• Stołówka 2020/2021

    Zachowując reżim sanitarny dotyczący funkcjonowania stołówki szkolnej informujemy, że jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać 53 uczniów.

    Planujemy wydawanie obiadów w następujący sposób:

    godzina 11.15 - klasy I, II, III (pierwsza zmiana),

    godzina 11.40 - uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej,

    godzina 12.05 - uczniowie klas IV-VIII  po zakończeniu zajęć lekcyjnych wg planu,

    godzina 13.15 - uczniowie klas IV-VIII  po zakończeniu zajęć lekcyjnych wg planu,

    godzina 14.10 - klasy I, II, III  (druga zmiana).

    Pomiędzy poszczególnymi przerwami obiadowymi będzie prowadzona przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcję pomieszczenia.

    Informacje o szczegółowym harmonogramie na każdy dzień tygodnia, dzienny koszt obiadu oraz forma płatności (elektroniczna platforma 4Parents) będzie przekazana uczniom i udostępniona na  stronie internetowej szkoły sp1radzymin.radzymin.pl w zakładce Uczniowie i rodzice/Stołówka.

    Pierwszeństwo przy zapisie na obiady mają uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej.

    Zgłoszenie dziecka na obiady szkolne prosimy kierować wyłącznie do wychowawcy klasy.


    >>>>>> HARMONOGRAM OBIADÓW W STOŁÓWCE:

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Regulamin płatności za obiady dla dzieci szkolnych w  Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie zwanej dalej Szkołą

    >>>>>>>>>  Regulamin_platnosci_za_obiady_dzieci_szkolnych(1).pdf 

    W związku z wpłatami za obiady  w roku szkolnym 2020/2021 na platformie  4parents prosimy  o uzupełnienie danych w podanym dokumencie (nowe druki): 

    >>>>>> Druk_4parents(1).docx

                 Druk_4parents(1).pdf

    STOŁÓWKA 2019/2020

    Szanowni Rodzice i uczniowie!

    Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy numer konta do wpłat na obiady szkolne:

    Nr konta: 34 2490 0005 0000 4600 5293 6788

    Wpłata na: Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2

    Tytuł wpłaty: „nazwisko i imię ucznia, klasa, obiady za m-c .......” .

    Od 15 września należność za obiady będzie można dokonywać za pośrednictwem systemu 4Parents -

    sp1radzymin.4parents.pl (prosimy o podanie e-maila pani intendentce przy zapisie na obiady, inaczej system nie aktywuje konta).

    Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat na obiady.

    Opłaty za obiady :

    za m-c wrzesień należy opłacić do 5 października 2019 r. ( 85,50 zł -19 dni)

    za m-c październik należy opłacić do 5 listopada 2019 r. (103,50 zł - 23 dni)

    za m-c listopad należy opłacić do 5 grudnia 2019 r. (85,50 zł -19 dni)

    za m-c grudzień należy opłacić  do 5 stycznia 2020 r. (67,50 zł - 15 dni)                                                 

    za m-c styczeń należy opłacić do 5 lutego 2020 r. (85,50 zł – 19 dni)

    za m-c luty należy opłacić do 5 marca  2020 r. (45,00 zł – 10 dni)

    za m-c marzec należy opłacić do 5 kwietnia 2020 r. (99,00 zł – 22 dni)

    za m-c kwiecień należy opłacić do 5 maja 2020 r. (58,50 zł – 13 dni)

    za m-c maj należy opłacić do 5 czerwca 2020 r. (90,00 zł – 20 dni)

    za m-c czerwiec należy opłacić do 5 lipca 2020 r. (76,50 zł - 17 dni)

     

    W przypadku braku przelewu na koncie bankowym szkoły (do ostatniego dnia  
    z wyznaczonych dni
    ) dziecko nie będzie ujęte na liście obiadowej na dany miesiąc.

    Odliczenia od obiadów po konsultacji z intendentką szkolną.

    ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA OBIEDZIE:

    Informujemy Rodziców, których dzieci korzystają ze stołówki szkolnej,
    o konieczności zgłaszania każdej nieobecności dziecka na obiedzie w związku
     z przygotowaniem odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.

     

    Informację prosimy przekazywać:

    - za pośrednictwem systemu 4parents do godz. 7.30,

    - telefonicznie (22) 786-72-79 w godz. 08.00-08.30,

    - osobiście  w godz. 7.30 do 8.30 danego dnia.

     

    W przypadku,  gdy nie zgłosimy nieobecności dziecka,  nie będą zwracane poniesione przez Państwa koszty za obiady.

     

     

    >>>>>>  Regulamin_platnosci_za_obiady_dzieci_szkolnych.pdf

     

     

                                                                               Intendentka szkolna

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych