• Ppłk pil. Marian Pisarek
     • Ppłk pil. Marian Pisarek

     • "Bądź jak Patron mojej szkoły.
      w  nauce biegły, w wysiłku wytrwały.
      Bądź jak On ojczyźnie wierny.
      (…)To dzięki Niemu i poległym tysiącom
      żyjesz, pracujesz i uczysz się w wolnym kraju.”

      /Joanna, lat 13/

       W środę 29 kwietnia 2020  roku minie 78 rocznica chwalebnej śmierci podpułkownika pilota Mariana Pisarka - dowódcy 141 Eskadry Myśliwskiej w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, pilota słynnego Dywizjonu 303 „kościuszkowskiego” w Bitwie o Anglię, dowódcy Dywizjonu 308 „krakowskiego", dowódcy I Skrzydła Myśliwskiego, patrona Szkoły Podstawowej nr 1, syna radzymińskiej ziemi. Człowieka prawego , który oddał życie za wartość najcenniejszą dla każdego narodu, jaka jest wolność. Walcząc z dala od  ojczystej ziemi, jak setki tysięcy polskich żołnierzy dawał świadectwo światu ,że Polska nie zginęła, Na wolność bowiem tylko te narody zasługują , które o nią walczą. Cześć i Chwała Bohaterowi. Jesteśmy dumni z naszego patrona, który może być dla nas wzorem do naśladowania

      Koło Historyczne "Wiarus"

      >>>>>>>>> Kalendarium.pdf

      >>>>>>>>> UROCZYSTOSC_POSWIECONA_PAMIECI_PPLKA_PIL.pdf

    • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 r.
     • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 r.

     • W niedzielę  26 kwietnia  minęła 211 rocznica  zwycięskiej, choć mało znanej bitwy o Radzymin wojsk Księstwa Warszawskiego z wojskami Cesarstwa Austrii podczas wojny 1809 roku. Po nierozstrzygniętej kilkanaście dni wcześniej bitwie  pod Raszynem  oraz opuszczeniem przez wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego Warszawy nastąpiły polskie działania na prawym brzegu Wisły, w tym na kierunku radzymińskim. Szwadron kawalerii z 3 pułku ułanów pod dowództwem ppłk P. Strzyżewskiego oraz batalion piechoty z 6 pułku piechoty pod komendą J. Sierwskiego wsparty baterią artylerii  konnej w sile dwu armat na rozkaz generała Jana Henryka Dąbrowskiego wczesnym rankiem 26 kwietnia 1809 roku z dwu stron uderzyły na stacjonujące w Radzyminie oddziały austriackie składające się z 3 batalionów piechoty i dwu szwadronów huzarów ( kawalerii) . Po kilkugodzinnym krwawym boju na ulicach miasta nieprzyjaciel został pokonany. Do polskiej niewoli wzięci zostali min. żołnierze z 2 batalionu Baiallet wraz z 37 oficerami Straty nieprzyjaciela to ponad 200 żołnierzy poległych , rannych i wziętych do niewoli przy stratach polskich – 19 poległych i 27 rannych żołnierzach. Zwycięska bitwa o Radzymin była początkiem pomyślnej dla wojsk polskich ofensywy na prawym brzegu Wisły i zwycięstwa w całej wojnie , co doprowadziło do przyłączenia do Księstwa Warszawskiego ziem utraconych na rzecz Austrii po III rozbiorze Polski.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • 77 rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie
     • 77 rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie

     • Wygrać nie mogliśmy, ale chcieliśmy iść po słonecznej stronie.

       Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy”.
                                                            /Marek Edelman/

      W niedzielę 19 kwietnia 2020 roku minęła 77 rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie.  Przez blisko miesiąc kilkuset słabo uzbrojonych powstańców z Bojowej Organizacji Żydowskiej i Żydowskiej Organizacji Wojskowej stawiało opór ponad 2 tys. niemieckich żołnierzy wspieranych przez artylerię i pojazdy opancerzone, których celem była całkowita likwidacja getta i eksterminacja 70 tysięcy pozostających w nim Żydów.  Niemcy odparci 19 kwietnia przez powstańców powrócili i systematycznie dom po domu niszczyli i palili kamienice zmuszając ludność do ucieczki. Punkty oporu nielicznych powstańców likwidowano z niezwykłym okrucieństwem.

      W dniu 8 maja został zdekonspirowany bunkier przy ulicy Miłej 18, w którym schroniło się dowództwo Żydowskiej Organizacji Bojowej i kilkuset mieszkańców.Po opuszczeniu bunkra przez ludność cywilną pozostający w nim bojownicy z dowódcą powstania Mordechajem Anielewiczem, popełnili samobójstwo Powstanie upadło 16 maja po 27 dniach nierównej walki. Tego dnia generał SS Jurgen Strop, który dowodził akcją likwidacji getta wydał rozkaz wysadzenia Wielkiej Synagogi oraz rozkaz całkowitego zniszczenia zabudowy Warszawy wchodzącej w skład getta.  Pozostałych przy życiu Żydów wysłano do obozów zagłady w Treblince, Majdanku i KL Auschwitz. Wojnę przeżyło zaledwie kilku bojowników z Żydowskiej Organizacji Bojowej, w tym dwaj członkowie dowództwa: Icchak Cukierman i Marek Edelman. Temu ostatniemu zawdzięczamy, że żonkil stał się symbolem powstania, symbolem pamięci, hołdu i nadziei.  Po wojnie uczestniczący w uroczystościach upamiętniających powstanie Marek Edelman  skromnymi żonkilami czcił pamięć Tych , którzy  bronili godności i człowieczeństwa.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • 80. rocznica zbrodni katyńskiej
     • 80. rocznica zbrodni katyńskiej

     • W poniedziałek 13 kwietnia, w symboliczną rocznice ujawnienie zbrodni katyńskiej ma naszym radzymińskim cmentarzu nie odbyły się  obchody jej 80. rocznicy. Tylko samotne płonące znicze  pod  katyńskim pomnikiem  świadczyły o tym ,że pamiętamy o tej zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na polskich oficerach wiosną 1940 roku. Warto w tym miejscu dodać, że  w naszej szkole powstał ogólnopolski program edukacyjny "Katyń , ocalić od zapomnienia" , którego celem jest upamiętnienia każdego polskiego oficera zabitego strzałem w tył głowy  posadzeniem Dębu Pamięci jemu dedykowanym . Niech te potężniejsze co roku dęby  mówią ,że my nie pozwolimy  o nich zapomnieć.                                                                                                                                                              Cześć i Chwała Bohaterom

    • 10. rocznica katastrofy smoleńskiej
     • 10. rocznica katastrofy smoleńskiej

     • „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

      /św. Jan Paweł II/

      W piątek, 10 kwietnia, minęła 10. rocznica katastrofy smoleńskiej.

      W sobotę 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu przedstawicieli polskich elit politycznych, wojskowych i kościelnych. Polska delegacja miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  W 1940 roku, zamordowana została - świadomie, z zimną krwią - elita polskiego narodu. . Prawie 70 lat później, mając w pamięci to straszliwe, tak długo zakłamywane doświadczenie, polska delegacja pragnęła , oddać hołd ofiarom tej zbrodni, powiedzieć głośno o tym, jaki był cel tej zbrodni. Przypomnieć, że nam  nie wolno o niej zapomnieć. I ci, którzy z tą misją polecieli , zginęli. Był wśród nich przyjaciel naszej szkoły ojciec \Józef Joniec prezes stowarzyszenia Parafiada, z którą realizowaliśmy ogólnopolski  program edukacyjny "Katyń - ocalić od zapomnienia". Warto w tym miejscu dodać ,że idea programu narodziła się w naszej szkole podczas zajęć koła historycznego "Wiarus" w 2007 roku.

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Stalowa Jedynka chce i będzie o Was pamiętać.

    • Insurekcja Kościuszkowska 1794 r.
     • Insurekcja Kościuszkowska 1794 r.

     • Dnia 4 kwietnia 2020 roku minęła 226 rocznica bitwy pod Racławicami, pierwszego sukcesu wojsk polskich nad rosyjskimi dowodzonymi przez generała Tormasowa. W Powstaniu Kościuszkowskim, które było pierwszym z wielkich polskich powstań narodowych, o naszym zwycięstwie przesądził śmiały atak oddziału kosynierów na rosyjskie armaty. 

      Za oficjalną datę wybuchu powstania przyjmuje się 24.III.1794 Roku, kiedy to na krakowskim ryku Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę. Powstanie rozpoczęło się jednak dwanaście dni wcześniej, kiedy brygadier Antoni Madaliński nie chcąc dopuścić do redukcji dowodzonej przez siebie I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej wyruszył z Ostrołęki do Krakowa. Po wygranej bitwie pod Racławicami powstanie wybucha 17 kwietnia 1794 roku w Warszawie a sześć dni później w Wilnie.

      Mimo początkowych sukcesów po przystąpieniu do walk po stronie rosyjskiej Prusaków i przegranych bitwach pod Szczekocinami, Maciejowicami i rzezi Pragi ( 4.XI. 1794 r.) dokonanej przez oddziały Suworowa powstanie upadło, grzebiąc na wiele lat polskie marzenia o niepodległości. 

       

    • 15. rocznica narodzin świętego Jana Pawła II
     • 15. rocznica narodzin świętego Jana Pawła II

     • „Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć..." 

      Jan Paweł II

      W czwartek 2 kwietnia  minęła 15. rocznica narodzin dla nieba świętego Jana Pawła II papieża Polaka. W tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie  warto przywołać  jego słowa  "Musicie być mocni mocą miłości" , które padły podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku.  . Pierwszy raz  od 2005 roku nie mogliśmy   licznie uczestniczyć  w uroczystościach na Cmentarzu Poległych. Nie mogliśmy składać wiązanek kwiatów i palić zniczy ogni naszej pamięci ale w naszych sercach pozostaje głęboka wdzięczność za jego życie , pontyfikat i pamiętną wizytę na radzymińskiej nekropolii  13 czerwca 1999 roku. Będziemy pamiętać słowa, które nam wtedy pozostawił. „Wiecie, że urodziłem się w 1920 r. w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług wdzięczności w stosunku do tych, którzy podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli "Niech ta moc miłości sprawi, że Jan Paweł II będzie  obecny wśród nas poprzez nasze codzienne działania. Nasza modlitwę i naszą odpowiedzialność i solidarność w ramach różnych inicjatyw związanych ze wzajemną troską w czasie epidemii koronawirusa.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Zapisy do klas I na rok szkolny 2020/2021
     • Zapisy do klas I na rok szkolny 2020/2021

     • Rodzice, którzy nie zgłosili do klasy I dziecka urodzonego w 2013 roku proszeni są o PILNE wypełnienie wniosku i przesłanie jego skanu lub zdjęcia na e-mail szkolny: sp1radzymin@radzymin.pl

      Wnioski w zakładce Uczniowie i rodzice/Zapisy do klasy I.

       

    • DZIEŃ ZIEMI - 22 KWIETNIA
     • DZIEŃ ZIEMI - 22 KWIETNIA

     • ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE!!!!!

      Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie.

      W dzisiejszej dobie  kiedy nie możemy wspólnie spotkać się, musimy pamiętać jak ważne jest dla nas to co nas otacza. Musimy pamiętać, że przyroda bez Nas sobie poradzi, my bez niej nie. Pamiętajmy o tym w naszych codziennych działaniach.

      Dlatego chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Do tego, żebyście wyszli z domu i poszli do Przyrody, do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna.

       

                                                     Samorząd Uczniowski

    • "Szkoła z TVP” – nowy projekt TVP i MEN
     • "Szkoła z TVP” – nowy projekt TVP i MEN

     • Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

      Od 30 marca br. ruszyły pierwsze lekcje z TVP. Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku w dwóch blokach programowych:

      porannym - rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00

      i powtórzeniowym – od godz. 12:30 na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

      Tabela z harmonogramem lekcji dla poszczególnych klas na stronie poniżej:

       

           >>>   https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14639,Szkola-z-TVP-nowy-projekt-Telewizji-Polskiej-i-Ministerstwa-Edukacji-Narodowej.html

       

                                               Zapraszamy do oglądania!

     • Ogłoszenie

     • Informujemy, że uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego potrzebnego do nauczania zdalnego, prosimy aby zgłosili to najpierw wychowawcy klasy, a potem przyszli do szkoły po odbiór komputera stacjonarnego (jednostka centralna, monitor, mysz, klawiatura) na czas trwania nauczania na odległość.

    • Kontakt z nauczycielami
     • Kontakt z nauczycielami

     • Informacja dla Rodziców, którzy mają problem z komunikacją z danym nauczycielem, np. odnośnie przesyłania plików, itp. 

      W Menu nawigacyjnym pojawiła się nowa zakładka: Kontakt z nauczycielami, gdzie podane są szkolne adresy e-mail Grona pedagogicznego.

    • Zapisy do klas I
     • Zapisy do klas I

     • Drodzy Rodzice,

      w związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego przez Premiera Rządu RP i zawieszeniem zajęć w szkole na czas zamknięcia placówki zapisu można dokonać poprzez drogę mailową sp1radzymin@radzymin.pl, odsyłając wydrukowane, wypełnione, podpisane i zeskanowane dokumenty lub zrobione zdjęcie do dnia 10 kwietnia 2020 r.

      Interesantów prosimy o kontakt mailowy ze szkołą:  sp1radzymin@radzymin.pl.

      Więcej w Zakładce - Uczniowie i rodzice / Zapisy do klasy I.

       

      Link do informacji na stronie Gminy Radzymin -  https://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=3&schemat=0&dzialy=3&akcja=artykul&artykul=5006

       

       

                                                                        Dyrekcja szkoły

     • Materiały edukacyjne na czas zawieszenia zajęć

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli:

      Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

      1. epodreczniki.pl

      2. Portal wiedzy dla nauczycieli

      3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

      4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

      5. Portal lektury.gov.pl

      6. Strona Centrum Nauki Kopernik

      7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

      8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

      9. Serwis Ninateka

      10. Serwis Muzykoteka Szkolna

      11. Biblioteka Cyfrowa Polona

      12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

      13. Serwis Telewizji Polskiej

      14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

      -----------------------------------------------------------------------------------------------

      Zdalne lekcje

      Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.

      Epodreczniki.pl

      https://epodreczniki.pl/

      To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

      Materiały dostępne na platformie są:

      - bezpłatne,

      - zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,

      - udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,

      - dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),

      - dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

      Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:-

      - e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,

      - dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,

      - przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

      Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

      Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

      Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

      Portal Scholaris

      http://www.scholaris.pl

      To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

      Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

      Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------

      Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych –

      www.cke.gov.pl  

      zakładka:  Zestawy zadań powtórkowych (codzinnie o godz. 09.00 jeden arkusz, o godz. 15.00 rozwiązania zadań)

      Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

      Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

      -  informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami

      przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

      -  dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1, link 2, link 3

      -  arkusze egzaminacyjne z 2019 r.

      -------------------------------------------------------------------------------------------------

      Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

      http://wlaczpolske.pl

      Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.

      Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

      Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do internetu. Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce.

      Portal lektury.gov.pl

      https://lektury.gov.pl/

      To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

      Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik

       https://esero.kopernik.org.pl/

      Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

      Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

      https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

      Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie śwtatowej czy symbole narodowe.

      Serwis IPN Przystanek historia

      https://przystanekhistoria.pl

      Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

      Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe.

      Strona Krajowego Biura programu eTwinning

       https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje

      Zachęcamy również do odwiedzenia europejskiej strony internetowej programu eTwinning – zakładka „Zainspiruj się”. Na tych stronach nauczyciele znajdą gotowe zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności. Materiały można wykorzystać przede wszystkim do realizacji projektów eTwinning, jak również innych działań edukacyjnych. Strony to nieoceniona baza inspiracji.

      Serwis Ninateka

      https://ninateka.pl/edu

      To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

      Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

      Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

      Serwis Muzykoteka Szkolna

      http://www.muzykotekaszkolna.pl/

      Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

      W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego.

      Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

      www.bc.ore.edu.pl 

      Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

      Biblioteka Cyfrowa Polona

       www.polona.pl

      Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.

      W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

      Serwis Telewizji Polskiej

      https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

      Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

      Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

      Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”.

      W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.

      Serwis Polskie Radio Dzieciom

      www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

      To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

      Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania.

       

      Zachęcamy uczniów do skorzystania z powyższych materiałów w celu utrwalania i powtarzania zdobytej wiedzy.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć

   brak danych