• Z wizytą u Króla Jana III Sobieskiego
     • Z wizytą u Króla Jana III Sobieskiego

     • Dnia 11 października 2022r. uczniowie z klasy 1b oraz 3e wybrali się na wycieczkę do Wilanowa. Celem wyjazdu było poznanie historii niepowtarzalnej i przepięknej rezydencji Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.  Uczniowie brali udział w lekcji muzealnej pt. W pałacu Króla Jana III Sobieskiego, podczas której przekonali się ile czasu zajmowało królowi przepasanie się pasem kontuszowym. Przyjrzeli się królewskim komnatom i dowiedzieli się, dlaczego król i królowa przyjmowali gości w swoich własnych sypialniach. Po obejrzeniu apartamentów królewskich przyszedł czas na udział w grze terenowej pt. Tajemniczy ogród. Uczniowie wyposażeni w mapy poszukiwali tajemniczych skrzyneczek, które skryte były w alejkach parku wilanowskiego. To był bardzo udany dzień, pełen wrażeń i pozytywnych emocji. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki i niesamowite przygody.

      Opiekunowie: Justyna Zborowska, Bożena Rolka

    • Zwiedzanie Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie
     • Zwiedzanie Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie

     • We wtorek, 11 X 2022 r., uczniowie klasy 2B i 2G wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem programu wycieczki był spacer po najstarszej części miasta. Założone w XIII wieku jako gród książęcy i osada otoczona murami. Podczas II wojny światowej zniszczone w 90%. Dzięki doskonałej i precyzyjnej odbudowie w 1980 roku wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Podczas spacery mijaliśmy dostojne stare kościoły, malownicze kamieniczki, historyczne pomniki, nastrojowe zaułki, tajemnicze uliczki, zielone skwery. 

      Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili:

      • Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmunta 
      • Rynek Starego Miasta, Pomnik Syrenki, Barbakan, Mury miejskie
      • Pomnik Małego Powstańca
      • Komnaty Zamku Królewskiego

      Opiekunowie: Anna Mazur i Magdalena Kanar

    • 80. rocznica likwidacji getta w Radzyminie i 80. rocznica Aktion "Reinhardt”
     • 80. rocznica likwidacji getta w Radzyminie i 80. rocznica Aktion "Reinhardt”

     • W poniedziałek 10 października br. uczniowie klasy VIII c rozwiązaniem testu zakończyli szkolne obchody 80. rocznicy likwidacji  getta w Radzyminie i 80 rocznicy Aktion "Reinhardt” (Einsazt "Reinhardt”) niemieckiej operacji wymordowania Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego w latach 1942 – 1943. Projekt edukacyjny "Tak, jakby nas wcale nie było”, w którym uczestniczyli uczniowie  przygotowany został  przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i Muzeum Getta Warszawskiego. Głównym  jego  celem  było przybliżenie uczniom trudnego tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Ważnym elementem  zajęć było obejrzenie filmu edukacyjnego, Aktion "Reinhardt” w reżyserii Michała Szymanowicza oraz wystawy "Tak, jakby nas wcale nie było” przygotowana przez Muzeum Getta Warszawskiego. Realizację zadań projektowych uczniowie rozpoczęli w poniedziałek 3 października  od wizyty na radzymińskim kirkucie (cmentarzu żydowskim), gdzie zapoznani zostali z historią radzymińskich Żydów. Minutą ciszy i położonymi na macewach kamykami uczciliśmy pamięć  naszych sąsiadów, którzy zostali zamordowani w imię nienawiści i chorych ambicji tych , którzy chcieli panować nad światem. Naszą pamięcią otoczyliśmy również naszych rodaków, którzy ratowali Żydów przed niemiecką zagładą, tak często płacąc za  to własnym życiem.  

      Więcej w artykule tygodnia regionalnego KURIER W z dnia 18.10.2022 r. >>>>>Scan.pdf

      Koło Historyczne "Wiarus”

    • Warsztaty dla nauczycieli matematyki
     • Warsztaty dla nauczycieli matematyki

     • W piątek 7 października 2022 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli z Gminy Radzymin "Gry i zabawy z tabliczką mnożenia”. Szkolenie dotyczyło wykorzystania Kart Grabowskiego podczas IX edycji Gminnych Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia. Spotkanie było prowadzone przez panią Annę Ciborowską i Katarzynę Loba-Sokołowską.

      Podczas warsztatów nauczycielom zostały przybliżone zasady czterech gier wykorzystywanych podczas mistrzostw: krzyżaka, olimpijczyka, szeryfa i prymusa. Dzięki aktywnemu udziałowi we wszystkich grach uczestnicy warsztatów mieli możliwość wcielenia się w rolę uczniów i poznania szczegółowego przebiegu konkursu.

      Spotkanie nie tylko przybliżyło korzyści płynące z wykorzystania Kart Grabowskiego ale również umożliwiło wspólną wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, co było istotne po tak długim czasie izolacji.

      Organizatorzy: Anna Ciborowska, Katarzyna Loba-Sokołowska

    • Europejski Tygodzień Świadomości Dysleksji
     • Europejski Tygodzień Świadomości Dysleksji

     • Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywały się w dniach 3-9 października pod hasłem Przełamujemy bariery. Uczniowie naszej Szkoły czynnie uczestniczyli w zeszłotygodniowych zajęciach, które miały na celu propagowanie wiedzyna temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Uczniowie klas I-VIII podczas owych zajęć wzięli udział w:* Ortografii na wesoło - Uczniowie rozwiązywali dyktanda graficzne oraz różnego rodzaju rebusy ortograficzne, uzupełniali teksty z lukami;* Warsztatach Sławni dyslektycy - Uczniowie poznali historie sławnych osób mających problemy z nauką;* Zabawach słowem oraz w treningu słuchowym;* Tworzeniu map myśli, co pobudziło ich kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;* Ćwiczeniach grafomotorycznych - treningu sprawności manualnej u uczniów.

      Podczas ETŚD na zajęciach specjalistycznych prezentowane były metody i formy pracy z uczniem wykazującym specyficzne trudności w uczeniu się. Wszystkie prowadzone działania miały na celu wzbudzenie u uczniów większej motywacji do twórczej aktywności i odkrywania swoich mocnych stron.Działania służyły podniesieniu świadomości, że trudności natury dyslektycznej można i należy pokonywać systematyczną, wytężoną pracą w szkole i w domu.

      Opiekunowie: Agnieszka Milewska, Ewelina Olszewska, Kinga Wawryszuk

    • Z KULTURĄ MI DO TWARZY
     • Z KULTURĄ MI DO TWARZY

     • Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. Projekt jest zgodny z Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 (punkt 1,2,3,4,7,9).

      Autorką i pomysłodawczynią  jest Paulina Marcysiak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu.

      Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął m.in. Minister Edukacji i Nauki.

      W ramach realizacji projektu uczniowie wraz z nauczycielami będą wykonywać zadania z IV modułów:

      I – W KRAINIE MUZ,

      II – TU JEST MOJE MIEJSCE,

      III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ,

      IV – KULTURY ŚWIATA.

      PLAKAT >>>>> plakat.jpg

      Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Weronika Lewandowska

    • 102. rocznica śmierci mjr. Stefana Waltera
     • 102. rocznica śmierci mjr. Stefana Waltera

     • We wtorek, 4 października przy obelisku mjr. Stefana Waltera w Mokrem odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona dowódcy 29. Pułku Strzelców Kaniowskich, który zapłacił najwyższą cenę walcząc o Wolną Ojczyznę. Uczniowie klas: 4d i 6f, wspólnie z Dyrekcją Szkoły – Paniami: Elżbietą Jeleń i Katarzyną Marzec, wychowawcami wymienionych klas, a także z Panią Marleną Kolatorską-Pośnik, sołtys wsi Mokre, uczcili pamięć Bohatera bitwy z bolszewikami w sierpniu 1920 roku. Należy dodać, że wspólnie z nami na uroczystości w Mokrem była również Pani Agata Krasuska, przedstawicielka Rodziny Walterów.

       Odświętny charakter wydarzenia podkreślały Poczty Sztandarowe reprezentowane przez uczniów naszej szkoły. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, modlitwę w intencji mjr. Stefana Waltera poprowadził ksiądz Łukasz Sikorski. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Jeleń, która podkreśliła potrzebę kultywowania tradycji związanej z najnowszą historią Polski. Słowa podziękowania dla naszej społeczności szkolnej przekazała,            w imieniu całej Rodziny Walterów, Pani Agata Krasuska.  

      Na zakończenie uroczystości złożyliśmy wiązankę kwiatów oraz zapaliliśmy znicze w miejscu upamiętniającym bohaterskiego dowódcę strzelców kaniowskich, nazywanego często „Bohaterem Mokrego”. Dla uczniów była to wspaniała, żywa lekcja historii odwołująca się do jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski.

      Po części oficjalnej związanej z rocznicą śmierci mjr. Stefana Waltera odbył się konkurs historyczny poświęcony Bitwie Warszawskiej w 1920 roku pt. „Zdobywamy obóz bolszewików” oraz wspólne ognisko,  które przygotowali dla nas Państwo Krystyna, Andrzej i Radosław Budkowie. Dziękujemy Rodzicom oraz Panu Krzysztofowi Czubie, kierownikowi Biura Oświata Urzędu Miejskiego w Radzyminie za życzliwość i pomoc w  zorganizowaniu wycieczki do Mokrego.

      Więcej w artykule tygodnia regionalnego KURIER W z dnia 18.10.2022 r. >>>>> Scan3.pdf

      Opracowanie: Władysław Kolatorski

    • Akcja "Sprzątamy dla Polski"
     • Akcja "Sprzątamy dla Polski"

     • W dniu 04.10.2022 nasi wolontariusze  wzięli udział w  Ogólnopolskiej akcja sprzątania terenów zielonych organizowana przez Stowarzyszenie Dla Polski #SprzątamyDlaPolski. Kolejne edycja już w kwietniu 2023 roku.

      Opiekunowie: Aneta Żołądek, Klaudia Gostkowska, Iwona  Smoczyńska, Katarzyna Brzozowska

    • Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
     • Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

     • W dniu 04.10.2022 klasy 6c i 6d wraz z opiekunami miały okazję podziwiać przepiękne krajobrazy oraz atrakcje kulturowe Gór Świętokrzyskich. Wiele ciekawych informacji można było dowiedzieć się od przewodnika. Poznaliśmy powstanie Gołoborza jako symbolu Gór Świętokrzyskich, ciekawą historię zespołu klasztornego założonego przez benedyktynów, położonego na Świętym Krzyżu, w Nowej Słupi. Na koniec byliśmy świadkami wytworów natury, czyli Jaskini Raj – wapiennej jaskini krasowej położonej w Chęcinach w województwie świętokrzyskim na terenie rezerwatu przyrody Jaskinia Raj.

        Opracowanie: Aneta Żołądek

    • Światowy Dzień Zwierząt
     • Światowy Dzień Zwierząt

     • Światowy Dzień Zwierząt, to święto obchodzone corocznie 4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku, w Polsce obchodzony od 1993 roku. Kochamy zwierzęta i jak się okazuje nie tylko psy i koty. Naszym pupilem jest wąż, żółw, ślimak, papuga itp...Dzięki temu kontynuowana jest idea troski o zwierzęta, szczególnie te najbardziej wrażliwe i zagrożone wyginięciem. Nasi uczniowie również pokazali jak bardzo kochają swoich pupili.

      Opracowanie: Aneta Żołądek

    • V Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego
     • V Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego

     • W sobotę 1 października  2022 roku   licząca 25 osób reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w V Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Markach. Głównym celem  imprezy sportowej, którego organizatorem było Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej, Miasto Marki i Powiat Wołomiński było: uczczenie Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, popularyzacja biegania, jako zdrowego sposobu na życie, wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego,   promocja gminy Miasto Marki,  promocja Powiatu Wołomińskiego oraz budzenie postaw, więzi patriotycznych wśród mieszkańców naszego kraju. Biegacze tradycyjnie mieli do pokonania dystans : przedszkolaki 70 m, uczniowie klas I - IV – 480 metrów , uczniowie klas  V – VIII – 1050 metrów zaś uczniowie szkól średnich – 3450 metrów. Dorośli  mieli do pokonania dystans 6900 metrów. Trasa biegu wiodła  ścieżkami leśnymi wokół zbiornika wodnego Meksyk.  Piękna słoneczna pogoda, uśmiechnięte twarze zawodników i połyskujące na ich  piersiach medale  świadczą , że nie był to stracony czas. Biegnąc po zdrowie oddaliśmy hołd jednemu z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej. Serdecznie dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły i Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Gorące słowa podziękowań kierujemy również do rodziców. Dziękujemy za wasze zaangażowanie i pomoc. Bieg odbył się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

      Więcej w artykule tygodnia regionalnego KURIER W z dnia 25.10.2022 r. >>>> gazeta1(2).pdf

      Cześć i Chwała Bohaterowi.

      Koło Historyczne ,,Wiarus”

    • FESTIWAL PRZYGODY
     • FESTIWAL PRZYGODY

     • W sobotę 01.10.2022  wraz grupą moich dzielnych uczniów uczestniczyliśmy w wydarzeniu Festiwal Przygody,  który odbył się  w Warszawie w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy”, gdzie zabrano nas w podróż "Dookoła Świata”. Cały festiwal oraz BLOK pierwszy rozpoczęli zawodowi podróżnicy, youtuberzy, blogerzy i autorzy 9 bestsellerowych książek podróżniczych, a przede wszystkim prekursorzy vanlife’u w Polsce. Zespół Busem przez Świat, czyli Ola, Karol i ich mała córeczka Gaja zdradzili tajniki swojej trzymiesięcznej podróży starym busem, którym pokonali ponad 10 tysięcy kilometrów przez drogi i bezdroża dawnego Imperium Osmańskiego.

      Po busowych opowieściach z kolorowej Turcji zabrano nas w świat afrykańskiej przygody. Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus opowiedzieli o gorącej podróży do Namibii, gdzie słonie goszczą na campingach, a lwy przejmują turystyczny szlak. Podczas prelekcji nie zabrakło zdjęć i filmów oddających piękno naszej planety.

      Oj było ciekawie!

      Opracowanie: Aneta Żołądek

    • Europejski Dzień Sportu Szkolnego
     • Europejski Dzień Sportu Szkolnego

     • 30 września nasza szkoła po raz pierwszy obchodzić będzie Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day - ESSD). To wielkie, międzynarodowe święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet Ameryki Połzudniowej, Afryki i Azji! W poprzedniej edycji ESSD wzięły udział blisko 2 mln uczniów z blisko 4 tys. szkół w 38 krajach na całym świecie!

      ESSD zachęca do wspólnego spędzania czasu na zabawie, przy jednoczesnej promocji aktywności fizycznej. Nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale także w salach lekcyjnych.

      Więcej w artykule tygodnika regionalnego KURIER W >>>>> KW_nr_36_str.14_1_1.pdf

      CERTYFIKAT >>>>> Certyfikat_4.pdf

      Koordynator: Marzena Marchel

    • Zajęcia z laminatorem - Laboratoria Przyszłości
     • Zajęcia z laminatorem - Laboratoria Przyszłości

     • We wrześniu uczniowie klas: 1e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e i 3f projektując zakładki do książek oraz znaki drogowe zapoznali się działaniem i przeznaczeniem laminatora VL-630 VEROTECH, który szkoła otrzymała w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

      Uczniowie tworzyli zakładki do książek z graficznym elementem przypominającym radosne chwile wakacji, które będą przydatnym elementem podczas pracy z podręcznikiem. Wykończenie prac poprzez zalaminowanie pozwoliło na dłużej zachować efekt pracy uczniów. Podczas laminowania omówiono zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi, bezpieczeństwo włączania i wyłączania urządzenia. Dzieci zastanawiały się w jakich sytuacjach można wykorzystać laminator, co można zalaminować.

      Dzięki wykorzystaniu laminatora i folii do laminowania prace uczniów będą o wiele bardziej trwałe, bardziej estetyczne i na dłużej będą służyły do zaznaczania danego miejsca w podręczniku.

      Wychowawcy klas

    • Zajęcia z klockami magnetycznymi Goemag - Laboratoria Przyszłości
     • Zajęcia z klockami magnetycznymi Goemag - Laboratoria Przyszłości

     • Uczniowie klasy 2a korzystali z zestawów klocków magnetycznych Geomag pro-L, które szkoła otrzymała w  ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

      Uczniowie pracowali w 4 grupach potem w 2 grupach. Musieli współpracować ze sobą, by ustalić, co konstruują, jak ta rzecz ma wyglądać i kto będzie wykonywał poszczególne elementy. Wpływa to na polepszenie komunikacji pomiędzy uczniami, wymusza planowanie pracy oraz uczy współodpowiedzialności za przydzielone zadanie.

      Zajęcia z klockami magnetycznymi wpłynęły na rozwój wyobraźni przestrzennej, kreatywności oraz integrację dzieci na zajęciach. Uczniowie budowali: bryły geometryczne, różnego rodzaju budowle, a nawet koło widokowe.

      Wychowawca: Marzena Marchel

    • III miejsce w finałach powiatu w piłce nożnej chłopców
     • III miejsce w finałach powiatu w piłce nożnej chłopców

     • Sukces uczniów SP1 w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Reprezentacja chłopców naszej szkoły w czwartek 29 września wywalczyła III miejsce w finałach powiatowych w piłce nożnej.

      Szkołę reprezentowali: Norbert Gzowski, Damian Myśliwiec, Szymon Makowski, Adam Szczypiń, Kaczmarski Hubert, Patryk Kulesza, Szymon Kuczyński, Dominik Kita, Ruszkowski Mateusz,  Perepecha Hlib, Savchenko Ilia.

      Reprezentacja Stalowej Jedynki Mistrzami Powiatu w minie piłce nożnej  chłopców.

      W środę 27 kwietnia na obiektach Huraganu Wołomin odbyły się finały powiatu w piłce nożnej chłopców, w których wzięły udział cztery najlepsze szkoły wyłonione w rozgrywkach rejonowych.

      Reprezentacja naszej szkoły okazała się bezkonkurencyjna wygrywając wszystkie swoje spotkania.          Zdobywając  I miejsce uzyskaliśmy awans na kolejny między powiatowy etap rozgrywek,  który odbędzie się 13 maja w Piasecznie.

      Szkołę reprezentowali: Norbert Gzowski, Damian Myśliwiec, Szymon Makowski, Adam Szczypiń, Kaczmarski Hubert, Patryk Kulesza, Jurek Starszak, Kacper Górnicki, Michał Roman, Adrian Cubrzyńśki, Szymon Kuczyński.

      Opracowanie: Arkadiusz Kostrzębski

    • 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
     • 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

     • Kropla historii

      Ta data odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży, np. „Pamiętnika Czarnego Noska” i „Szewczyka Dratewki”. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Jego głównym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz bibliotek.

      Dnia 29 września 2022 r. uczniowie naszej szkoły (klasy: 1b, 2c, 3d, 4f, 4g) wysłuchali książki Rocio Bonilla „Najwyższa na świecie wieża z książek”, którą czytały panie: wicedyrektor Katarzyna Marzec, wicedyrektor Dorota Poznańska, pedagog Katarzyna Brzozowska, nauczyciel matematyki Anna Ciborowska. W klasach z uczniami ukraińskimi czytały  uczennice z Ukrainy Daria i Diana. Była to książka w języku ukraińskim Anny Taraski „Kropka i Kleks”.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w akcji i zapraszamy do szkolnej biblioteki. Zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru oraz do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

      Opracowanie: Agnieszka Cichy, Agnieszka Dudek

    • IV Bieg Patrolowy Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej ps. "Mała"
     • IV Bieg Patrolowy Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej ps. "Mała"

     • W dniu 29.09.2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli IV Biegu Patrolowym Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej ps. "Mała" organizowanym w Ossowie.

      Reprezentacja w składzie:

      1. Michelle Kotłubaj

      2. Oskar Pikuliński

      3. Łukasz Kołodziejski

      4. Mateusz Bylak

      pokonała 7 - kilometrową leśną trasę w 1 godzinę 7 minut. Wykonując po drodze między innymi takie zadania jak: strzelanie laserowe, strzelanie biathlonowe, czołganie, przeprawa przez rzekę, przetaczanie opon, rzut granatem, przenoszenie rannego, przepychanie auta, przenoszenie worków z piaskiem,  wszyscy zmęczeni i mokrzy dotarli do mety.

      Wszystkim uczestnikom Gratulujemy.

      Opracowanie: Mariusz Sikorski

    • Akcja edukacyjna „Poznaj dzieje Radzymina – małego miasteczka z wielką historią”
     • Akcja edukacyjna „Poznaj dzieje Radzymina – małego miasteczka z wielką historią”

     • We wtorek 27 września br. uczniowie  klasy IV g pod opieką wychowawcy p. Grzegorz Jelenia  uczestniczyli w wycieczce  w ramach szkolnej akcji edukacyjnej  „Poznaj dzieje Radzymina – małego miasteczka z wielką historią”. Celem naszej wycieczki było poznanie dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i historii radzymińskich Żydów, które stanowią część historii naszego miasta. W środę 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 13 listopada 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową. Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi. W ramach pionu cywilnego podziemnego państwa zajmowano się m.in. stanowieniem i egzekucją prawa oraz edukacją obywateli.  Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Jednym z elementów podziemnego państwa było powołanie  Rady Pomocy Żydom "Żegota", która  udzielała pomocy obywatelom polskim narodowości żydowskiej. Co warte podkreślenia była to jedyna państwowa organizacja niosąca pomoc Żydom w czasie II wojny światowej w okupowanej Europie. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. Polskie Państwo Podziemne było wspólnym dziełem setek tysięcy ryzykujących życiem Polaków.  Wędrując uliczkami miasta poznaliśmy historię naszych sąsiadów. Żydzi  uciekający przed carskimi prześladowaniami  chętnie zasiedlali polskie ziemie znajdując  tu sprzyjające warunki do rozwoju,  spokojnej pracy i kultywowania własnej tradycji. Nasze miasto przez trzy stulecia był miejscem wspólnego funkcjonowania dwu społeczności – polskiej i żydowskiej. Zamieszkujący od XVII wieku w  Radzyminie Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem, a także dzierżawą ogrodów oraz udzielaniem miejscowym kupcom i rzemieślnikom pożyczek pod zastaw. Swoje warsztaty mieli  żydowscy krawcy, szewcy, kuśnierze, rymarze i farbiarze tkanin. Na początku drugiej połowy XIX wieku Radzymin stał się silnym ośrodkiem chasydyzmu (chasyd po hebrajsku znaczy – “pobożny”) za sprawą cadyka Jakowa Arie Gutermana, który nosił przydomek – “cudotwórca” W latach 1907–1908 , co warte podkreślenia w Radzyminie mieszkał późniejszy laureat Nagrody Nobla pisarz Isaac Bashevis Singer. Po wysłuchaniu w ciszy i skupieniu krótkiej historycznej prelekcji naszego opiekuna p. Grzegorza Jelenia udaliśmy się  na  kierkut – cmentarz żydowski mieszczący się przy ulicy Adama Mickiewicza. Po uporządkowaniu sarkofagu  zawierającego doczesne szczątki pochowanych na radzymińskim kierkucie  obywateli polskich narodowości żydowskiej z zainteresowaniem wsłuchiwaliśmy się w opowieść nauczyciela o wojennych losach radzymińsk9ich Żydów. Dowiedzieliśmy się , że jesienią 1940 r. u zbiegu ulic Reymonta i Weteranów  naszego miasta Niemcy utworzyli getto, w którym zgromadzili około 2,5 tys. Żydów. Dowiedzieliśmy się, że ponad 700  żydów zostało w brutalny sposób zamordowanych i pochowanych na terenie żydowskiego cmentarza, a  lasy otaczające Radzymin skrywają  doczesne szczątki pomordowanych w latach niemieckiej okupacji Polaków i Żydów. W październiku 1942 r. stłoczeni w nieludzkich warunkach obywatele polscy narodowości żydowskiej zostali  wywiezieni do obozu zagłady w Treblince gdzie zostali przez niemieckiego okupanta pozbawieni życia. Słuchając wartkiej opowieści naszego nauczyciela postawą na baczność i zapalonym zniczem – ogniem pamięci uczciliśmy pamięć naszych sąsiadów, którzy zginęli  w imię rasistowskiej ideologii, że naród niemiecki ma prawo panować nad innymi. W naszej narodowej pamięci zawsze wspominać będziemy naszych  żydowskich sąsiadów, którzy  według niemieckiej ideologii nie mieli prawa do życia...

      Wycieczkę zorganizowano w ramach szkolnych obchodów 83 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 80 rocznicy  Aktion ,, Reinhardt” niemieckiej operacji wymordowania Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego w latach 1942 – 1943.

      Więcej w artykule tygodnia regionalnego KURIER W z dnia 11.10.2022 r. >>>>> Scan2.pdf

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Klasa IV g  z wychowawcą

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych