• Stołówka 2021/2022

    Szanowni Rodzice i uczniowie!

    1 Września 2021 roku od godziny 9.00 w stołówce szkolnej odbędą się zapisy na obiady szkolne.

    Pierwszeństwo przy zapisie na obiady mają uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej.


    Osoby, które mają jakiekolwiek niedopłaty w obiadach, nie będą zapisane na obiady szkolne. Osoby, które notorycznie nie przestrzegały terminów płatności, będą wpisane na listę rezerwową.

    Zapisów dokonujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Intendentki szkolnej. Druk do pobrania u intendentki lub do pobrania >>>>>>  Formularz_-_Druk_4parents(1).docx

    Stawka żywieniowa za obiad to 5 zł, a dla posiadaczy ważnej Powiatowej Karty Rodziny – TAK RODZINA 2.5 zł.

    Przed zapisaniem dziecka na obiad proszę zapoznać się z regulaminem płatności za obiady szkolne, gdyż wypełnienie formularza oznacza jego akceptację.

    Regulamin do pobrania >>>>> Regulamin_platnosci_za_obiady_dzieci_szkolnych(3).pdf

    Nieobecność dziecka na obiedzie:
    zgłaszamy  za pośrednictwem systemu 4parents najpóźniej tego samego dnia do godz. 8.30 (przy czym odliczeniu podlegają opłaty wynikające z nieobecności dziecka minimum dwa dni pod rząd).
    W przypadku,  gdy nie zgłosimy nieobecności dziecka,  nie będą zwracane poniesione przez Państwa koszty za obiady.

     Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom za pośrednictwem aplikacji 4Parents do
    5 dnia danego miesiąca.
    Płatności za obiady dokonujemy z góry, do 10-tego dnia danego  miesiąca. 
    Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień 2021r w którym to naliczenie płatności będzie do 10-tego września a płatności będzie trzeba dokonać do 17 września.  (Proszę pamiętać o tym, że termin płatności do dnia 17 września oznacza, że do tego dnia płatność powinna być już zaksięgowana na koncie a nie dopiero wpłacona).

    W przypadku braku wpłaty obiady nie będą wydawane, od dnia kolejnego po upływie terminu płatności.

    Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat za obiady.

    >>>>>>  4parents_instrukcja_logowania(1).pdf
    >>>>>>  Regulamin_platnosci_za_obiady_dzieci_szkolnych.pdf

    >>>>>>  HARMONOGRAM_OBIADOW(1).pdf

                                                                        Intendentka szkolna

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych