• Dzień Bezpecznego Internetu 2021
     • Dzień Bezpecznego Internetu 2021

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

      Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 jako punkt kulminacyjny obchodzić będziemy 9 lutego 2021 r.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Działania w tym kierunku organizowane w szkole:

      1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.

      2. Umieszczenie banneru DBI 2021 na szkolnej stronie internetowej.

      3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych online dla uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem scenariuszy organizatorów akcji, na podstawie dostępnych filmów w ramach informatyki.

      4. Wykonanie gazetki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz urządzeniach mobilnych i zamieszczenie jej na szkolnej stronie www oraz dystrybucja przez dziennik elektroniczny.

      Organizatorzy:

      Irena Jankowska

      Dorota Poznańska

      Paweł Cybulski

       

    • Krzysztof Kamil Baczyński
     • Krzysztof Kamil Baczyński

     • "Brylant, którym strzelamy we wroga" - tak historyk literatury Stanisław Pigoń

      nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę pokolenia Kolumbów

      W piątek 22 stycznia 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jednego z najwybitniejszych polskich twórców, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, w czasie okupacji związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, powstańca warszawskiego Krzysztof Kamil Baczyński zginął w czwartym dniu  powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

      Cześć Jego Pamięci.

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Notka biograficzna:  >>>>>> Krzysztof_Kamil_Baczynski.pdf

    • Tadeusz Zawadzki ps "Zośka"
     • Tadeusz Zawadzki ps "Zośka"

     • W niedzielę 24 stycznia 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin harcmistrza  ppor.  Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", jednego z bohaterów "Kamieni na szaniec" ,żołnierza Polskiego Podziemia . Tadeusz  Zawadzki zasłużył się w utrwalaniu w przestrzeni okupowanej Warszawy symbolu Polski Walczącej ,był inicjatorem i uczestnikiem Akcji pod Arsenałem. W konspiracji używał pseudonimów „Zośka”, „Kajman”, „Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy” oraz przybranego nazwiska Tadeusz Zieliński.

      Cześć Jego pamięci

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Notka biograficzna >>>>>>>>> Tadeusz_Zawadzki_-_zyciorys.pdf

    • 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
     • 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

     • „Będąc przekonanym, że niezależność

      jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu

      zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny."

      /Romuald Traugutt - 1864/

      W piątek 22 stycznia 2021 roku przypada 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W mrożone styczniowe dni poderwał się do walki „Naród Polski, Litwy i Rusi” zjednoczony „ pod sztandarem Orła, Pogoni i Archanioła Ruszyli powstańcy jak głosił Manifest „na straszny bój zagłady, bój ostatni Europejskiej Cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji”. Głównym celem walki było zerwanie pęt rosyjskiej niewoli i odzyskanie utraconej niepodległości. Powstanie Styczniowe było również ostatnim aktem wspólnej walki, ramię przy ramieniu przedstawicieli narodów zamieszkujących tereny I Rzeczypospolitej. Swym zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) oraz ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego utracone po rozbiorach na rzecz Rosji. W dniu wybuchu siły powstańcze liczące zaledwie 6 tysięcy słabo uzbrojonych, głównie w broń strzelecką i kosy, ochotników zaatakowało stacjonujące w miastach rosyjskie garnizony. (Powstanie na Litwie wybuchło 1.02.1863 roku). Mimo przygniatającej przewagi Rosjan powstańcze partie (tak nazywano powstańcze oddziały) przez prawie dwa lata stawiały heroiczny opór. W tym czasie przez powstańcze szeregi przewinęło się ponad 150 tysięcy ochotników. Stoczono około 1300 bitew i potyczek. W polskich szeregach podobnie jak w Powstaniu Listopadowym walczyło wielu ochotników z zagranicy. Najwięcej było Rosjan, Włochów i Węgrów. Sporą grupę stanowili Niemcy, Francuzi i Czesi. Nie zabrakło również Austryjaków, Anglików Serbów i Szwajcarów. Najdłużej, bo aż do wiosny 1865 roku walczył na Podlasiu mały oddział księdza Stanisława Brzóski, który schwytany swe młode życie złożył na ołtarzu Ojczyzny ginąc 23 maja z rąk carskich oprawców na rynku w Sokołowie Podlaskim. Pomimo początkowych sukcesów, podziwu i poparcia międzynarodowej opinii publicznej powstanie upadło. Na polach bitew i potyczek zginęło ponad 30 tysięcy obrońców wolności. W tak licznych miejscach kaźni stracono kolejny tysiąc wiernych ideałom żołnierzy Rzeczpospolitej. Ponad 38 tysięcy skazano na katorgę i zesłano na Syberię, a 10 tysięcy powstańców zmuszonych było do opuszczenia naszego kraju. Pamięć o Tych, co żyli godnie, do końca będąc wierni Ojczyźnie będzie  dla nas honorowym obowiązkiem. Nie byłoby wolnej, suwerennej Polski, gdyby nie było ich ofiary, bo przecież „Naród który nie walczy o swoją wolność, tej wolności nie jest godzien. Pochylając nisko głowy chcemy pamięć o powstańcach styczniowych, którzy jedynie pragnęli Polski wolnej, wielkiej, sprawiedliwej i mądrze rządzonej. Chcemy  przywoływać do powszechnej świadomości naszych uczniów postacie, wydarzenia i epizody Powstania Styczniowego, które miały miejsce również na naszej radzymińskiej ziemi i w dawnym powiecie stanisławowskim. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem - niech w 2021 roku, roku 158 rocznicy heroicznego, zrywu naszych przodków nie zabraknie na ich mogiłach zniczy – ogni naszej pamięci, a w sercach naszych niech na stałe zagoszczą  ideały., którymi żyli i dla , których poświęcali swoje życie.

      Cześć ich pamięci.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Konkurs historyczny
     • Konkurs historyczny

     •  

      Koło Historyczne "Wiarus"

      zaprasza uczniów klas VI - VIII 

      do udziału w  konkursie historycznym

      "Drogi do Niepodległości - Powstania Śląskie."

      Konkurs  odbędzie się zdalnie pod koniec lutego 2021 roku.

      Zapraszamy!!!

      Zgłoszenia przyjmuje p. Grzegorz Jeleń  do 25 stycznia 2021 roku.

       

      Materiały dydaktyczne:  kalendarium(3).pdf

    • Rocznica urodzin patrona szkoły
     • Rocznica urodzin patrona szkoły

     • W niedzielę, 3 stycznia 2021 roku minęła 109. rocznica urodzin patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie, bohatera wojny obronnej Polski  w 1939 roku  i słynnej choć przez historię niedocenionej Bitwy o Anglię (1940 r.), "jednego z tak nielicznych, którym tak liczni zawdzięczają tak wiele" jak stwierdził Winston Churchill. W dotychczasowych dziejach naszej szkoły możemy znaleźć  wiele ważnych wydarzeń, które składają sie na jej historię. Jedno z nich jest wydarzeniem szczególnym i miało miejsce 3 maja 1991 roku, gdy szkoła otrzymała imię ppłka pil. Mariana Pisarka, jednego z najwybitniejszych pilotów II wojny światowe, syna Radzymińskiej Ziemi.

      ppłk pil. Marian Pisarek - życiorys w zarysie >>>>>>>>>>> Kalendarium(2).pdf

      Niech pamięć o Jego czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne "Wiarus"


    • 102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego
     • 102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

     • „Niech żyje Polska, zgoda, jedność,

      a ojczyzna nasza wolna zjednoczona z naszym polskim Wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy…”

      /Ignacy Jan Paderewski/

      W ubiegłą niedzielę 27 grudnia 2020 roku minęła 102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego zbrojnego wystąpienia ludności polskiej przeciwko niemieckiemu zaborcy, zmierzającego do oderwania Wielkopolski od Prus i zjednoczeniu wraz z Pomorzem z odradzającym się po 123 latach niewoli państwem polskim. Było to jedno z trzech zwycięskich powstań (Powstanie Wielkopolskie z 1806 roku i Powstanie Sejneńskie z roku 1919) w dziejach naszego narodu. Impulsem do wybuchu powstania było przybycie do Poznania powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego owacyjnie witanego przez tłumy rodaków.27 grudnia 1918 roku niemieccy żołnierze po wojskowej paradzie na świętym Marcinie wszczęli zamieszki napadając na polskie instytucje, mieszkania i domy. Zrywali polskie i koalicyjne flagi( angielskie, francuskie, amerykańskie) depcząc je. Padły pierwsze strzały, byli ranni. Walkę z niemieckimi żołnierzami podjęły oddziały dowodzone przez Polską Organizację Wojskową. Polacy zaatakowali gmach prezydium policji. W tym ataku ginie Franciszek Ratajczak pierwszy poległy powstaniec, Walki z zaborcą wybuchają również na prowincji. 28 grudnia Stanisław Tkaczak tymczasowy dowódca powstania zostaje awansowany na stopień majora. Walki powstańcze rozlewają się na całą Wielkopolskę.  W święto Trzech Króli, 6 stycznia 1919 roku cały Poznań jest już w rękach powstańców. Toczą się również zażarte walki na Pomorzu. 16 stycznia 1919 roku dowództwo nad powstaniem obejmuje generał Józef Dowbór – Muśnicki, który energicznie przystępuje do przekształcenia sił powstańczych w regularną armię.!6 lutego w Trewirze państwa Ententy przedłużają traktat pokojowy z Niemcami rozciągając jego obszar na front wielkopolski. Armia powstańcza uznana zostaje za wojska sprzymierzone z państwami Ententy. I choć walki i potyczki z Niemcami będą trwa do  wiosny 1920 roku powstanie kończy się całkowitym zwycięstwem naszych rodaków. Dzięki zwycięstwu Wielkopolanie odzyskali utraconą po II rozbiorze Polski wolność, a ziemię będące kolebką naszej państwowości powróciły do Macierzy. Wielkopolanie wnieśli do odradzającej się II Rzeczypospolitej dobrze rozwinięte gospodarczo tereny oraz znakomicie dowodzoną i dobrze uzbrojoną ponad 120 tysięczną armię, która odegrała ważną rolę w walkach o ostateczny kształt naszych granic. Wielkopolskie pułki uczestniczyły również w zażartych walkach z bolszewikami w sierpniu 1920 roku pod Radzyminem okrywając się nieśmiertelną chwałą.

       

      Chwała i cześć Bohaterom.  Będziemy pamiętać o Ich czynach

      Koło Historyczne „Wiarus

    • Szkolny Konkurs Historyczny "Polscy piloci Bitwy o Anglię - Zapomniani Bohaterowie" rozstrzygnięty
     • Szkolny Konkurs Historyczny "Polscy piloci Bitwy o Anglię - Zapomniani Bohaterowie" rozstrzygnięty

     • "Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć skąd przychodzi.

      Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci."

      Norman Davies

      W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. rozstrzygnięty został  Szkolny Konkurs Historyczny "Polscy piloci Bitwy o Anglię - Zapomniani Bohaterowie", który został przeprowadzony z okazji przypadającej w 2020 roku 80 rocznicy bitwy o Anglię. Głównym celem konkursu, którego organizatorem było Koło Historyczne "Wiarus"       i opiekunowie szkolnej gazetki "Skrzydła Jedynki" była: popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskim lotnictwie, w tym jego znaczącego udziału w zwycięskiej bitwie powietrznej nad Anglią w 1940 roku, kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzanie wiedzy historycznej  oraz przybliżanie sylwetek polskich lotników bohaterów  tamtej tak mało znanej i niedocenianej bitwy powietrznej będącej pierwszą militarną porażką wojsk niemieckich   w II wojnie światowej. W konkursie uczestniczyło 39 uczniów klas VI - VIII, którzy mieli za zadanie rozwiązać quiz składający się z 33 szczegółowych pytań dotyczących przebiegu bitwy oraz udziału w niej polskich pilotów. (Niewątpliwie dodatkowym utrudnieniem dla uczestników był ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na postawione pytania.)

      Laureatami konkursu zostali:

      I miejsce  Jan  Żółkowski  klasa VII b,

      II miejsce  Piotr Łapiński  klasa VI c,

      III miejsce Aleksander Mikulski klasa VI c.

       Gratulujemy zwycięzcom i gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu  Dyplomy i nagrody  książkowe zostaną laureatom wręczone po powrocie do szkoły. lotnictwo w naszym społeczeństwie zajmuje bardzo ważna rolę, cieszy się zasłużonym szacunkiem  i podziwem. Historia naszego lotnictwa, to wspaniałe karty zapisane w dziejach Polski i całego świata. Bitwa o Anglię z 1940 roku jest tego najlepszym przykładem.  W Bitwie o Anglię wzięło udział 147 polskich pilotów. Walczyli zarówno w polskich dywizjonach myśliwskich           i bombowych, jak i w jednostkach brytyjskich, zestrzeliwując ponad 200 samolotów wroga. Szczególną chwałą okrył się dywizjon 303 „Warszawski” im. Tadeusza Kościuszki, którego piloci strącili 126 samolotów niemieckich przy stratach własnych wynoszących 8 pilotów. Łącznie w Bitwie o Anglię poległo 29 polskich pilotów. Bohaterskie działania polskich pilotów docenił ówczesny premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który wspominając Bitwę o Anglię, wypowiedział znamienne słowa: „Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym”.  Wśród tych nielicznych, co podkreślamy z dumą był patron naszej szkoły ppłk pil. Marian Pisarek, który walczył  w najlepszym 303 Dywizjonie Myśliwskim im. Tadeusza Kościuszki  tej bitwy.

      Koło Historyczne "Wiarus" i opiekunowie "Skrzydeł Jedynki'

    • Koncert muzyczny Zuzanny Jabłeckiej z klasy 7c
     • Koncert muzyczny Zuzanny Jabłeckiej z klasy 7c

     • Z okazji Mikołajek 🎅 mamy dla Was mały muzyczny prezent. Koncert muzyczny na fortepianie Zuzanny Jabłeckiej z klasy 7c. Duma nas rozpiera, że jest w naszej szkole tak uzdolniona młodzież.

      Prezentujemy teledysk, który powstał z inicjatywy Klub AK Ziemi Radzymińskiej Patronat nad projektem objął Krzysztof Chaciński Burmistrz Radzymina. Zuzanna Jabłecka przepięknie zaśpiewała🎙utwór Andrzeja Rosiewicza pt. „Pytasz mnie...”. Film zrealizował: Michał Kamiński - Sztuka Kreacji.

      GRATULUJEMY :)

      >>>>>>>>>>>>>> https://www.youtube.com/watch?v=z7vKMvqyoI8

    • Konkurs szkolny - świąteczne wypieki
     • Konkurs szkolny - świąteczne wypieki

     • Drodzy koledzy i koleżanki,

      jako, że Święta zbliżają się wielkimi krokami - przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs, tym razem na najlepsze świąteczne wypieki. Każdy uczeń począwszy od klasy 1 do 8 może wziąć w nim udział.

      Co trzeba zrobić?
      Wystarczy, że upieczesz dowolny świąteczny wypiek oraz podasz na niego przepis. Mogą być to np. pierniczki, bezy – choinki, czy nawet makowiec.

      Twoja praca musi zawierać:

      - zdjęcia z czasu przygotowywania oraz efektu końcowego wypieku,

      - przepis na wypiek.


      Gotowe prace przesyłamy na adres azoladek99@gmail.com, lub Teams - czat do Pani Anety Żołądek 

      do dnia 23 grudnia 2020.

       

      Pozdrawiamy Was gorący i czekamy na Wasze prace,

      SAMORZĄD UCZNIOWSKI

       

    • Kartki Świąteczne dla Rodaków mieszkających na Kresach
     • Kartki Świąteczne dla Rodaków mieszkających na Kresach

     • Drodzy Uczniowie!

      Bardzo dziękujemy za wykonanie tak dużej ilości pięknych kartek dla naszych Rodaków zza wschodniej granicy!

      Wspominałam Wam wcześniej z jakim wielkim wzruszeniem i ogromną radością przyjmują Oni podarki od Rodaków z Polski. Szczególnie cieszą się z tych wykonanych własnoręcznie. To piękny wyraz otwartych serc, szacunku i solidarności z naszymi Rodakami. Jednak wcale mnie nie dziwią te dziesiątki kartek… Wcześniejsza akcja, "Kresy w potrzebie – Polacy Polakom’’ również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że uczniowie naszej szkoły mają  "wielkie serca’’.

                                                            Dziękujemy!

      Zachęcamy więc wszystkich do wzięcia udziału w pozostałych propozycjach akcji:

      "Razem na Święta’’!

       Koordynator akcji: Agata Szymborska

    • 50 lat od krwawej masakry robotników w Gdyni
     • 50 lat od krwawej masakry robotników w Gdyni

     • "Czarny czwartek" 17 grudnia 1970 roku. Minęło 50  lat od masakry robotników w Gdyni

      W czwartek 17 grudnia 2020 roku minęło 50 lat od krwawej masakry robotników w Gdyni. 17 grudnia 1970 roku wojsko i Milicja Obywatelska  otworzyły ogień do robotników idących do pracy na pierwsza zmianę  Była to najbardziej krwawa akcja oddziałów milicyjnych podczas tłumienia robotniczych protestów na Wybrzeżu, które trwały od 14 do 22 grudnia 1970 roku. Robotnicy wyszli na ulice Gdańska, Gdyni, Szczecina i innych miast sprzeciwiając się drastycznym podwyżkom cen żywności wprowadzonym przez komunistyczne władze. Strajkujący robotnicy domagali się też zmiany władz i wolności słowa. Było to największe po roku 1956 wystąpienie przeciwko polityce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krwawa pacyfikacja robotniczego protestu na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. spowodowała wg oficjalnych danych śmierć 45 osób. 1165 osób odniosło rany, około 3 tys. zostało najpierw bestialsko pobitych, a następnie aresztowanych. Doprowadziła  również do skompromitowania rządzącego PRL-em od czternastu lat Władysława Gomułki, który w jej wyniku stracił władzę.

      Cześć i Chwała Bohaterom

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
     • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

     • Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek uczniowie wzięli udział w bajkowych zajęciach w świetlicy. Ich zadaniem było wykonanie wielu zadań, które dotyczyły treści i bohaterów bajek. Uczniowie mieli okazję do wykazania się znajomością literatury dziecięcej, m. in. mieli za zadanie rozwiązać zagadki, a także rozpoznać bajkę po przeczytanym fragmencie. Ten wyjątkowy dzień wywołuje u nas wszystkich miłe odczucia. Baśniowe postacie występujące w bajkach to bohaterowie, którzy wprowadzają nas w piękny świat dziecięcej literatury i towarzyszą nam przez wiele lat. W tym wyjątkowym dniu uczniowie również zostali bohaterami z Bajek pt.” Czerwony Kapturek”.

      Opiekunowie świetlicy

    • Drodzy uczniowie, rodzice, mieszkańcy Radzymina
     • Drodzy uczniowie, rodzice, mieszkańcy Radzymina

     • W niedzielę, 13 grudnia 2020 roku przypada 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który na długie lata pozbawił nas marzeń o wolnej, sprawiedliwej i suwerennej Polsce. W tę mroźną, grudniową noc aresztowano i wtrącono do więzień tysiące naszych rodaków, a na ulice miast i wsi wyjechały czołgi. Brutalną przemocą ówcześni przywódcy partyjni za wszelką cenę, nawet ludzkiego życia starali się utrzymać władzę. Żyjąc w wolnej Ojczyźnie, patrząc z nadzieją w przyszłość nie możemy zapominać o Tych, którzy walczyli o najświętszą dla nas wartość, jaką jest wolność. Zachęcamy Was do udziału w organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, VIII edycji kampanii akcji społecznej „Ofiarom Stanu Wojennego – Zapal Światło Wolności”. Niech zapalona o godzinie 19.30 w niedzielę 13 grudnia symboliczna świeca, umieszczona w oknie domu, będzie hołdem złożonym wszystkim Ofiarom stanu wojennego. Tym poległym w starciach z milicją, śmiertelnie pobitym na komisariatach, internowanym a także zwykle zapomnianym, zmarłym z powodu braku opieki medycznej, osieroconym, zwolnionym z pracy lub zmuszonym do emigracji z powodów politycznych.(Świecę można też zapalić wirtualnie na stronie: https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/).

      Kampanię akcji społecznej „Ofiarom Stanu Wojennego – Zapal Światło Wolności” honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda. W 39. rocznicę tamtych tak odległych dla młodego pokolenia Polaków wydarzeń, uczcijmy pamięć Ofiar stanu wojennego Światłem Wolności. Nie byłoby wolnej i suwerennej Polski bez Ich walki i poświęcenia. /-/

      >>>>>>> Ulotka_1.pdf

      >>>>>>> Ulotka_2.pdf

      Wydrukuj, przeczytaj i przekaż dalej!!!!

      Koło Historyczne „Wiarus”

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

    • Akcja MEN "Razem na Święta"
     • Akcja MEN "Razem na Święta"

     • NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "RAZEM NA ŚWIĘTA".

      CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST ZROBIENIE DOBREGO UCZYNKU względem drugiego człowieka, najlepiej takiego, który według Was szczególnie ucieszy się z ofiarowanej pomocy lub podarunku. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie będziemy organizować zbiórek w naszej szkole, (z małym wyjątkiem opisanym poniżej). Jednak każdy z Was z zachowaniem wszelkich form bezpieczeństwa może bezpośrednio ofiarować  kawałek swojego dobrego serca drugiemu człowiekowi.

      PONIŻEJ ZNAJDZIECIE KILKA PROPOZYCJI, W JAKI SPOSÓB ZOSTAĆ TEGOROCZNYM ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM:

      *podarowanie drobnego świątecznego upominku osobie z sąsiedztwa,

      *wykonanie kartki świątecznej i przekazanie jej osobie samotnej,

      *zaoferowanie pomocy osobie chorej lub starszej w przedświątecznych zakupach.

      PONADTO:

      *wykonanie Kartki Świątecznej dla Rodaków mieszkających na Kresach. To piękny wyraz otwartych serc, szacunku i solidarności z naszymi Rodakami. Będąc dwukrotnie na Kresach, mogę potwierdzić z jakim wzruszeniem i wielką radością przyjmują każdy gest pamięci od Rodaków z Polski.

      JEDYNIE KARTKI NALEŻY PRZYNOSIĆ DO SZKOŁY I POZOSTAWIĆ W PUDEŁKU PRZED SEKRETARIATEM SZKOŁY.

      Termin składania tych kartek upływa 11 grudnia 2020 r.

      Jeśli uda Ci się zrealizować jeden z wymienionych uczynków podziel się nim z nami poprzez Librus lub Teams, a Twoje MAŁE-WIELKIE serce z dobrym uczynkiem  umieścimy na naszej szkolnej wystawie, którą będzie można podziwiać po powrocie do szkoły, zaraz po feriach.

      PAMIĘTAJ... I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!

      Przesyłamy piosenkę, która mam nadzieję wielu zmotywuje do działania :)

      >>>>>>>  PIOSENKA

      INFORMACJĘ Z KRÓTKIM OPISEM TWOJEGO DOBREGO UCZYNKU PRZEŚLIJ DO:

      p. Agaty Szymborskiej

      p. Marii Klimkiewicz

      p. Katarzyny Staniszewskiej

      p. Władysława Kolatorskiego

                                                                                                                                                                                                                       Koordynator Akcji: Agata Szymborska

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych