• Świetlica szkolna 2020/2021

            czynna w dni powszednie w godzinach 06:30 – 17:30

    Nauczyciele świetlicy:

    mgr Kostrzębska Anna
    mgr Marzena Marchel
    mgr Karolina Chaczko

    mgr Anna Mazur

    mgr Jolanta Łuczyk

    mgr Marta Gładysz

    mgr Izabela Dudek

    Wniosek zapisu na świetlicę szkolną do pobrania >>>>>> swietlica1.pdf

                                                                                                  swietlica2.pdf

    Świetlica szkolna jest wewnątrzszkolną placówką opiekuńczo - wychowawczą, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Pozwala ona dzieciom na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

    Do zadań świetlicy należy w szczególności:

    • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
    • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
    • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
    • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
    • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

    W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

    • kształtujące umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
    • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
    • wyzwalające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
    • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym),
    • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci),
    • rozwijające zajęcia muzyczne: przeprowadzanie zabaw muzyczno -rytmicznych, nauka nowych piosenek, wybranych utworów muzycznych.

                                                                   Opracowanie: Anna Kostrzębska

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rok szkolny 2020/2021

    Zima to trudny czas dla ptaków, ale z pomocą naszych świetliczaków przetrwają ją na pewno łatwiej. W tym mroźnym tygodniu uczymy się o sposobach przetrwania zimy przez ptaki, owady czy ssaki.  Dowiemy się dlaczego i czym należy dokarmiać ptaki. Poznajemy wybrane gatunki zimujące w Polsce. Zima to również czas leśnych spacerów w których możemy zaobserwować tropy zwierząt, bowiem w śniegu tropy są doskonale widoczne.

         

                                                   

                                                               Opracowała Karolina Chaczko

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trudny czas pandemii ograniczył kontakt z drugim człowiekiem dlatego też, zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej trochę w innej formie. Celem orientacji zawodowej jest zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

                

                                             Opracowała: Marzena Marchel

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trwa karnawał, który jest okresem radości i zabawy w związku z tym, w ramach zajęć w świetlicy, uczniowie klas młodszych wykonywali maski karnawałowe. W trakcie wykonywania masek dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczno – manualne pracując zespołowo lub indywidualnie.

    Tworzenie masek sprawiło uczniom mnóstwo radości. Do ich wykonania  używali kolorowego papieru, pasteli,mazaków a także bibuły, brokatów, cekinów oraz błyszczących ozdób. Powstały maski w różnych kształtach. Każda maska stanowiła małe dzieło sztuki. Wykonane maski zostały wyeksponowane na uśmiechniętych i radosnych buziach uczestników.

                    

                                                Opracowała: Marzena Marchel

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dziś 11 lutego 2021 r. w Tłusty czwartek w świetlicy dzieci wykonały słodkie prace plastyczne.

    Jak tradycja stara każe

    w domu, sklepie, biurze, w barze,
    wszędzie pączek dziś króluje,
    każdy chętnie go smakuje.
    Z dżemem, z cukrem, z wisienkami,
    wszędzie pączek dzisiaj z nami.
    Dziś kalorii nikt nie liczy,
    wszędzie moc pysznych słodyczy.
    W Tłusty Czwartek przez dzień cały
    słodkim królem – pączek mały!
     

                    

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ostatnie dni października skłoniły nas do refleksji na temat upływającego czasu i przemijalności życia człowieka. Wspominaliśmy znanych ludzi, którzy już od nas odeszli.

                  

     Wrzesień  upłynął nam pod znakiem zdrowego odżywiania. Rozmawialiśmy o owocach i warzywach w naszej diecie. Wykonywaliśmy również różnego rodzaju prace plastyczne związane z tematem tygodnia.

                 

    Opracowała: Marzena Marchel

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rok szkolny 2019/2020

                      

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Konkurs edukacyjny - „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

    Na przełomie października i listopada Uczniowie klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” zorganizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Celem konkursu było budowanie nawyku codziennego czytania wśród najmłodszych.

    W konkursie wzięły udział: klasa IIe pod opieką p. Anny Mazur, IIf  pod opieką p. Izy Dudek, Ig z p. Justyną Zborowską, IIa z p. Magdą Kanar oraz dwie świetlice z p. Natalią Galicką, Karoliną Chaczko, Anią Kostrzębską i Martą Gładysz.

    Jednym z elementów konkursu było zorganizowanie Ogólnopolskiego  Dnia Głośnego Czytania, które rozpoczęło  przygodę ze słodziakami. Uczniowie z tej okazji zapraszali do głośnego czytania gości –  klasa II f oraz Ig zaprosiły p. wicedyrektor Katarzynę Marzec, świetlica szkolna zaprosiła p. Dyrektor Elżbietę Jeleń oraz p. Weronikę Szymankiewicz, nauczycielkę j. polskiego. Następnym elementem konkursu było wykonanie dekoracji na podstawie przeczytanej książki. Centralnym elementem dekoracji konkursowej było Magiczne Drzewo Słodziaków wykonane z elementów nadających się do recyklingu. Zdjęcia dekoracji zostały wysłane na konkurs ogólnopolski. Aby wypracować nawyk codziennego czytania, każde dziecko otrzymało album z drzewkiem czytelniczym, w którym za każdy dzień głośnego (min. 10min) czytania dowolnej książki,  udokumentowane podpisem rodzica, otrzymało od wychowawcy naklejkę ze Słodziakiem. Wszystkie zwrócone albumy czytelnictwa wzięły udział w losowaniu nagród -  maskotek słodziaków i książek: ”Szkolne przygody Gangu  Słodziaków”.

    Maskotki zdobyli: Mateusz Rokicki, Helena Tarapata, Maja Zych, Antoni Stańczak, Jakub Michalski,

    Książki otrzymali: Zuzanna Bożek, Paweł Cholewiński, Michał Wrona, Bartek Łabasiewicz.

    Na szczeblu ogólnopolskim nie udało się klasom zająć żadnego miejsca.

    Natalia Galicka

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych