ordy, trzy ruskie chorągwie, oddziały mołdawskie oraz czeskich i śląskich najemników. Sprzymierzonymi wojskami Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego dowodzili król Władysław II Jagiełło. Na polach grunwaldzkich potęga Zakonu Krzyżackiego została złamana. Dowódca wojsk Zak

    • 76. rocznica Obławy Augustowskiej
     • 76. rocznica Obławy Augustowskiej

      „Ziemio! Nie kryj naszej krwi, iżby nasz krzyk nie ustawał…”

      /Księga Hioba/

      W poniedziałek 12 lipca 2021 roku minęła 76. rocznica Obławy Augustowskiej. Dokładnie 76 lat wcześniej, 12 lipca 1945 r. oddziały NKWD - "Smiersz" , Armii Czerwonej i usłużnych polskich komunistów rozpoczęły pacyfikację Suwalszczyzny. W jej wyniku zatrzymano ponad 2 tys. osób, prawie 600 podejrzewanych o powiązania z antykomunistycznym podziemiem wywieziono i zamordowano w nieznanym do dziś miejscu..Według historyków, obława augustowska z lipca 1945 r. to największa po II wojnie światowej niewyjaśniona zbrodnia komunistyczna dokonana na Polakach. Nazywana jest czasem "Małym Katyniem".

    • Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu
     • Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu

      "Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie..."

      /Adam Mickiewicz/

      W niedzielę 11 lipca 2021 roku obchodziliśmy 5. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W dniach 11-12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w ok. 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów. Łącznie w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Sprawcami zbrodni wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordowaniu polskich sąsiadów. W polskich akcjach odwetowych zginęło prawie 15 tysięcy Ukraińców. Zbrodnia wołyńska miała charakter ludobój

    • Dzwon Zygmunta
     • Dzwon Zygmunta

      W piątek 9 lipca 2021 roku minęła 500. rocznica zawieszenia Dzwonu Zygmunta w jednej z wież katedry wawelskiej. Dzwon Zygmunt od 500 lat towarzyszy Polakom przy okazji ważnych wydarzeń w kraju. Rozbrzmiewającym w promieniu 30 kilometrów dźwiękiem witał ważnych gości, obwieszczał zwycięstwa, ale i smutno , niósł wiadomość o naszych nieszczęściach i porażkach. Historia Dzwonu Zygmunta sięga XVI wieku. Powstał na zlecenie króla Zygmunta I Starego i 9 lipca 1521 roku zawieszono go w jednej z wież katedry wawelskiej. Po raz pierwszy jego dźwięk mieszkańcy Krakowa usłyszeli 13 lipca 1521 roku. Dzwon jest ogromny. Waży 12 600 kg, razem z linami. Samo serce dzwonu waży natomiast 365 kg - jest ono nowe, zabiło po raz pierwszy w 2001 roku. Pierwsze serce dzwonu kilkukrotnie pękało. Mieszkańcy uważali, że każde pęknięcie dzwonu oznacza nieszczęście dla naszej ojczyzny. Dzwon Zygmunta jest uru

    • Bitwa pod Kłuszynem
     • Bitwa pod Kłuszynem

      Potrzeba w miejscu, nadzieja w męstwie, zbawienie w zwycięstwie.
      Czyńcie swoją powinność!

      /hetman - Stefan Żółkiewski/

      W niedziele 4.07.2021 r. minęła 411 rocznica zwycięskiej bitwy pod Kłuszynem, gdzie wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod wodzą hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego odniosły miażdżące zwycięstwo nad kilkukrotnie liczniejszymi wojskami rosyjsko - szwedzkimi Ta błyskotliwa wiktoria otworzyła wojskom polskim drogę do stolicy państwa carów – Moskwy.

    • Znamy laureatów XVIII edycji konkursu wojewódzkiego "Smak ekologicznej Żywności"
     • Znamy laureatów XVIII edycji konkursu wojewódzkiego "Smak ekologicznej Żywności"

      Mamy zaszczyt poinformować, że wśród laureatów XVIII edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Smak ekologicznej Żywności”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, jest uczeń naszej szkoły. W kategorii klas IV - VI Piotr Łapiński (kl. VI c) zajął II miejsce. Gratulujemy. Celem konkursu, którego organizatorem był Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich było: podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu żywności podwyższonej jakości (tj. ekologicznej, regionalnej, lokalnej); popularyzacja zdrowego odżywiania w połączeniu z rozwijaniem wrażliwości ekologicznej u dzieci; uświadamianie konieczności podejmowania działań na rzecz poszanowania żywności; podwyższenie wiedzy z zakresu żywności ekologicznej pochodzącej z Mazowsza, atrakcji kulinarnych Mazowsza wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produktów regionalnych z logo Sieci Dzied

    • 65. rocznica robotniczych strajków
     • 65. rocznica robotniczych strajków

      „Za Prawo, Wolność i Chleb…”

      W poniedziałek5 28 czerwca 2021 roku minęła 65. rocznica robotniczych strajków zwanych w naszej historii „Poznańskim czerwcem”. Dokładnie 65 lat temu 28 czerwca o godzinie 6 rano robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Józefa Stalina podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez władze komunistyczne. W starciach z milicją i wojskiem na ulicach miasta zginęło, co najmniej 58 osób a kilkaset zostało rannych. Ranek 28 czerwca 1956 roku był początkiem buntu robotników Zakładów Cegielskiego i wielu innych fabryk przeciwko władzy ludowej. Był odpowiedzią na złą politykę społeczną, ignorowanie robotników i butę władzy, paradoksalnie nazywającej się władzą ludową. Ten ranek był „protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieczych”. Ten ranek to moment, w którym cierpliwości i posłu

    • Wycieczka kl. Ie i If do Kicin
     • Wycieczka kl. Ie i If do Kicin

      18 czerwca 2021 r. to dzień, na który uczniowie klasy Ie i If długo czekali. Pięknym i słonecznym rankiem wybraliśmy się odkrywać sekrety życia na wsi do Gospodarstwa Edukacyjnego w pobliskich Kicinach. Jest to piękna wieś, ukryta wśród lasów i pól. Na miejscu czekały na nas panie w pięknych ludowych strojach. Przygotowały one dla uczniów moc niezapomnianych atrakcji:

    • Wycieczka klasy 2b, 2c i 2g do Grabowa
     • Wycieczka klasy 2b, 2c i 2g do Grabowa

      W minioną środę - 16 czerwca 2021 r. uczniowie klas drugich pod opieką p. Magdaleny Jabłeckiej, p. Katarzyny Kwiatkowskiej, p. Marii Bal- Stach i p. Justyny Zborowskiej wybrali się do gospodarstwa agroturystycznego „Mazowiecki Zaścianek” Grabowo koło Tłuszcza. Podczas pobytu w gospodarstwie uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Poprzedzonych ciekawym wykładem pod tytułem „Od ziarenka do bochenka” na temat gatunków zbóż na świecie. Degustacja ziaren z których przygotowuje się mąkę do wypieku chleba, jak również samodzielne mielenie ziaren przez uczestników zwieńczone zostało formowaniem i wypiekiem chlebków. Kolejną atrakcją była wyprawa wozem traperski, podczas której podziwiali piękno mazowieckich lasów. Zabawy na łące i harce na placu zabaw zakończone zostały ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami i przepyszną malinową herbatką.

     • Podsumowanie programu Złote Szkoły NBP

      W marcu i kwietniu 2021 r. uczniowie klasy 8a i 8b uczestniczyli w ogólnopolskim programie Złote Szkoły NBP, popularyzującym wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu było przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 1 im. podpułkownika pilota Mariana Pisarka otrzymała zaszczytny tytuł ,,Złotej Szkoły NBP". Taki tytuł uzyskały szkoły, które zdobyły najwyższą punktację za zrealizowane zadania I edycji programu. Potwierdzeniem uzyskania takiego tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.

    • 81. rocznica przybycia do niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz pierwszego transportu więźniów
     • 81. rocznica przybycia do niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz pierwszego transportu więźniów

      W poniedziałek 14 czerwca 2021 r. minęła 81. rocznica przybycia do niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz pierwszego transportu więźniów. Datę 14 czerwca 1940 roku uważa się za dzień uruchomienia obozu i obchodzona jest ona jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tego dnia osiemdziesiąt lat temu z Tarnowa przywieziono 728 mężczyzn, głównie polskich więźniów politycznych. Byli wśród nich żołnierze Kampanii Wrześniowej, gimnazjaliści, członkowie tajnych organizacji patriotycznych. (W transporcie znalazł się m.in. Bronisław Czech, narciarz i olimpijczyk, aresztowany 14 maja 1940 roku w Zakopanem za działalność konspiracyjną). Historycy oceniają, że w sumie do obozu trafiło co najmniej 1,3 mln osób. Spośród nich Niemcy zamordowali co najmniej 1,1 mln w tym: około 960 tys. Żydów, 70–75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńcó

    • Wycieczka klasy 7b
     • Wycieczka klasy 7b

      W czwartek 10 czerwca br. uczniowie klasy VII b pod opieką wychowawcy udali się na wycieczkę do niedawno otwartego przy Sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie muzeum. Muzeum poświecone jest pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą i świętego Jana Pawła II - papieża Polaka. Celem naszej wizyty było uczczenie zbliżającej się 22 rocznicy wizyty sławnego rodaka na naszej radzymińskiej ziemi oraz zwiedzenie okolicznościowej wystawy. W progach muzeum przywitał nas ks. Krzysztof Ziółkowski - proboszcz parafii i kustosz muzeum, który w interesujący sposób przybliżył nam kulisy papieskiej wizyty 13.czerwca 1999 roku i opowiedział o najcenniejszych muzealnych artefaktach. Są wśród nich min. oryginalne łuski z czasów walk z bolszewikami z okolic Wólki Radzymińskiej, ułańska szabla podniesiona z pola bitwy z okolic Cegielni , biało- czerwona kokarda żołnierzy ochotników z roku

    • Wizyta PUL
     • Wizyta PUL

      We wtorek 9 czerwca br. przedstawiciele z PUL Wołomin zachęcali uczniów klas VIII naszej szkoły do udziału w rekrutacji do klas mundurowych. Uczniowie PUL nie tylko popisali się doskonałą sprawnością fizyczną , znajomością technik obronnych , ale również w ciekawy sposób przedstawili gamę zawodów i umiejętności, które można zdobyć podczas nauki w ich placówce. Występ uczniów z PUL Wołomin wśród, których byli absolwenci naszej szkoły, co podkreślamy z radością nagrodzony został gromkimi brawami.

    • Światowy Dzień Oceanów
     • Światowy Dzień Oceanów

      Z okazji Światowego Dnia Oceanów, który obchodziliśmy8 czerwca uczniowie kl. 4a, 4b, 4c, 4d i 4e wzięli udział w jego obchodach.Organizatorami tej akcji są Klub Gaja i MSC Polska (Marine Stewardship Council), którzy zaprosili szkoły do wspólnej nauki o ochronie mórz i oceanów oraz włączenia się w obchody Światowego Dnia Oceanów - 8 czerwca. Aby skupić uwagę społeczną na kondycji mórz i oceanów oraz skłonić państwa świata do odpowiedzialnego zarządzania naszym wspólnym dobrem, ONZ ustanowiło lata 2021-2030 Dekadą Nauk o Morzach i Oceanach. Dlatego korzystając z obchodów Światowego Dnia Oceanów nasi uczniowie wzięli udział w tej akcji poprzez aktywną edukację na ten temat.Nasi uczniowie na lekcjach przyrody w dniach od 21.06.2021 r. do 24.06.2021 r. włączyli się w obchody tej akcji poprzez obejrzenie filmu pt. Mój tata jest rybakiem. Następnie rozwiązywaliśmy zadania, testy, quizy, rebusy

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 01.08.2021
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 465552
   •  

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych