•  

    mgr Katarzyna Staniszewska - logopeda

    gabinet 33a - II piętro - stary budynek

    Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy,
    profilaktyką oraz terapią wad i zaburzeń mowy.

     

    Poniedziałek

    08:00 - 14:10

    Wtorek

    08:00 - 15:00

    Środa

    08:00 -13:10

    Czwartek

    09:40 - 15:00

    Piątek

    08:50 - 14:10

     

     

     

     

    Konsultacje dla rodziców i uczniów w piątek godz. 07.50 - 08.50

    ***********************************************************************************

    mgr Iwona Szymańska - logopeda

    gabinet nr 19 - I piętro - stary budynek

    PONIEDZIAŁEK      08.00 - 15.00
     
    WTOREK                08.00 - 15.00
     
    ŚRODA                   08.00 - 13.10
     
    CZWARTEK            10.30 - 15.00
     
    PIĄTEK                   08.00 - 14.10
     

    Diagnoza logopedyczna
    We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne w klasach pierwszych i wśród uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne w poprzednim roku szkolnym. Po zdiagnozowaniu u dziecka wad wymowy lub zaburzeń komunikacji przekazywana jest informacja rodzicom o konieczności podjęcia terapii lub jej kontynuowania, wraz z proponowanym dniem i godziną zajęć.


    Terapia
    Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie i w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na nauce przez zabawę, dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Ćwiczenia logopedyczne obejmują:

    ·         ćwiczenia oddechowe,

    ·         ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,

    ·         kształtowanie słuchu fonemowego i uwagi słuchowej,

    ·         ćwiczenia artykulacyjne: wywoływanie zaburzonych głosek, utrwalanie ich prawidłowej wymowy w wyrazach, we wszystkich możliwych pozycjach /w nagłosie, w śródgłosie, w wygłosie/,  utrwalanie ćwiczonych głosek w zdaniach, krótkich wierszykach, następnie utrwalanie poprawnej wymowy w mowie spontanicznej.

    ·         ćwiczenia leksykalne: rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa u uczniów z ubogim zasobem leksykalnym, budowanie słownika czynnego i biernego, słuchanie i analizowanie tekstów, tworzenie własnych rozbudowanych wypowiedzi słownych, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,

    ·         ćwiczenia myślenia przyczynowo skutkowego, wnioskowania przez analogię i stymulację mechanizmów lewopółkulowych,

    ·         naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, usprawnianie techniki czytania, ćwiczenia czytania ze zrozumieniem i analiza tekstu.

    Współpraca z rodzicami
    Terapia logopedyczna jest procesem długotrwałym. Jej skuteczność zależy od ścisłej  współpracy: terapeuty, dziecka i rodzica. Same zajęcia logopedyczne są jednym z trzech elementów składających się na sukces w terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenia z dzieckiem w domu. W tym celu każde dziecko ma zeszyt zajęć logopedycznych, z którego można się dowiedzieć co aktualnie ćwiczy, jak również Rodzice mają możliwość skorzystać z wyznaczonych godzin konsultacyjnych podczas których:

    ·         można zapoznać się z planem terapii i postępami w terapii,

    ·         dowiedzieć się jak należy ćwiczyć z dzieckiem w domu,

    ·         dowiedzieć się czy dziecko potrzebuje kontroli laryngologicznej, foniatrycznej, ortodontycznej czy badania słuchu,

    ·         przekazać informacje o dziecku niezbędne w prowadzeniu terapii,

    ·         zapytać o wszystko, co budzi wątpliwości związane z zajęciami logopedycznymi.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych