•  

    Projekt unijny„Akademia Przyszłości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w Gminie Radzymin”

    RPMA.10.01.01-14-a474/18

     

    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowanego w ramach Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

    Projekt jest realizowany przez Gminę Radzymin w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp z o.o.

    Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. w: w Szkole Podstawowej w Starych Załubicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie, Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie, Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie, Szkole podstawowej nr 2 w Słupnie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciemnem, Szkole Podstawowej w Nadmie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin.

    Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wyżej wskazanych szkół.

    Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych minimum 1078 uczniów (544 dziewczynek, 534 chłopców) ze wskazanych wyżej szkół poprzez realizację programu wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni.

    W ramach projektu przewidziana jest realizacja poniższych zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie:

    ·      Zajęcia wyrównawcze z matematyki,

    ·      Zajęcia rozwijające z matematyki,

    ·      Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

    ·      Zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

    ·      Kółko przyrodnicze,

    ·      Zajęcia informatyczne z programowania,

    ·      Kółko SOROBAN,

    ·      Zajęcia z przedsiębiorczości,

    ·      Kółko artystyczne "Mały artysta",

    ·      Kółko konstruktora LEGO,

    ·      Zajęcia logopedyczne.

    Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia. 

    Wartość projektu: 1 996 167,67 zł

    Wysokość dofinansowania: 1 879 671,67 zł

    Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020

                                                                                             Koordynator projektu w szkole:  Dorota Poznańska

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Projekt „Kod do przyszłości”
    z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych klocków LEGO WeDo

     

    W okresie od października 2018 r. do lutego 2019 r. uczniowie klas I – III wzięli udział w Projekcie „Kod do przyszłości”, rozwijającym umiejętności informatyczne z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych klocków LEGO WeDo.

    W projekcie wzięło udział 15 klas I – III, który prowadzili w poszczególnych klasach wychowawcy oraz nauczyciele informatyki.

    Projekt rozpoczął się szkoleniem dla nauczycieli, po którym przeszkoleni nauczyciele w zakresie prowadzenia zajęć informatycznym z wykorzystaniem  edukacyjnych klocków Lego WeDo mogli prowadzić zajęcia z uczniami.

    Były to zajęcia z robotyki wprowadzające dzieci w świat nauki i nowoczesnych technologii, za pomocą metody nauki programowania komputerowego wykorzystującej nowoczesne narzędzia edukacyjne w postaci wspomnianych klocków. Ważną rolę pełniło również wprowadzenie do zajęć z robotyki elementów programowania za pomocą bezpłatnej aplikacji Scratch Junior i Scratch.

    Dzieci podczas zajęć budowały wiele ciekawych postaci z klocków Lego WeDo, wyposażały swoje roboty w silniki, sensory ruchu, odległości oraz dźwięk. Nauczyły się przy pomocy komputera i odpowiednich aplikacji programować zbudowane przez siebie konstrukcje.

    Uczniowie odkrywając fascynujący świat robotyki i zabawek mechanicznych uczyły się myślenia algorytmicznego, rozwijały wyobraźnię, kształciły zdolności informatyczne, rozwiązywały problemy za pomocą komputera oraz poznawały zagadnienia związane z bezpieczną pracą z komputerem.

    Projekt organizowany był przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej FREE w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 w roku szkolnym 2018/2019.

    Koordynator projektu w szkole:  Dorota Poznańska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych