• Szkolenia nt. przyczyn i skutków zmian klimatu

     • Szanowni Państwo,

      Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Wołominie cykl 5 szkoleń nt. przyczyn i skutków zmian klimatu ma na celu podniesienie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz przedstawienie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do adaptacji do skutków zmian klimatu, możliwych do realizacji przez uczestników szkolenia.

      Serdecznie zachęcamy Państwa, nauczycieli oraz uczniów do wzięcia udziału w szkoleniach.

      Uczestnictwo w szkoleniach jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem telefonu (22) 346-11-58.

      Przesyłamy Państwu informacje oraz plakaty dotyczące szkoleń, które odbędą się w najbliższym czasie. Dane o pozostałych szkoleniach, które odbędą się za kilka tygodni, przekażemy w późniejszym terminie.

      W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z  Dorotą Górską, tel. (22) 346-11-58, e-mail: d.gorska@powiat-wolominski.pl

      Załączniki:

      >>>>>> eduresized_Plakat_Jak_zmiany_klimatu_wplywaja_na_zdrowie.jpg

      >>>>>> eduresized_plakat_Ogrod_deszczowy.jpg

      >>>>>> eduresized_Plakat_Laka_kwietna.jpg

      >>>>>> Dane_o_szkoleniach-2.pdf

      Wydział Ochrony Środowiska,

      Starostwo Powiatowe w Wołominie :)

    • Konkurs o S. Wyszyńskim
     • Konkurs o S. Wyszyńskim

     • Drodzy uczniowie

      Klas V – VIII

      Koło Polonistyczne „Pisarek” i  Koło Historyczne „Wiarus”

      serdecznie zapraszają do udziału w szkolnym konkursie wiedzy

      ”Kardynał Stefan Wyszyński  - Prymas Tysiąclecia”

      Regulamin i zapisy  u    p. Grzegorza Jelenia.

      Konkurs odbędzie się w  drugiej połowie października 2021 roku.

      Nagrody czekają….

      Organizatorzy

      Notka biograficzna >>>> Zyciorys_Slugi_Bozego_Stefana_Kardynala_Wyszynskiego(1).pdf

    • Prymas Tysiąclecia
     • Prymas Tysiąclecia

     •                                               "Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać...” 

       /kardynał Stefan Wyszyński/

      W niedzielę, 12 września w Warszawie odbyła się uroczystość wyniesienia na ołtarze (beatyfikacji)  Prymasa Tysiąclecia. kardynała Stefan Wyszyńskiegokapelana Powstania Warszawskiego,  męża stanu, obrońcy praw człowieka, narodu i Kościoła. Kardynał Stefan Wyszyński był autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce  Człowiekiem bez reszty służącym Bogu i ludziom, który uznawany jest za jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Uchwałą  obu izb  parlamentu kardynał ks. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia został jednym z patronów 2021 roku. W ustawie sejmowej czytamy o,, szczególnym znaczeniu kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku dla Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski". Senatorowie w swojej ustawie wyrazili zaś uznanie dla,, Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków".. W tym miejscu warto dodać ,że kardynał ks. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia był częstym gościem radzymińskiej parafii.

      CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Zapraszamy do obejrzenia filmu >>>> https://www.youtube.com/watch?v=p2JzM_ob5uw

    • Międzynarodowy projekt edukacyjny "Emocja"
     • Międzynarodowy projekt edukacyjny "Emocja"

     • Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Podejmując wyzwanie i wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom w naszej szkole będzie realizowany Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja, który będzie miał na celu:

      • wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
      • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
      • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
      • Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)
      • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.

      >>>>>>>>>>>  Plakat_Emocja_2021-2022.png

      Projekt będzie realizowany od września do czerwca.

      Koordynator: Kamila Tyburska


    • Bitwa pod Wiedniem
     • Bitwa pod Wiedniem

     • „Venimus, Vidimus, Deus vicit”.

      Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył.

                                                                                                   /z listu Jana III Sobieskiego wysłanego

       15.09.1683r. do papieża Innocentego XI/

      W niedzielę 12 września 2021 roku minęła 338. rocznica Bitwy pod Wiedniem, jednej z najważniejszych bitew w historii Europy zwanej „odsieczą wiedeńską”. .Wojska polsko – austriacko – niemieckie (liczące około 75 tysięcy) dowodzone przez Jana III Sobieskiego pokonały potężną armię Imperium Osmańskiego (liczącą około 140 tysięcy), którą dowodził wielki wezyr Kara Mustafa. O losach bitwy, która rozpoczęła się wczesnym rankiem 12 września 1683 roku, przesądziła szarża polskiej ponad 20 tysięcznej kawalerii (w tym chorągwi husarskich) ze wzgórza Kahlenberg nieopodal murów Wiednia.

       O godzinie 17, 00 wojska polskie do kolejnego ataku osobiście poprowadził Jan III Sobieski doszczętnie rozbijając obronę turecką, zmuszając samego wezyra Karę Mustafę do panicznej ucieczki na czele ocalałych od pogromu oddziałów. Bitwa pod Wiedniem uznawana jest przez historyków za jedną z dwudziestu najważniejszych bitew w historii świata. Zakończyła ona definitywnie turecką ekspansję na Europę. Rzeczpospolita zyskała sławę „obrońcy Europy i „przedmurza chrześcijaństwa” Było to też ostatnie wielkie zwycięstwo odniesione przez wojsko polskie w czasach I Rzeczypospolitej.

      Chwała bohaterom.

      Koło Historyczne Wiarus

    • Wycieczka klasy 3a i 3g
     • Wycieczka klasy 3a i 3g

     •  

      Dnia 7 września 2021r. uczniowie klasy 3a i 3g pod opieką p. Barbary Giery oraz p. Justyny Zborowskiej wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Nasz pobyt rozpoczęliśmy od odwiedzenia najnowocześniejszej i największej fontanny w Warszawie. Tutaj spotkaliśmy się z przewodnikiem p. Przemysławem. Po powitaniu, powędrowaliśmy Kamiennymi Schodkami na Rynek Starego Miasta, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji „Szlakiem legend warszawskich”. Odwiedziliśmy wiele ciekawych zakątków Starówki owianych legendami. Usłyszeliśmy historię o warszawskiej Syrence, Warsie i Sawie oraz Bazyliszku. Dodatkową atrakcją było spotkanie kataryniarza, który wygrywał piękne melodie na katarynce. Uczniowie mogli z bliska zobaczyć instrument, który wzbudził w nich ogromną ciekawość. Kolejnym ważnym etapem wycieczki było odwiedzenie Murów obronnych Warszawy i poznanie kilku ciekawostek na temat tego pięknego miejsca. Nasz spacer zakończyliśmy konkursem, który polegał na znalezieniu na Rynku Nowego Miasta jak największej ilości syrenek. Uczniowie świetnie poradzili sobie z tym zadaniem. Ostatni punkt wyjazdu to udział w lekcji muzealnej na Zamku Królewskim. Wędrując po pięknych komnatach oglądaliśmy ciekawe przedmioty codziennego użytku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Największe wrażenie zrobiła na uczniach Sala Tronowa ze względu na ilość złoceń oraz sypialnia króla. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji. Tuż po wyjściu z Zamku Królewskiego przyszedł czas na wykonanie pamiątkowych fotografii. Pomimo zmęczenia wróciliśmy do szkoły zadowoleni i szczęśliwi. To był bardzo udany dzień, pełen wrażeń i pozytywnych emocji.
      Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki i niesamowite przygody.

      Organizatorzy: Justyna Zborowska i Barbara Giera

    • Obiady szkolne
     • Obiady szkolne

     • Szanowni Rodzice i uczniowie!

      1 Września 2021 roku od godziny 9.00 w stołówce szkolnej odbędą się zapisy na obiady szkolne.
      Pierwszeństwo przy zapisie na obiady mają uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej.

      Osoby, które mają jakiekolwiek niedopłaty w obiadach, nie będą zapisane na obiady szkolne. Osoby, które notorycznie nie przestrzegały terminów płatności, będą wpisane na listę rezerwową.

      Zapisów dokonujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Intendentki szkolnej. Druk do pobrania u intendentki lub do pobrania >>>>>>  Formularz_-_Druk_4parents(1).docx
      Stawka żywieniowa za obiad to 5 zł, a dla posiadaczy ważnej Powiatowej Karty Rodziny – TAK RODZINA 2.5 zł.
      Przed zapisaniem dziecka na obiad proszę zapoznać się z regulaminem płatności za obiady szkolne, gdyż wypełnienie formularza oznacza jego akceptację.

      Regulamin do pobrania >>>>> Regulamin_platnosci_za_obiady_dzieci_szkolnych(3).pdf
      Nieobecność dziecka na obiedzie:
      zgłaszamy  za pośrednictwem systemu 4parents najpóźniej tego samego dnia do godz. 8.30 (przy czym odliczeniu podlegają opłaty wynikające z nieobecności dziecka minimum dwa dni pod rząd).
      W przypadku,  gdy nie zgłosimy nieobecności dziecka,  nie będą zwracane poniesione przez Państwa koszty za obiady.
       Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom za pośrednictwem aplikacji 4Parents do
      5 dnia danego miesiąca.
      Płatności za obiady dokonujemy z góry, do 10-tego dnia danego  miesiąca. 
      Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień 2021r w którym to naliczenie płatności będzie do 10-tego września a płatności będzie trzeba dokonać do 17 września.  (Proszę pamiętać o tym, że termin płatności do dnia 17 września oznacza, że do tego dnia płatność powinna być już zaksięgowana na koncie a nie dopiero wpłacona).

      W przypadku braku wpłaty obiady nie będą wydawane, od dnia kolejnego po upływie terminu płatności.

      Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat za obiady.

      >>>>>>  4parents_instrukcja_logowania(1).pdf
      >>>>>>  Regulamin_platnosci_za_obiady_dzieci_szkolnych.pdf

      >>>>>>  HARMONOGRAM_OBIADOW(3).pdf

                                                                          Intendentka szkolna

    • 82. rocznica wybuchu II wojny światowej
     • 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

     • ,,BO WOLNOŚĆ TO JEST TYLE ILU NAS POLEGŁO I WOLNOŚĆ TO JEST TYLE ILU NAS DZIŚ ŻYJE.” 

      Józefa Radzymińska „Jest jeden czas miłości”

      W środę 1 września 2021 r. minęła 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. To największa i najkrwawsza wojna w dziejach ludzkości. Objęła prawie całą Europę, część Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. We wrześniu Polskę zaatakowano dwukrotnie. 1 września napadu dokonały faszystowskie Niemcy, natomiast 17 września od wschodu wkroczyła Armia Czerwona. Nastał czas grozy, terroru i walki ludzi o przetrwanie. Napaść na Polskę była wynikiem tajnego porozumienia między III Rzeszą Adolfa Hitlera a ZSSR Józefa Stalina. „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. (...) Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni” - powiedział Adolf Hitler. Słowa te dotyczyły również ludności cywilnej. Wojna totalna zakładała użycie lotnictwa, czołgów i artylerii w niespotykanej wcześniej skali. Niemcy wystawili 1 mln 850 tys. żołnierzy, 11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolotów. Wojsko Polskie dysponowało armią 950 tys. żołnierzy, 4,8 tys. dział, czołgami w liczbie 700 i 400 samolotami. O losach kampanii wrześniowej zdecydowało uderzenie 17 września Armii Czerwonej, która miała 1,5 miliona żołnierzy. I choć żołnierz polski z honorem bronił naszej wolności bohaterstwem niwelując niemiecka i sowiecką przewagę walcząc w osamotnieni, bez realnej pomocy sojuszników ( Francji i Wielkiej Brytanii) był bez szans. Sześcioletnia II wojna światowa pochłonęła 60 mln ofiar. Zginęło 6 mln polskich obywateli. W ,,Stalowej Jedynce” w te wrześniowe dni będziemy wspominać Tych , którzy mieli odwagę przeciwstawić się dwóm brutalnym totalitaryzmom. Wszyscy zdajemy sobie bowiem sprawę, że świadome społeczeństwo nie powinno zapomnieć o ofiarach wojny. Oby pamięć o II wojnie światowej była przestrogą dla współczesnego świata, żeby nie zmieniać granic siłą, nie paktować nad głowami i kosztem innych państw, nie ulegać agresywnym działaniom.

      Cześć i Chwała Bohaterom

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • „Aktywnie, wesoło i bezpiecznie” – półkolonie w „Stalowej Jedynce”
     • „Aktywnie, wesoło i bezpiecznie” – półkolonie w „Stalowej Jedynce”

     • W dniach 16 -20 sierpnia 2021 r. w naszej szkole  pod hasłem „Aktywnie, wesoło i bezpiecznie” odbył się VII turnus półkolonii organizowany w szkołach Gminy Radzymin. Pierwszy dzień grupy kolonijne spędziły na zabawach i grach integracyjnych . W tym dniu odwiedziła nas panie z Sanepidu, które w  niezwykle interesujący sposób przybliżyły nam zagrożenia, które możemy spotkać podczas letniego wypoczynku. We wtorek 17 sierpnia udaliśmy się na wspaniałą pełną niezwykłych przygód wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego  „Cuda, wianki” w Kicinach. Środa 18 sierpnia była dniem naszych wędrówek uliczkami i zaułkami naszego miasta. W Domku Ogrodnika poznaliśmy legendy, bohaterów  i historię naszego małego miasteczka oraz wydarzenia z  Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. Środa była również dniem naszych spotkań z dyscyplinami sportowymi. Na hali sportowej obejrzeliśmy fantastyczny pokaz umiejętności kolegów trenujący sporty walki w szkółce „Samo Judo" oraz uczestniczyliśmy w profesjonalnym treningu koszykówki przeprowadzonej przez trenerów z klubu KK Radzymin. Czwartek 19 sierpnia był dniem wodnych uciech i szaleństw na basenie w Mareckim Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym oraz dniem sportowych zajęć z p. Arkadiuszem Kostrzębskim, który przybliżył nam tajniki treningu piłkarzy  RKS „Mazur”. Ostatni dzień naszych półkolonii to wizyta w Kinie Helios gdzie obejrzeliśmy przepiękną i wzruszającą opowieść o Kubusiu Puchatku w filmie "Krzysiu, gdzie jesteś?" Wspólnie spędzany czas zajęć przeplatany był świetną zabawą, śpiewem kolorowymi rysunkami i słodka watą cukrową. Te półkolonie na długo zostaną w pamięci uczestników i  opiekunów. W półkoloniach uczestniczyło 75 uczniów radzymińskich szkól. Do zobaczenia za rok…    

      Opiekunowie :)                                                        

     • Ogłoszenie

     • Studentów pedagogiki, którzy chcą odbyć praktyki pedagogiczne, zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin. Praktyki będzie można realizować w dniach 16.08. – 20.08.2021r. Prosimy o kontakt telefoniczny: 22 786 72 79 lub 604 552 131.

     • Oferta pracy

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie zatrudni w roku szkolnym 2021/2022 następujących nauczycieli:

      - matematyka – cały etat,

      - język polski - cały etat,

      - oligofrenopedagogika – nauczyciel wspomagający – cały etat.

      Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod nr tel. 22 7867279 lub poprzez kontakt e-mail: sp1radzymin@radzymin.pl

    • Pracownik do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do i ze szkoły (tzw. „Stopek”)
     • Pracownik do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do i ze szkoły (tzw. „Stopek”)

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie poszukuje pracownika do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do i ze szkoły (tzw. „Stopek”) w Radzyminie  przy ul. Jana Pawła II.

      Przewidywany czas pracy – codziennie w dni robocze od godz. 07.30 do 15.30. 

      Wymagania: wykształcenie średnie, sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie zadań, w tym brak przeciwwskazań do pracy, odpowiedzialność i rzetelność, staż pracy nie jest wymagany. 

      Do wykonywania zadania niezbędne jest również zaświadczenie o niekaralności oraz o uprawnieniach do kierowania ruchem drogowym dla osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Przy braku takich uprawnień kandydat zostanie skierowany na szkolenie.

      Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod nr tel. 22 7867279 lub poprzez kontakt e-mail: sp1radzymin@radzymin.pl

     • Półkolonie w SP1 Radzymin

     • Ramowy program wypoczynku w ramach półkolonii letnich organizowany w dniach 16 - 20.08.2021 r.

      >>>>>>>>>>>>>>>>>> program_polkolonii.pdf

      Zajęcia trwają w godzinach od 7.30 do 16.30. Zbiórka pierwszego dnia półkolonii od godz. 7.30 w nowej świetlicy starego budynku  szkoły (wejście od ul. Batorego).

      Każdego dnia zapewniony jest posiłek - śniadanie, obiad, podwieczorek.

      Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup liczących po 15 osób.

      Serdecznie zapraszamy, zapewniamy wiele radości, zabawy i uśmiechu :))))))))

       

     • Oferta pracy

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie poszukuje sprzątaczki w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach od 07.00-15.00 lub 09.00-17.00. Zatrudnienie od 1 września 2021/2022.

      Zainteresowanych prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin w godz. 09.00 – 13.00.

    • Wyprawka ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej
     • Wyprawka ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej

     • Wyprawka ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022:

      - blok rysunkowy biały A4

      - blok rysunkowy kolorowy A4

      - blok techniczny biały A4

      - blok techniczny kolorowy A4

      - farby plakatowe + pędzelki i pojemnik na wodę

      - plastelina

      - papier kolorowy

      - 2 teczki na gumkę

      - 2 zeszyty w trzy linie 16k

      - 2 zeszyty w kratkę 16k

      - zeszyt 32k w kratkę do korespondencji

      - ryza papieru ksero

      - kredki bambino

      - piórnik z pełnym wyposażeniem (długopis z wkładem niebieskim, ołówek, gumka, kredki ołówkowe, klej, nożyczki, linijka - 15 cm, temperówka)

      - worek z kapciami (na białej podeszwie)

      - worek ze strojem gimnastycznym (biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki).

      Wszystkie rzeczy prosimy podpisać w widocznym miejscu.

    • „Dzień Solidarności i Wolności”
     • „Dzień Solidarności i Wolności”

     • „Było to przełomowe wydarzenie w historii naszego narodu, ale także w dziejach Europy, „Solidarność” otworzyła bramy wolności…”

      Jan Paweł II

      31 sierpnia 2021 roku już po raz szesnasty obchodzić będziemy „Dzień Solidarności i Wolności”. Dzień ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku  ma upamiętniać „historyczny zryw Polaków do wolności”. W pamiętne dni sierpnia 1980 roku po fali robotniczych strajków, jakie objęły cały kraj i podpisaniu przez komunistyczne władze PRL –u porozumień z komitetami strajkowymi w Gdańsku , Szczecinie i Jastrzębiu po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej powstał w Polsce  niezależny od komunistów legalnie działający związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Solidarność, która  zadziwiła świat…

      Nasi rodacy wspierani przez św. Jana Pawła II – Papieża Polaka i demokratyczne społeczeństwa Europy i świata, jak śpiewał Jacek Kaczmarski poczuli w sobie siłę i moc dokonania w ojczyźnie zmian…

      NSZZ „Solidarność bardzo szybko stała się  nie tylko związkiem zawodowym , ale potężnym liczącym 10 milionów członków ruchem społecznym w reżimie komunistycznym Postanie „Solidarności” faktycznie , choć musiało upłynąć jeszcze prawie 10 lat i musieliśmy przejść przez mrok wprowadzonego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego (13.12.1981 r.) zwiastowało zmierzch komunizmu i dominacji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Europie Wschodniej . Dziękując za dar Solidarności pragniemy przypomnieć ,że nie było by wolnej , suwerennej Polski , nie było by wolnych państw Europy Wschodniej bez   uporczywej  walki naszych rodaków o wartości najcenniejsze jaki są  godność , wolność i niezależność każdego człowiek i narodu.

      Cześć i chwała Bohaterom.

      Koło Historyczne  "Wiarus"

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych