• Powołanie Legionów Polskich
     • Powołanie Legionów Polskich

     • "Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy.

      Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem…"

      W niedzielę 9 stycznia 2022 roku minie  225. rocznica podpisania  przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego umowy z Republika Lombardii o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej – Legionów Polskich we Włoszech. Nieocenioną rolę w tworzeniu Legionów Polskich odegrał Napoleon Bonaparte , który rozbudził nadzieje na pokonanie  naszych zaborców. Generał Jan Henryk Dąbrowski, podobnie jak pozostali założyciele Legionów ( Karol Kniaziewicz, Antoni Kosiński i Józef Wybicki), dopatrywał się w tym szansy na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Legiony Polskie we Włoszech, czy dokładnie „Legiony Polskie Posiłkujące Lombardię” otrzymały,  dzięki staraniom Jana Henryka Dąbrowskiego, mundury i sztandary zbliżone do polskich, polską kadrę oficerską a język komend i stopnie wojskowe również były polskie. Na szlifach widniał włoski napis „Ludzie wolni są braćmi”. Kokardy przypięte do mundurów były trójkolorowe w nawiązaniu do rewolucji francuskiej, symbolizując sojusz i protekcję Francji. W  legionach  generał Jan Henryk Dąbrowski  wprowadził  nowoczesny system dowodzenia na wzór francuski, zniósł  kary cielesne, dał  możliwość awansu również żołnierzom niemającym pochodzenia szlacheckiego , nakazał naukę czytania, pisania. Celem Legionów była walka o niepodległość Polski przy boku wojsk włoskich i francuskich, dowodzonych przez Napoleona Bonaparte. W lipcu 1997 roku Józef Wybicki  do ludowej melodii napisał słowa pieśni Legionów – Mazurka Dąbrowskiego. W Legionach służyło około tysiąca oficerów oraz 25 tysięcy podoficerów i szeregowych. Wielu z nich walczyło potem o sprawę polską. Tworzyli świetnie przeszkoloną kadrę dowódczą w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz uczestniczyli w powstaniu listopadowym. Choć legioniści nie mieli okazji do przysłużenia się Polsce, to ich historia  przyczyniła się walnie do rozbudzenia polskiej świadomości narodowej, a ich pieśń stała się polskim hymnem.

      Cześć i Chwała Bohaterom

      Koło historyczne „Wiarus”

      Fragment odezwy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Polaków z 20 stycznia 1797 roku >>> ODEZWA_.pdf

    • OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
     • OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

     • W  tym roku szkolnym 2021/ 2022 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w  XIV już  edycji ogólnopolskiego  programu edukacyjnego  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach tego projektu, dzięki przygotowanym przez Organizatorów atrakcyjnym materiałom edukacyjnym uczniowie klas II  i III  dowiedzą się: jak dbać o rośliny, zwierzęta i czystość powietrza, jak segregować śmieci, oszczędzać energię oraz wodę, a także, dlaczego warto jeść warzywa i owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą.

      Plakat  >>>>> KPN_szkola_grafika.jpg

      Koordynatorzy programu na terenie szkoły: Aneta Jusińska i  Justyna Zborowska

    • Międzynarodowey Projekt Edukacyjny „Emocja” III
     • Międzynarodowey Projekt Edukacyjny „Emocja” III

     • III  Moduł „ Kraina Mocy Słów”

      Klasa 3e wraz z wychowawczynią Kamilą Tyburską przystąpiła do realizacji trzeciego modułu Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”.

      Słowa mają moc. Niosą ze sobą ogromną siłę, która ma w sobie wystarczająco dużo energii, aby zmieniać nas i świat.

      Wyrazy towarzyszą nam od zawsze, w każdej dziedzinie naszego życia. Podczas mówienia, pisania, czytania, słuchania, oglądania.

      Słowa kreują nasze zachowania, reakcje oraz emocje. Stoją za naszym zdenerwowaniem, szczęściem, a także porażką i sukcesem. To one kontrolują nasze myśli, ale dzięki umysłowi możemy zdecydować, jaki będzie nasz stosunek do nich.

      Potrafią wywołać uśmiech, ale również zranić. Warto przemyśleć, co chce się powiedzieć drugiemu człowiekowi.

      Mam nadzieję, że znajdziemy wiarę w słowa…

      Plakat >>>>>>> Plakat-modulu-3.pdf

      Koordynator: Kamila Tyburska

    • 110. rocznica urodzin patrona szkoły
     • 110. rocznica urodzin patrona szkoły

     • W poniedziałek, 3 stycznia 2022 roku minęła 110. rocznica urodzin patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie, bohatera wojny obronnej Polski  w 1939 roku  i słynnej choć przez historię niedocenionej Bitwy o Anglię (1940 r.), "jednego z tak nielicznych, którym tak liczni zawdzięczają tak wiele" jak stwierdził Winston Churchill. W dotychczasowych dziejach naszej szkoły możemy znaleźć  wiele ważnych wydarzeń, które składają się na jej historię. Jedno z nich jest wydarzeniem szczególnym i miało miejsce 3 maja 1991 roku, gdy szkoła otrzymała imię ppłka pil. Mariana Pisarka, jednego z najwybitniejszych pilotów II wojny światowe, syna Radzymińskiej Ziemi. W tym roku przypada również 80 rocznica jego  śmierci . Rok  2022  ogłaszamy Rokiem ppłka pil. Mariana Pisarka. Przed nami liczne inicjatywy mające na celu  utrwalenie  postaci naszego Patrona  wśród uczniów naszej szkoły i mieszkańców Radzymina. Szczegóły  - wkrótce.

      ppłk pil. Marian Pisarek - życiorys w zarysie >>>>>>>>>>> Kalendarium.pdf

      Niech pamięć o Jego czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne "Wiarus"


    • 103. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego
     • 103. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

     • „Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a ojczyzna nasza wolna zjednoczona

      z naszym polskim Wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy...”

      /Ignacy Jan Paderewski/

      W poniedziałek  27 grudnia 2021 roku minie 103. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego zbrojnego wystąpienia ludności polskiej przeciwko niemieckiemu zaborcy, zmierzającego do oderwania Wielkopolski od Prus i zjednoczeniu wraz z Pomorzem z odradzającym się po 123 latach niewoli państwem polskim. Było to jedno z trzech zwycięskich powstań (Powstanie Wielkopolskie z 1806 roku i Powstanie Sejneńskie z roku 1919) w dziejach naszego narodu. Impulsem do wybuchu powstania było przybycie do Poznania powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego owacyjnie witanego przez tłumy rodaków.27 grudnia 1918 roku niemieccy żołnierze po wojskowej paradzie na świętym Marcinie wszczęli zamieszki napadając na polskie instytucje, mieszkania i domy. Zrywali polskie i koalicyjne flagi( angielskie, francuskie, amerykańskie) depcząc je. Padły pierwsze strzały, byli ranni. Walkę z niemieckimi żołnierzami podjęły oddziały dowodzone przez Polską Organizację Wojskową. Polacy zaatakowali gmach prezydium policji. W tym ataku ginie Franciszek Ratajczak pierwszy poległy powstaniec, Walki z zaborcą wybuchają również na prowincji. 28 grudnia Stanisław Tkaczak tymczasowy dowódca powstania zostaje awansowany na stopień majora. Walki powstańcze rozlewają się na całą Wielkopolskę.  W święto Trzech Króli, 6 stycznia 1919 roku cały Poznań jest już w rękach powstańców. Toczą się również zażarte walki na Pomorzu. 16 stycznia 1919 roku dowództwo nad powstaniem obejmuje generał Józef Dowbór – Muśnicki, który energicznie przystępuje do przekształcenia sił powstańczych w regularną armię.!6 lutego w Trewirze państwa Ententy przedłużają traktat pokojowy z Niemcami rozciągając jego obszar na front wielkopolski. Armia powstańcza uznana zostaje za wojska sprzymierzone z państwami Ententy. I choć walki i potyczki z Niemcami będą trwa do  wiosny 1920 roku powstanie kończy się całkowitym zwycięstwem naszych rodaków. Dzięki zwycięstwu Wielkopolanie odzyskali utraconą po II rozbiorze Polski wolność, a ziemię będące kolebką naszej państwowości powróciły do Macierzy. Wielkopolanie wnieśli do odradzającej się II Rzeczypospolitej dobrze rozwinięte gospodarczo tereny oraz znakomicie dowodzoną i dobrze uzbrojoną ponad 120 tysięczną armię, która odegrała ważną rolę w walkach o ostateczny kształt naszych granic. Wielkopolskie pułki uczestniczyły również w zażartych walkach z bolszewikami w sierpniu 1920 roku pod Radzyminem okrywając się nieśmiertelną chwałą. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy  ,, w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918 – 1919. Którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego  i przyłączyli do odrodzonej Rzeczypospolitej…” - dzień 27 grudnia ustanawia się  nowym świętem państwowym "Narodowym  Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego."

      Cześć i Chwała  Bohaterom.  Będziemy pamiętać o Ich czynach

      Koło Historyczne "Wiarus"

       

    • Konkurs plastyczny "Czapka Mikołaja"
     • Konkurs plastyczny "Czapka Mikołaja"

     • Grudzień to szczególny miesiąc, ponieważ chyba każdy z nas kojarzy go z prezentami, Mikołajem i radością.  Właśnie w  tym czasie, tak jak w poprzednim roku w naszej szkole odbył się konkurs na najlepsze zdjęcie w czapce Mikołaja. Kto zwyciężył? Na tej stronie jesteście wszyscy Drodzy Uczniowie zwycięzcami. Gratulacje i dziękuję za udział.

      Organizator konkursu: Aneta Żołądek

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 2021 r. – czas na podsumowanie
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 2021 r. – czas na podsumowanie

     • „Baśnie i legendy całego świata” to było tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich różnych konkursach i zabawach.

      Największym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny dla klas I-III. Wzięło w nim udział aż 151 uczniów.

      I miejsce zajął Wiktor Wardakowski z kl. IIIe

      II miejsce – Marcin Gawędzki z kl. If

      III miejsce – Daniel Adamkiewicz z kl. IIc oraz Kacper Biernacki z kl. Ia

      Jury wyróżniło też prace  uczniów:

      Nadii Rembalskiej kl. If,

      Emilii Federczyk kl. IIIg,

       Amelii Majewskiej kl. If,

      Arkadiusza Mroza kl. IIId.

      W kategorii kl. IV-VIII przyznano wyróżnienie dla pracy Michaliny Borowskiej z kl. VIa.

      W konkursie literackim wyróżnienie otrzymał Krystian Urbanek z kl. IVd.

      Odwiedzający bibliotekę uczniowie  rozwiązywali krzyżówki i sudoku. Uczniów, których  prace zostały wylosowane, nagrodzono drobnymi upominkami.

      Wielu uczniów skorzystało też z możliwości własnoręcznego wykonania kolorowej zakładki do książki.

      Najwięcej emocji jednak wiązało się z wyborem imienia dla bibliotecznej maskotki – mola książkowego. Głosów było całe mnóstwo. Trudno było dokonać wyboru. Ostatecznie jury zdecydowało się na imię: RADZYMOLIK.

       Matką chrzestną naszego molika zostaje więc pomysłodawczyni imienia Hania Wójcik z klasy Ia.

      Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

      Wszystkim uczestnikom zabaw dziękujemy za zaangażowanie w życie szkolnej biblioteki.

      Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród i słodkich poczęstunków naszym zwycięzcom konkursów i uczestnikom zabaw.

      Organizator: Agnieszka Cichy, Agnieszka Dudek

       

    • Wirtualna choinka
     • Wirtualna choinka

     • Z początkiem grudnia uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w akcji WIRTUALNA CHOINKA - niech Wasza klasa zostanie Mikołajem.

      Akcji przyświecało hasło RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.  Akcja polegała na tym by wspólnie w klasie wybrać z bazy listy prezentów Wirtualnej Choinki dziecko, któremu chcieliśmy sprawić przyjemność i zakupić wymarzony przez nie prezent. Pragnienia dzieci okazały się różnorakie. Jedne marzyły o piżamce z ulubionym bohaterem bajki, inne o grach, klockach lego, samochodach czy interaktywnych pomocach naukowych. Dzieci z biednych rodzin nie mały innych marzeń niż te z bogatych. Różniło je tylko to, że marzenia biedniejszych - bez naszej skromnej pomocy - nie miały by szans na realizację.

      Dzieci naszej szkoły z wielkim sercem i zaangażowaniem przyłączyły się do akcji. Udało nam się przygotować cztery piękne prezenty dla czwórki dzieci spośród wielu.  

      W ramach akcji Wirtualna choinka, udało nam się również uzyskać prezenty dla naszych uczniów, z naszej społeczności szkolnej, którzy na chwilę obecną potrzebują naszego wsparcia.

      Z serca dziękujemy Uczniom i Rodzicom za przyłączenie się do akcji.

      Szkolne Koło Caritas

    • Kartka z życzeniami świątecznymi dla Seniora
     • Kartka z życzeniami świątecznymi dla Seniora

     • Czas Świąt Bożego Narodzenia jest to czas  pełen spokoju, ciepła i radości. Takie też słowa dzieci klas 1 – 3 skierowały do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, by przez tą treść poczuli, że pamiętamy o nich i że są w naszych sercach. Wraz z nastaniem magicznego okresu świątecznego dzieci wykonały  kartki z życzeniami dla podopiecznych. Obostrzenia pandemiczne niestety nie pozwoliły nam przekazać kartek osobiście, ale uczniowie klas trzecich dostarczyli korespondencję pod same drzwi. Najpiękniejsze kartki zostały nagrodzone. Dziękujemy za udział w akcji.

      Szkolne Koło Caritas

    • „ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”
     • „ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

     • „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.” 

      Jan Paweł II

      Z wielką radością informujemy, że dnia 17 grudnia 2021 roku opiekunowie Szkolnego Koła PCK  p. Aneta Jusińska, p. Kamila Tyburska i p. Justyna Zborowska przekazały dary  do Domu Dziecka w Równem. W zorganizowanej na terenie szkoły  akcji „ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”  wzięli udział uczniowie klas I- VIII wraz z rodzicami. Do zbiórki włączyła się także firma Tago- Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski. Zebrane zostały słodycze, przybory toaletowe i środki czystości. Za udział w zbiórce darów Wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

      Dyplom >>>. Dyplom_1(1).pdf

              Opiekunowie akcji

    • "Drogi do Niepodległej - powstanie wielkopolskie"
     • "Drogi do Niepodległej - powstanie wielkopolskie"

     • Drodzy uczniowie

      Klas V – VIII

      Koło Polonistyczne „Pisarek” i  Koło Historyczne „Wiarus”

      serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej  edycji szkolnego konkursu historycznego

      "Drogi do Niepodległej - powstanie wielkopolskie."

      Regulamin i zapisy u p. Grzegorza Jelenia.

      Konkurs odbędzie się w  połowie stycznia 2022 roku 

      Nagrody czekają….

      Organizatorzy

      Materiały dydaktyczne: 

    • Akcja charytatywna zbierania naklejek dla dzieci z CZD
     • Akcja charytatywna zbierania naklejek dla dzieci z CZD

     • PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W CHARYTATYWNEJ AKCJI ZBIERANIA NAKLEJEK DLA DZIECI Z CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE.

      Nasza szkolna społeczność wzięła udział we wspaniałej akcji zbierania naklejek na maskotki dla małych pacjentów przebywających w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wspólnie zebraliśmy imponującą ilość naklejek, które zostały wymienione na piękne pluszaki.  
      Składając serdeczne podziękowania, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność, wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za okazaną pomoc.

      Dyplom >>>>> Dyplom(1).pdf

      Szkolny koordynator akcji Justyna Zborowska

    • Wyniki konkursu ekologicznego „Drugie życie odpadów”
     • Wyniki konkursu ekologicznego „Drugie życie odpadów”

     • Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie ogłosił  Konkursie ekologicznym „Drugie życie odpadów”. Był on skierowany do  uczniów publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Radzymin.

      Uczniowie mieli  wykonać  plakat  zachęcający (propagujący) dbanie o ochronę środowiska. Praca konkursowa powinna ukazywać  negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, dzikie wysypiska śmieci), przedstawiać formy ochrony przyrody (rezerwat, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt) lub zawierać  informacje dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Plakat powinien uwzględniać  elementy pochodzące z surowców wtórnych, np. nakrętki, plastikowe butelki, kawałki foli, tekturę, kubki, itp. i być wykonany max. w formacie A3.
      Prace należało złożyć do 6 grudnia 2021r. w sekretariacie szkoły.

      Nasza szkoła przystąpiła do konkursu. Łącznie wpłynęło 49 prac, od uczniów z klas I-III – 33,  z klas IV-VIII -16.

      Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu w szkole były: p. Marzena Marchel, p. Iwona Smoczyńska, LOP- Agata Drzewek, Ewa Wnuk.

      Za uczestnictwo w konkursie każda ze szkół otrzyma metalowe serce służące do zbierania nakrętek. Szkoły, które posiadają metalowe serca otrzymają pojemniki do zbierania zużytych baterii.
       Dla uczniów najlepszych prac  przewidziano bony towarowe na zakup sprzętu sportowego.

      Z przyjemnością informujemy, że drugie miejsce zajęła nasza uczennica Lena Świętochowska z klasy Ie.

      Serdecznie gratulujemy Lenie, a także wszystkim uczestnikom konkursu.

      Opracowanie: Ewa Wnuk

    • "Stalowa Jedynka murem za polskim mundurem”
     • "Stalowa Jedynka murem za polskim mundurem”

     • W dniach od 1 do 17 grudnia br. w naszej szkole była prowadzona akcji "Stalowa Jedynka murem za polskim mundurem”, która polegała na własnoręcznym wykonaniu kart z życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego  Roku 2022 r dla żołnierzy i funkcjonariuszy  strzegących naszej wschodniej granicy. W ten sposób  pragniemy wyrazić nasze poparcie i podziękowanie  wszystkim służbom mundurowym, które w sposób zdecydowany , wytrwały i stanowczy  włączają się w obronę naszego kraju , naszej ojczyzny. Abyśmy mogli czuć się bezpiecznie kilkanaście tysięcy żołnierzy, policjantów i strażników pełni dziś służbę poza domem. To jest bardzo trudny okres dla nich.  W klasach, świetlicy , bibliotece, zajęciach Koła Historycznego ,,Wiarus’, zajęciach dodatkowych z plastyki i w rodzinnych domach powstawały karty z najserdeczniejszymi życzeniami  spokojnych świątecznych dni. Jesteśmy z Wami i naszym największym pragnieniem jest byście wrócili cali i zdrowi do swoich rodzinnych domów jak najszybciej.  Niech te  własnoręcznie przez nas  wykonane kartki z życzeniami świątecznymi  będą tej wdzięczności  wymownym wyrazem. Efektem naszej szkolnej inicjatywy jest ponad 200 świątecznych kart z najserdeczniejszymi życzeniami dla  naszych obrońców - żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

      Dziękujemy  i zapewniamy, że o Was pamiętamy…

      Koło Historyczne "Wiarus”

    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

     • Miło nam poinformować, że biblioteka w naszej szkole przystąpiła do  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Realizacja Programu jest doskonałym sposobem na uatrakcyjnienie i wzbogacenie  księgozbioru o nowości wydawnicze...

      Więcej TUTAJ >>>>>>  NPRCz.pdf

    • 51 lat od krwawej masakry robotników w Gdyni
     • 51 lat od krwawej masakry robotników w Gdyni

     • "Czarny czwartek" 17 grudnia 1970 roku. Minęło 50  lat od masakry robotników w Gdyni

      W  piątek 17 grudnia 2021 roku minie 51 lat od krwawej masakry robotników w Gdyni. 17 grudnia 1970 roku wojsko i Milicja Obywatelska  otworzyły ogień do robotników idących do pracy na pierwsza zmianę  Była to najbardziej krwawa akcja oddziałów milicyjnych podczas tłumienia robotniczych protestów na Wybrzeżu, które trwały od 14 do 22 grudnia 1970 roku. Robotnicy wyszli na ulice Gdańska, Gdyni, Szczecina i innych miast sprzeciwiając się drastycznym podwyżkom cen żywności wprowadzonym przez komunistyczne władze. Strajkujący robotnicy domagali się też zmiany władz i wolności słowa. Było to największe po roku 1956 wystąpienie przeciwko polityce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krwawa pacyfikacja robotniczego protestu na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. spowodowała wg oficjalnych danych śmierć 45 osób. 1165 osób odniosło rany, około 3 tys. zostało najpierw bestialsko pobitych, a następnie aresztowanych. Doprowadziła  również do skompromitowania rządzącego PRL-em od czternastu lat Władysława Gomułki, który w jej wyniku stracił władzę.

      Cześć i Chwała Bohaterom

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Drodzy uczniowie, rodzice, mieszkańcy Radzymina
     • Drodzy uczniowie, rodzice, mieszkańcy Radzymina

     • W poniedziałek, 13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który na długie lata pozbawił nas marzeń o wolnej, sprawiedliwej i suwerennej Polsce. W tę mroźną, grudniową noc aresztowano i wtrącono do więzień tysiące naszych rodaków, a na ulice miast i wsi wyjechały czołgi. Brutalną przemocą ówcześni przywódcy partyjni za wszelką cenę, nawet ludzkiego życia starali się utrzymać władzę. Żyjąc w wolnej Ojczyźnie, patrząc z nadzieją w przyszłość nie możemy zapominać o Tych, którzy walczyli o najświętszą dla nas wartość, jaką jest wolność. Zachęcamy Was do udziału w organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, VIII edycji kampanii akcji społecznej „Ofiarom Stanu Wojennego – Zapal Światło Wolności”. Niech zapalona o godzinie 19.30 w niedzielę 13 grudnia symboliczna świeca, umieszczona w oknie domu, będzie hołdem złożonym wszystkim Ofiarom stanu wojennego. Tym poległym w starciach z milicją, śmiertelnie pobitym na komisariatach, internowanym a także zwykle zapomnianym, zmarłym z powodu braku opieki medycznej, osieroconym, zwolnionym z pracy lub zmuszonym do emigracji z powodów politycznych.(Świecę można też zapalić wirtualnie na stronie: https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/).
      Kampanię akcji społecznej „Ofiarom Stanu Wojennego – Zapal Światło Wolności” honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda. W 40. rocznicę tamtych tak odległych dla młodego pokolenia Polaków wydarzeń, uczcijmy pamięć Ofiar stanu wojennego Światłem Wolności. Nie byłoby wolnej i suwerennej Polski bez Ich walki i poświęcenia. 
      Wystawa IPN

      Ulotka 1 >>>>>>> Ulotka_str.1.pdf

      Ulotka 2  >>>>>>> Ulotka_str._2.pdf

      Wystawa >>>>>> stan_wojenny_wystawa_A3_ver2021.pdf

      Wydrukuj, przeczytaj, podaj dalej…  

       Link do filmu przygotowanego przez uczniów klasy 8c pod kierunkiem pana Władysława Kolatorskiego >>>> https://www.youtube.com/watch?v=ElB0wL-1n1w

      Koło Historyczne WIARUS

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych