• Świetlica szkolna 2023/2024

            czynna w dni powszednie w godzinach 06:30 – 17:30

    Nauczyciele świetlicy:

    mgr Kostrzębska Anna

    mgr Natalia Szczepanik

    mgr Anita Sobótko

    mgr Barbara Pakieło

    mgr Anna Wilkowska

    mgr Agata Piwowarska

    mgr Magdalena Ślifirczyk

    mgr Anna Mazur

    tel.  502 544 160

    Wniosek zapisu na świetlicę szkolną do pobrania >>>>>> Karta_zapisu_do_swietlicy.pdf

                                                                                    >>>>>> Oswiadczenie_odbioru_dziecka.pdf

                                                                  >>>>>> REGULAMIN_ŚWIETLICY_SZKOLNEJ.pdf

    Świetlica szkolna jest wewnątrzszkolną placówką opiekuńczo - wychowawczą, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Pozwala ona dzieciom na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

    Do zadań świetlicy należy w szczególności:

    • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
    • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
    • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
    • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
    • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

    W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

    • kształtujące umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
    • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
    • wyzwalające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
    • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym),
    • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci),
    • rozwijające zajęcia muzyczne: przeprowadzanie zabaw muzyczno -rytmicznych, nauka nowych piosenek, wybranych utworów muzycznych.

                                                                   Opracowanie: Anna Kostrzębska

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rok szkolny 2020/2021

    W roku 2021 obchody DBI przypadają na 11 lutego. Tegoroczne hasło – „Razem dla lepszego Internetu!” . Z tej okazji w świetlicy szkolnej organizowane były zajęcia poświęcone Internetowi i zachowaniu jego użytkowników w sieci. Ich cel to budzenie świadomości, że każdy internauta może przyczynić się do tego, by Internet był miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Omówione zostały zalety Internetu. Dzieci uświadamiały sobie jakie możliwości daje zastosowanie sieci w edukacji, kontaktach z rówieśnikami. Podawały przykłady wykorzystania Internetu jako formy twórczej rozrywki.

    Podczas kolejnych zajęć odbyły się pogadanki na temat niebezpieczeństw czyhających na użytkowników sieci na podstawie filmików oraz zasad dobrego zachowania internautów . Dzieci poznały 4 podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci: chroń dane; zabezpiecz swój komputer; mów, gdy coś cię niepokoi; nie ufaj osobom poznanym w sieci. Następnie wykonały plakat  pt.:„Dzień Bezpiecznego Internetu: Razem dla lepszego Internetu!”.

                

                       

                                                       

                                                                 Opracowała: Marzena Marchel

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Zima wokół nas - działania świetlicowe

    W tym roku mogliśmy się cieszyć prawdziwą, mroźną, niekiedy też śnieżną zimą. Rozmawiając o zimowej porze roku, wykonując różnorodne prace plastyczne, prezentujące zimowy krajobraz i zimowe zabawy, nie musieliśmy sięgać do naszej wyobraźni i wspomnień, do książek lub reprodukcji pięknych obrazów. Mieliśmy ją za naszymi oknami, podczas pobytu na boisku szkolnym, w drodze do i ze szkoły, podczas rodzinnych wyjść i spacerów. Czytane przez nauczycieli opowiadania i wiersze, rozmowy o przejawach zimy, o jej wpływie na ludzi i zwierzęta, pogadanki na temat bezpiecznej zimowej zabawy spotykały się z naszymi barwnymi, bogatymi w rady i doświadczenia wypowiedziami. Tworzenie prac plastycznych sprawiało radość, co nie dziwiło, ponieważ nasza twórcza aktywność czerpała ze źródła autentycznych przeżyć i doznań.

    Opracowała: Marzena Marchel

                                

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Zima to trudny czas dla ptaków, ale z pomocą naszych świetliczaków przetrwają ją na pewno łatwiej. W tym mroźnym tygodniu uczymy się o sposobach przetrwania zimy przez ptaki, owady czy ssaki.  Dowiemy się dlaczego i czym należy dokarmiać ptaki. Poznajemy wybrane gatunki zimujące w Polsce. Zima to również czas leśnych spacerów w których możemy zaobserwować tropy zwierząt, bowiem w śniegu tropy są doskonale widoczne.

         

                                                   

                                                               Opracowała Karolina Chaczko

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trudny czas pandemii ograniczył kontakt z drugim człowiekiem dlatego też, zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej trochę w innej formie. Celem orientacji zawodowej jest zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

                

                                             Opracowała: Marzena Marchel

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trwa karnawał, który jest okresem radości i zabawy w związku z tym, w ramach zajęć w świetlicy, uczniowie klas młodszych wykonywali maski karnawałowe. W trakcie wykonywania masek dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczno – manualne pracując zespołowo lub indywidualnie.

    Tworzenie masek sprawiło uczniom mnóstwo radości. Do ich wykonania  używali kolorowego papieru, pasteli,mazaków a także bibuły, brokatów, cekinów oraz błyszczących ozdób. Powstały maski w różnych kształtach. Każda maska stanowiła małe dzieło sztuki. Wykonane maski zostały wyeksponowane na uśmiechniętych i radosnych buziach uczestników.

                    

                                                Opracowała: Marzena Marchel

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dziś 11 lutego 2021 r. w Tłusty czwartek w świetlicy dzieci wykonały słodkie prace plastyczne.

    Jak tradycja stara każe

    w domu, sklepie, biurze, w barze,
    wszędzie pączek dziś króluje,
    każdy chętnie go smakuje.
    Z dżemem, z cukrem, z wisienkami,
    wszędzie pączek dzisiaj z nami.
    Dziś kalorii nikt nie liczy,
    wszędzie moc pysznych słodyczy.
    W Tłusty Czwartek przez dzień cały
    słodkim królem – pączek mały!
     

                    

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ostatnie dni października skłoniły nas do refleksji na temat upływającego czasu i przemijalności życia człowieka. Wspominaliśmy znanych ludzi, którzy już od nas odeszli.

                  

     Wrzesień  upłynął nam pod znakiem zdrowego odżywiania. Rozmawialiśmy o owocach i warzywach w naszej diecie. Wykonywaliśmy również różnego rodzaju prace plastyczne związane z tematem tygodnia.

                 

    Opracowała: Marzena Marchel

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rok szkolny 2019/2020

                      

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Konkurs edukacyjny - „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

    Na przełomie października i listopada Uczniowie klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” zorganizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Celem konkursu było budowanie nawyku codziennego czytania wśród najmłodszych.

    W konkursie wzięły udział: klasa IIe pod opieką p. Anny Mazur, IIf  pod opieką p. Izy Dudek, Ig z p. Justyną Zborowską, IIa z p. Magdą Kanar oraz dwie świetlice z p. Natalią Galicką, Karoliną Chaczko, Anią Kostrzębską i Martą Gładysz.

    Jednym z elementów konkursu było zorganizowanie Ogólnopolskiego  Dnia Głośnego Czytania, które rozpoczęło  przygodę ze słodziakami. Uczniowie z tej okazji zapraszali do głośnego czytania gości –  klasa II f oraz Ig zaprosiły p. wicedyrektor Katarzynę Marzec, świetlica szkolna zaprosiła p. Dyrektor Elżbietę Jeleń oraz p. Weronikę Szymankiewicz, nauczycielkę j. polskiego. Następnym elementem konkursu było wykonanie dekoracji na podstawie przeczytanej książki. Centralnym elementem dekoracji konkursowej było Magiczne Drzewo Słodziaków wykonane z elementów nadających się do recyklingu. Zdjęcia dekoracji zostały wysłane na konkurs ogólnopolski. Aby wypracować nawyk codziennego czytania, każde dziecko otrzymało album z drzewkiem czytelniczym, w którym za każdy dzień głośnego (min. 10min) czytania dowolnej książki,  udokumentowane podpisem rodzica, otrzymało od wychowawcy naklejkę ze Słodziakiem. Wszystkie zwrócone albumy czytelnictwa wzięły udział w losowaniu nagród -  maskotek słodziaków i książek: ”Szkolne przygody Gangu  Słodziaków”.

    Maskotki zdobyli: Mateusz Rokicki, Helena Tarapata, Maja Zych, Antoni Stańczak, Jakub Michalski,

    Książki otrzymali: Zuzanna Bożek, Paweł Cholewiński, Michał Wrona, Bartek Łabasiewicz.

    Na szczeblu ogólnopolskim nie udało się klasom zająć żadnego miejsca.

    Natalia Galicka

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych