• ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    Zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci z obwodu szkoły od 08 marca do 09 kwietnia 2021r.

    W roku szkolnym 2021/2022 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2014 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2015, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

    Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica.

    Zgłoszenia i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30, sekretariat w nowej części budynku.

    W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

    1. dokument zawierający PESEL dziecka (do wglądu i potwierdzenia zgodności),
    2. wypełniona karta zgłoszenia z podpisami obojga  rodziców/opiekunów   (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły),
    3. oświadczenie o miejscu zamieszkania (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły),
    4. informacja dodatkowa (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły).

    Zapraszamy do składania zgłoszeń osobiście w sekretariacie szkoły.

    W przypadku braku możliwości zgłoszenia osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny (sekretariat tel. 227867279) w celu uzgodnienia formy złożenia wniosku i weryfikacji miejsca zamieszkania ucznia.

    Obwód szkoły: NOWE_OBWODY_SZKOLNE_OD_1_WRZESNIA_2020_r(1).pdf

     

    Załączniki do pobrania:   

    >>>> sp1_wniosek_obwod_2021-1-1.pdf

    >>>> oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania_2020(2).pdf

    >>>> zapisy-_informacja_dodatkowa.doc   lub    zapisy-_informacja_dodatkowa(1).pdf


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych