• Zapisy do klas I
     • Zapisy do klas I

     • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2 ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 od 1 marca do 31 marca 2023 roku.

      Szanowni Rodzice,

      Od 1 września 2023 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2016 roku. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie z rocznika 2016 będą przyjęte do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (prawnych opiekunów), które należy złożyć  w terminie od 1 marca do 31 marca 2023 roku w sekretariacie szkoły.

      Wszystkie dzieci urodzone w 2016 roku, zamieszkałe w  obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.

      Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2017 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

       Musi być jednak spełniony jeden z warunków:

      • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo;
      • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

      Dokumenty do pobrania:

      1. Obwód szkoły >>>>>> obwod_szkoly.pdf
      2. Wniosek zgłoszenia >>>>>> wniosek_obwod.docx (wersja w Wordzie) lub wniosek_obwod.pdf (wersja pdf)
      3. Informacje dodatkowe do zgłoszenia >>>> informacja.docx (wersja w Wordzie) lub informacja.pdf (wersja pdf)
    • XIII Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
     • XIII Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

     •   „Bo kto w imię Boga walczy o swój kraj nie zginie,

      a wiecznie w pamięci narodu będzie trwać.”

      W środę 1 marca 2023 r. będziemy obchodzić XIII Narodowy Dzień Żołnierzy WyklętychŻołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy podjęli próbę zbrojnego przeciwstawienia się sowietyzacji Polski i podporządkowania jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Za swoją wierną służbę Ojczyźnie określani byli  przez władze  komunistyczne mianem faszystów  i  "zaplutych karłów reakcji". W walce w obronie wartości jaką była Niepodległa, suwerenna Polska wielu poległo z bronią w ręku, tysiące zamęczono w UB-owskich  katowniach, setki skazano w pokazowych procesach będących kpina z wymiaru sprawiedliwości na kary śmierci lub długoletnie więzienie.Zaś ci nieliczni, którzy ocaleli w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej żyli z piętnem reakcyjnych bandytów. Tylko przez  upamiętnienie  postaci  żołnierzy, którzy doświadczyli komunistycznych represji możemy przekazywać kolejnym pokoleniom, czym był  system totalitarny. Tylko poprzez pamięć o latach najtrudniejszych i najbardziej bolesnych wydarzeniach, możemy budować szacunek dla współczesnej Polski - wolnej i niepodległej.

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Historia "Mazurka Dąbrowskiego"
     • Historia "Mazurka Dąbrowskiego"

     • W niedzielę 26 lutego br. minie  96. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem narodowym. Hymn Polski w obecnym brzmieniu został ustanowiony 26 lutego 1927 roku w okólniku wydanym przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Sławoja Składkowskiego. Mazurek Dąbrowskiego w roli hymnu narodowego przetrwał różne zawirowania polskiej historii. Obecnie nikt nie ma wątpliwości co do jego statusu. Ważne jest, by pamiętać, że hymn Rzeczypospolitej Polskiej powinien być wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający mu należną część i szacunek. Podczas wykonywania obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu powinny stać w postawie wyrażającej szacunek, a mężczyźni zdjąć nakrycia głowy. Dodatkowe przepisy obowiązują wojskowych - osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy oddają honory przez salutowanie, a poczty sztandarowe oddają honory przez pochylenie sztandaru. Hymn Polski towarzyszy nam w podniosłych i radosnych chwilach, dlatego warto pamiętać o jego historii.

      HISTORIA MAZURKA DĄBROWSKIEGO >>>> Historia_Mazurka.pdf

      Koło Historyczne ,,Wiarus”

    • Bitwa pod Olszynką Grochowską
     • Bitwa pod Olszynką Grochowską

     • Oto dziś dzień krwi i chwały, Oby dniem wskrzeszenia był!
      W tęczę Franków Orzeł Biały Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
      Słońcem lipca podniecany, Woła do nas z górnych stron:
      „Powstań, Polsko, skrusz kajdany, Dziś twój tryumf albo zgon!”...

      /fragment "Warszawianki"/

      W sobotę 25 lutego br. minie 192. rocznica  bitwy pod Olszynką Grochowską, jednej z największych i najkrwawszych bitw Powstania Listopadowego. Choć nie rozstrzygnęła losów niepodległościowego zrywu, zapisała się w naszych dziejach jako szczególnie ważna, zasłynęła bowiem bohaterską i uporczywą obroną pomimo przeważających sił wroga. Oddziały powstańcze pod wodzą gen. Józefa Chłopickiego  przez cały dzień odpierały rosyjskie ataki armii feldmarszałka Iwana Dybicza, Polskim żołnierzom udało się złamać ofensywę rosyjską, czym rozwiali nadzieję cara na szybkie zdławienie Powstania Listopadowego. W krwawej  bitwie  liczące około 40 tysięcy oddziały powstańcze dysponujące 120 działami starły się z liczącymi ponad 60 tysięcy żołnierzy wojskami rosyjskim  posiadającymi 178 armat. W ciężkich walkach zginął gen. Franciszek Żymirski i 7350  polskich żołnierzy (w tym 1054 wziętych do niewoli). Straty wojsk rosyjskich wyniosły  ponad  9300 zabitych i kilkanaście tysięcy rannych, Męstwo bohaterów  spod Olszynki Grochowskiej stało się dla kolejnych pokoleń symbolem walki  o wolność ojczyzny. Droga do naszej wolności naznaczona jest bowiem daniną życia i  cierpieniem tych, którzy dla Polski poświęcili wszystko. Naszym honorowym obowiązkiem, a zarazem zaszczytem jest pamięć o tamtych wydarzeniach..

      Cześć i chwała bohaterom.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Rok Mikołaja Kopernika
     • Rok Mikołaja Kopernika

     • „Wstrzymał słońce , ruszył ziemię….”

      W niedzielę 19 lutego br. minęła 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika wielkiego astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej i jednego z najważniejszych badaczy w dziejach nauki polskiej i światowej. Rok 2023 jednogłośnie przyjętą uchwała przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono Rokiem Mikołaja Kopernika „Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć jego postać i zasługi, na stałe obecne w naszej społecznej świadomości…” – czytamy w uchwale. Niech rocznica urodzin  jednego z najsłynniejszych Polaków, człowieka, który zrewolucjonizował naukę i powszechne myślenie o wszechświecie, będzie dla nas nie tylko powodem do dumy z życia i dokonań Kopernika, ale także inspiracją dla naszych działań …

      Koło Historyczne „Wiarus”

      Biografia Mikołaja Kopernika >>>>> Biografia_i_życiorys.pdf

    • Akcja "Góra Grosza"
     • Akcja "Góra Grosza"

     • W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 większość klas z naszej szkoły włączyła się w zbiórkę monet w ramach akcji ogólnopolskiej „Góry Grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci, które jej potrzebują i tych, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

      Krótkie podsumowanie akcji w liczbach wygląda następująco: zebrane przez dzieci monety miały wartość około 5050 zł, ważyły ponad 250 kg i zostały spakowane w 33 pudełka. Najwięcej pieniędzy uzbierały klasy: 1g, 1a, 1e, 2c.  

      Dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym osobom, które pomogły w organizacji i włączyły się w zbiórkę. Dzięki Wam kilkoro dzieci otrzyma pomoc i będzie miało szanse na lepsze jutro.

      Koordynator zbiórki: Zbigniew Więch

    • 82. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych
     • 82. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych

     • „W obliczu Boga Wszechmocnego i Najświętszej Marii Panny,

      jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam…”

      /fragment przysięgi "Cichociemnych"/

      W nocy z 15 na 16 lutego br. minie 82. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych nad okupowaną przez Niemców Polskę. Pierwszymi cichociemnymi zrzuconymi w  ramach operacji "Adolphus'  byli; rotmistrz Józef Zabielski ps "Żbik", major Stanisław Krzymowski ps "Kostka" i kurier Rządu na uchodźctwie Czesław Raczkowski ps "Orkan'. Cichociemni to specjalnie szkoleni , legendarni  żołnierze polskich sił zbrojnych walczących na Zachodzie, którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na spadochronach na terytorium okupowanej Polski. Ich głównym zadaniem była walka o wolną i suwerenną ojczyznę. W czasie wojny dokonano zrzutu 316 „Cichociemnych”. Jeden z takich zrzutów miał miejsce w nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku w Kołakowie w dawnym powiecie radzymińskim. Operacja nosiła kryptonim „Weller 2”. Pełniąc służbę w Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej cichociemni stali się elitą Polskiego Państwa Podziemnego.

      Cześć i chwała bohaterom.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • 81. rocznica powstania Armii Krajowej
     • 81. rocznica powstania Armii Krajowej

     • "W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.  Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało."

      Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu" Armii Krajowej wprowadzona rozkazem z dnia 12.XII.1942 r. przez Komendanta Głównego A. K. generała „Grota"

      We wtorek 14 lutego 2023 r. minie 81. rocznica powstania Armii Krajowej największej konspiracyjnej organizacji wojskowej w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiła ona integralną część Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  podległych Naczelnemu Wodzowi i  Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie. 81 lat temu 14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przekształcony w Armię Krajową (AK).Jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”  Decyzja gen. Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. podnosiła rangę Armii Krajowej  do krajowych sił zbrojnych, w której skład weszli wszyscy żołnierze będący w czynnej służbie wojskowej. Liczyła ona  w 1944 roku ponad 380 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Armia Krajowa  działała na terenach II Rzeczpospolitej, okupowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki. Celem dalekosiężnym AK było przygotowanie ogólnopolskiego powstania zbrojnego, a w ramach walki bieżącej prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandowo- informacyjną, działania sabotażowo-dywersyjne i odwetowe oraz walkę partyzancką, która w bezpośrednim sąsiedztwie frontu przekształcała się w walkę otwartą, prowadzoną w ramach akcji „Burza”. W kwietniu 1942 roku podczas narady przywódców organizacji niepodległościowych  zapadła decyzja o powstaniu struktur Armii Krajowej  na terenie dawnego Powiatu Radzymińskiego. Narada odbyła się w mieszkaniu ppor. Henryka Kutznera  ps "Doliwa" przy ul. 11 Listopada w Radzyminie. Pierwszym komendantem Obwodu Armii Krajowej został mjr Witold Kitkiewicz ps. "Marian".

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • 81. rocznica śmierci ppor. Leona Witkowskiego
     • 81. rocznica śmierci ppor. Leona Witkowskiego

     • „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

      /ks. Jan Twardowski/

      W niedzielę 12 lutego br. delegacja naszej szkoły złożyła wiązankę kwiatów na grobie  ppor. Leona  Witkowskiego – powstańca styczniowego, który znajduje się na Cmentarzu Bohaterów Bitwy Warszawskie 1920 roku. Z okazji 81. rocznicy śmierci ppor. Leona Witkowskiego i 160. rocznicy wybuch Powstania Styczniowego zapalone znicze – ognie pamięci i wiązanka biało – czerwonych kwiatów to nasz hołd dla człowieka, który mając zaledwie 14 lat wstąpił do powstańczej partii, by walczyć  z rosyjskim zaborcą o wolną i suwerenną Polskę.  12 lutego 1864 roku, co warte przypomnienia, na stokach warszawskiej Cytadeli oddał  życie za marzenia o wolnej ojczyźnie  ppłk. Józef Jankowski pseudonim Szydłowski jeden z najwybitniejszych powstańczych dowódców. Walczył w okolicach naszego miasta, Marek i Strugi. Powstanie Styczniowe to największy  w naszych dziejach zryw wyzwoleńczy, który zjednoczył pod wspólnymi sztandarami  wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa. Polacy uświadomili sobie, a także całemu światu, iż mimo pozbawienia własnej państwowości, narodzili się pod zaborami jako nowoczesny naród. Umęczony, ale dumny. Podzielony granicami, ale jednorodny. Silny wiarą i tradycją; zdolny dzięki nim do największych poświęceń.” My chcemy i będziemy pamiętać o bohaterach tamtych tragicznych wydarzeń. Powstańcy styczniowi ginęli, trafiali do carskich katowni, byli zsyłani na Sybir i choć wolnej Polski nie wywalczyli dali  następnym pokoleniom  przykład postaw patriotycznych i wiary w  ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Dla nas, uczniów „Stalowej Jedynki”, pamięć o nich to nie tylko nasz obowiązek. To także wielki zaszczyt.

      Cześć i Chwała Bohaterom

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Gminny Konkurs Historyczny „Pamiętamy o Armii Krajowej”
     • Gminny Konkurs Historyczny „Pamiętamy o Armii Krajowej”

     •    Dnia 10 lutego 2023 r. uczniowie z naszej szkoły: Zuzanna Koźlik, Norbert Gzowski i Adam Szczypiń uczestniczyli w Gminnym Konkursie Historycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.

         Celem konkursu było  rozbudzanie zainteresowania uczniów historią najnowszą naszego kraju oraz kultywowanie tradycji i wartości związanych z etosem Armii Krajowej. Ważna była również znajomość dziejów Żołnierzy AK radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”.

      W konkursie reprezentanci szkół podstawowych z Gminy Radzymin pracowali w trzyosobowych zespołach, na wzór konspiracyjnych „trójek”. W ciągu 60 minut drużyny musiały pokonać kolejne stacje konkursowe, które prowadziły przez następujące zadania, m.in.: rozszyfrowanie hasła, wykreślanka akowska, zabawa z osią czasu, krzyżówka oraz rzut do celu.

         Wykonanie poszczególnych zadań  oceniała powołana przez organizatora komisja konkursowa. Po podliczeniu punktów za wszystkie zadania okazało się, że I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie, a III miejsce Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

         Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczono podczas uroczystości patriotycznej z okazji 81. rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

      DYPLOM >>>>>>  dyplom.pdf

      Opiekun: Władysław Kolatorski

    • Bal karnawałowy klas IV - VIII
     • Bal karnawałowy klas IV - VIII

     • Dnia 9 lutego 2023 r. uczniowie klas 4 – 8 naszej szkoły wzięli udział w balu karnawałowym. Ze względu na dużą liczbę uczestników impreza została podzielona na trzy części trwające po 2,5 godziny. W pięknie przystrojonej białymi i niebieskimi pomponami i balonami sali zabawa była przednia.  Duża zasługa w tym pana Pawła Cybulskiego odpowiedzialnego za oprawę muzyczną (nasz DJ). Różnorodność utworów sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie (Belgijkę tańczyli wszyscy!). Ciekawym przerywnikiem były gry prowadzone przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Niesamowite emocje wśród uczniów wzbudziła zabawa w krzesełka, tańce na gazecie i wybory króla i królowej balu. Do każdej z konkurencji chętnych było znacznie więcej niż miejsc a rywalizacja była naprawdę zacięta. Na zmęczonych zabawą uczniów czekał słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców, której bardzo dziękujemy. Na koniec dzieci narzekały tylko na jedną rzecz: „Było za krótko”.

      Bal karnawałowy nie był jedyną atrakcją ostatniego tygodnia przed feriami. Samorząd Uczniowski zorganizował również pocztę walentynkową. 9 i 10 lutego dziewczynki z klasy 8 i 5 rozdawały uczniom Walentynki. Sprawiły one dużo radości adresatom, gdyż na kartkach były tylko sympatyczne życzenia.  

      Link do filmu z tańcem "Belgijka" >>>>>>>>>>>  https://www.youtube.com/watch?v=ZEyiSR_xLd0 

      Samorząd Uczniowski

    • Bal karnawałowy klas 1 - 3
     • Bal karnawałowy klas 1 - 3

     • Dnia 8 lutego 2023 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla młodszych klas 1 - 3. Był to wyjątkowy dzień, na który uczniowie czekali z niecierpliwością. Podczas tego wydarzenia dzieci wcieliły się w różne postacie. Gościliśmy na balu m.in. policjantów, żołnierzy, rycerzy, strażaków, księżniczki, czarownice oraz wiele innych znanych, bajkowych postaci.  W tym wyjątkowym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w „krainę lodu”, którą zdobiły (własnoręcznie zrobione przez uczniów) pompony oraz balony. Wszystko to, tworzyło piękną, zimową aurę.  Zimowy klimat rozgrzewała  ekipa nauczycieli, która zadbała o świetną zabawę i dobrą muzykę J

      Podczas balu odbywały się różnorodne zabawy taneczne, które dostarczały uczniom wiele pozytywnych emocji i radości. Każda klasa miała okazję zaprezentować swoje stroje przed społecznością szkolną. Wszystkie dzieci w tym dniu czuły się wyjątkowe!

      Na naszych uczniów czekała również niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku, który zorganizowali Rodzice z Rady Rodziców, którym bardzo dziekujemy.

      Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę! 

      Organizatorzy balu: Sylwia Sikorska, Katarzyna Kwiatkowska, Paweł Cybulski

    • Laureaci konkursu wiedzy o jednostce OSP Radzymin nagrodzeni!
     • Laureaci konkursu wiedzy o jednostce OSP Radzymin nagrodzeni!

     • We wtorek, 7 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, nagród rzeczowych i medali pamiątkowych laureatom szkolnego Konkursu Wiedzy o historii i działalności OSP Radzymin pt. „Radzymińska Straż Pożarna od 120 lat ratuje, pomaga, uczy, wychowuje”, który zorganizowano dla uczczenia jubileuszu 120-lecia istnienia jednostki…

      Więcej w artykule: „Laureaci konkursu wiedzy o jednostce OSP Radzymin nagrodzeni!” w tygodniku regionalnym  Kurier W nr 7 z dnia 21.02.2023 r.  >>>>> gazeta-KurierW.pdf

    • Poznaliśmy laureatów konkursów, ogłoszonych z okazji jubileuszu 550-lecia radzymińskiej parafii
     • Poznaliśmy laureatów konkursów, ogłoszonych z okazji jubileuszu 550-lecia radzymińskiej parafii

     • Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość…

      /św. Jan Paweł II/

      W niedzielę, 5 lutego br. dokładnie w 550. rocznicę erygowania radzymińskiej parafii, odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom szkolnych konkursów, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie dla uczczenia jubileuszu 550-lecia Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego…

      Więcej w artykule: „Poznaliśmy laureatów konkursów, ogłoszonych z okazji jubileuszu 550-lecia radzymińskiej parafii”  w tygodniku regionalnym Kurier W nr 6 z dnia 14.02.2023 r. >>> gazetaKW.pdf

    • Bezpieczne korzystanie z elektrycznych urządzeń grzewczych
     • Bezpieczne korzystanie z elektrycznych urządzeń grzewczych

     • W tym tygodniu uczniowie kl. 6b pod opieką p. Agnieszki Milewskiej oraz pedagoga szkolnego p. Katarzyny Brzozowskiej mieli okazję do samodzielnego przygotowania posiłku. Na zajęciach uczniowie poznali zasady  bezpiecznej obsługi i konserwacji opiekacza oraz utrwalili  zasady BHP  przy wykonywaniu tostów. Zadanie polegało na pracy zespołowej- planowanie, realizacja oraz praca z elektrycznym kuchennym  urządzeniem grzewczym. Uczniowie poznali wartości odżywcze produktów, które były niezbędne do przygotowania tostów. Podczas spożywania własnoręcznie przygotowanego posiłku uczniowie mieli możliwość zaznajomienia się z prawidłowym zachowaniem przy stole. Podczas zajęć praktycznych uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.  Uczestnicy zajęć spisali się na medal!

      Opracowała: Agnieszka Milewska

    • Wystawa Koła Graficznego
     • Wystawa Koła Graficznego

     • W głównym holu szkoły prezentujemy twórczość uczniów naszej szkoły, którzy mają okazję poznać tajniki grafiki w praktyce na Kole Graficznym, które w każdy czwartek prowadzi pani Emilia Kosakowska. Pokazane prace powstają w technice linorytu, jednej z najprostszych technik graficznych, które można uprawiać w warunkach domowych, bez użycia specjalistycznego sprzętu. Zapraszamy do oglądania.

      Opiekun: Emilia Kosakowska

    • 79. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej
     • 79. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej

     • W imieniu Polski Walczącej….

      W środę 1 lutego minęła 79. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej  będącej zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego. W samym centrum okupowanej Warszawy, pod oknami dowództwa SS 1 lutego 1944 roku od kul żołnierzy oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz” zginął Fanz Kutschera. SS-Brigadeführer i Generalmajor  dowódca SS i Policji  na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa To on od jesieni 1943 roku wprowadził w stolicy terror, organizował uliczne łapanki i egzekucje na skalę masową. Każdego tygodnia z jego rozkazu rozstrzeliwano setki niewinnych mieszkańców stolicy. Wyrokiem sadu Polskiego Państwa Podziemnego został za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu skazany na karę śmierci. Akcja na Fanza Kutscherę przygotowana była w najdrobniejszych szczegółach. Brało w niej udział dziewięciu żołnierzy AK i trzy łączniczki. Trwała zaledwie 100 sekund.. Samochód wiozący F. Kutscherę miał do przejechania zaledwie 140 metrów.. Na tym odcinku trasy żołnierze AK doprowadzili do zderzenia z innym pojazdem i wykonali wyrok.  Był to wyraźny sygnał, że Polskie Państwo Podziemne nie godzi się na terror w Warszawie i z całą mocą będzie karało tych, którzy popełniają zbrodnie wobec Polaków. Po śmierci szefa gestapo Niemcy zaniechali stosowania jego metod. Następca Kutschery w Warszawie mówił, że nie chce skończyć tak jak jego poprzednik Uczestnikami spektakularnej akcji byli: Bronisław Pietraszewicz „Lot” dowódca, Stanisław Huskowski „Ali”—zastępca dowódcy, Zdzisław Poradzki „Kruszynka”, Michał Issajewicz „Miś”, Marian Senger „Cichy”, Zbigniew Gęsicki „Juno”, Henryk Humięcki „Olbrzym” ( Olbrzymek), Bronisław Helwig „Bruno”, Kazimierz Sott „Sokół” oraz łączniczki: Maria Stypułkowska – Chojecka „Kama”, Elżbieta Dziębowska „Dewajtis” i Anna Szarzyńska- Rewska „Hanka”.

      Chwała Bohaterom.

      Niech pamięć o Ich czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne „Wiarus”

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
    • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych