• 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
     • 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

     • "Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać”

      /Jan Stanisław Jankowski  - wicepremier polskiego rządu na uchodźctwie  Warszawa 1 .09.1944 roku./

      W poniedziałek 1 sierpnia 2022 roku przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, będącego zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach operacji „Burza”, połączone z wyjściem z podziemia i oficjalna działalnością struktur utworzonego jesienią 1939 roku Polskiego Państwa Podziemnego. Jak co roku dokładnie o godzinie 17, 00, godzinie „W” stanie cała Warszawa, zawyją syreny, zabiją dzwony kościołów w całej Polsce.  Zatrzymamy się na chwilę, aby wspomnieć Tych, którzy „sami sobie pragnęli zawdzięczać wolność”. Tych, którzy walczyli i ginęli w imię najświętszych dla Polaków wartości. Tych, dla których wolna, suwerenna, niepodległa Rzeczypospolita była dobrem najwyższym. W Powstaniu Warszawskim trwającym długie 63 dni poległo ponad 18 tysięcy powstańców, 25 tysięcy zostało rannych, a ponad 200 tysięcy mieszkańców „ niezłomnego miasta” zginęło pod jego gruzami lub zostało bestialsko wymordowanych przez niemieckiego okupanta Ponad 500 tysięcy warszawiaków wypędzono ze stolicy, a miasto przez następne trzy miesiące z niemiecką skrupulatnością burzono kwartał po kwartale…

      Wspominać będziemy Żołnierzy Polski Niepodległej, na których po zakończeniu wojny nie czekały zaszczyty i ordery, a poniżanie, UB- owskie kaźnie i wyroki śmierci. Pełni podziwu i wdzięczności spoglądać będziemy na Tych nielicznych, którzy do dziś z dumą noszą na ramieniu biało – czerwona opaskę i dla Ojczyzny poświęcili wszystko. Tych nielicznych, których szeregi, co roku opuszczają towarzysze broni odchodzący na wieczna służbę. Im wszystkim składamy w zadumie i milczeniu hołd wdzięczności. I choć spór o sens polityczny powstania nadal trwa dziękujemy Powstańcom za ich marzenia, walkę i poświęcenie Bez tej ofiary nie żylibyśmy w wolnym kraju.

      Chwała Bohaterom – niech pamięć o ich czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • 612. ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM
     • 612. ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM

     • "Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę                                                                                    zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła..."

      /fragment powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza/

      W piątek 15 lipca 2022 roku minie 612. rocznica bitwy pod Grunwaldem, największej bitwy w średniowieczu. Do zwycięskiej bitwy w okolicach trzech wsi: Grunwald, Stębark, Łodwigowo doszło 15 lipca 1410 r. Wojska Zakonu Krzyżackiego wspomagane przez rycerstwo zachodnioeuropejskie dowodzone przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena uległy sile połączonych wojsk polsko-litewskich wspieranych przez oddziały tatarskie ze Złotej Ordy, trzy ruskie chorągwie, oddziały mołdawskie oraz czeskich i śląskich najemników. Sprzymierzonymi wojskami Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego dowodzili król Władysław II Jagiełło. Na polach grunwaldzkich potęga Zakonu Krzyżackiego została złamana. Dowódca wojsk Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego- Wielki Mistrz Krzyżacki Urlich von Jungingen  w bitwie zginął z ręki, (w opinii wielu historyków),  małopolskiego rycerza  Mszczuja ze Skrzynna). Zwycięstwo grunwaldzkie uznano w  czasach  średniowiecza za przełom w zmaganiach z Zakonem. Już w 1412 roku, dzień 15 lipca uznano za święto państwowe.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • 77. rocznica Obławy Augustowskiej
     • 77. rocznica Obławy Augustowskiej

     • „Ziemio! Nie kryj naszej krwi, iżby nasz krzyk nie ustawał…”

      /Księga Hioba/

      We wtorek 12 lipca 2022 roku minie 77. rocznica Obławy Augustowskiej. Dokładnie 77 lat wcześniej, 12 lipca 1945 r. oddziały NKWD - "Smiersz"  , Armii Czerwonej  i usłużnych polskich komunistów rozpoczęły pacyfikację Suwalszczyzny. W jej wyniku zatrzymano ponad 2 tys. osób, prawie 600 podejrzewanych o powiązania z antykomunistycznym  podziemiem  wywieziono i zamordowano w nieznanym do dziś miejscu. Według historyków, obława augustowska z lipca 1945 r. to największa po II wojnie światowej niewyjaśniona zbrodnia komunistyczna dokonana na Polakach. Nazywana jest czasem "Małym Katyniem".

      Cześć i Chwała Bohaterom, ofiarom komunistycznej zbrodni.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • VI Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu
     • VI Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu

     • "Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie..."

      /Adam Mickiewicz/

      W poniedziałek 11 lipca 2022 roku  będziemy obchodzić VI Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W dniach 11-12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w ok. 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów. Łącznie w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Sprawcami zbrodni wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordowaniu polskich sąsiadów. W polskich akcjach odwetowych  zginęło prawie 15 tysięcy Ukraińców. Zbrodnia wołyńska  miała charakter ludobójczej czystki etnicznej, to znaczy akcji, w której założeniach są wpisane masowe mordy na ludności cywilne. Była ona jedną z najkrwawszych zbrodni na ludności cywilnej popełnionych w czasie II wojny światowej Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone corocznie 11 lipca. Jest on poświęcony  pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z 22 lipca 2016 r. Święto czci pamięć nie tylko Polaków, ale i zamordowanych obywateli II RP innej narodowości, w tym Żydów, Ormian, czy Czechów. Przyjmując uchwałę o święcie Sejm wyraził wdzięczność również tzw. „Sprawiedliwym Ukraińcom”, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków z narażeniem własnego życia.

      Cześć i Chwała Bohaterom ofiarom zbrodni wołyńskiej.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • 79. rocznica tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru generała Władysława Sikorskiego
     • 79. rocznica tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru generała Władysława Sikorskiego

     • "Stoimy wobec zagadnień na miarę dziejową. Musimy więc je rozwiązywać w tej samej skali. Nie z punktu widzenia własnych ambicji i chwilowych a zmiennych nastrojów dnia, ale z punktu widzenia polskiej racji stanu..."

      /fragment z przemówienia generała Władysława Sikorskiego z dnia 4 maja 1943 roku/

                    W poniedziałek  4 lipca 2022 roku minie 79. rocznica tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru generała Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu RP na uchodźctwie  . Tragiczne  zdarzenie miało miejsce w trakcie powrotu gen. Władysława Sikorskiego z Bliskiego Wschodu, gdzie udał się pod koniec maja 1943 roku. Celem tego wyjazdu była inspekcja stacjonujących w Iraku jednostek Armii Polskiej dowodzonych przez gen. Władysława Andersa. podróż powrotna odbyła się na trasie Kair - Lyneham z międzylądowaniem w Gibraltarze. Do miejsca międzylądowania samolot LB -30 Liberator z 511 Dywizjonu RAF dotarł 3 lipca 1943 roku i już wieczorem następnego dnia  był gotów do startu. Tuż po starcie, który odbył się 4 lipca 1943 roku o godzinie 23.07, samolot runął do morza. Wśród ofiar lotu byli m.in. córka gen. Sikorskiego oraz członkowie sztabu, w tym szef Sztabu Naczelnego wodza generał . brygady Tadeusz Klimecki i szef III Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza pułkownik dyplomowany  Andrzej Marecki. Wyłowione z morza ciało gen. Władysława Sikorskiego zostało przetransportowane do Playmouth w Wielkiej Brytanii na pokładzie polskiego niszczyciela ORP "Orkan". Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Newark koło Notingham. Do Polski doczesne szczątki generała przewieziono po ponad pięćdziesięciu  latach, gdzie 17 września 1993 roku z honorami zostały pochowane w krypcie na Wawelu. Okoliczności wypadku wciąż budzą wśród historyków wiele kontrowersji a archiwa brytyjskie zostały utajnione na kolejne pięćdziesiąt lat.. Jako premier rządu i Naczelny Wódz, generał Władysław Sikorski potrafił mobilizować naród polski do nieustannego stawiania oporu wrogowi, zmierzającemu do jego unicestwienia. Rozumiał, jak ciężka i krwawa jest to droga, ale innej nie widział. Był przekonany, że walka ta doprowadzi w końcu Polaków do wolnej, sprawiedliwej i niepodległej Polski. Tragiczna śmierć Generała przekreśliła te plany na ponad czterdzieści lat.

      Cześć Jego Pamięci!

      Koło Historyczne ,,Wiarus"

    • 412 Rocznica Bitwa pod Kłuszynem
     • 412 Rocznica Bitwa pod Kłuszynem

     • Potrzeba w miejscu, nadzieja w męstwie,  zbawienie w zwycięstwie.
      Czyńcie swoją powinność!

       /hetman - Stefan Żółkiewski/

      W poniedziałek 4.07.2022 r. minie  412. rocznica zwycięskiej bitwy pod Kłuszynem, gdzie wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod wodzą hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego odniosły miażdżące zwycięstwo nad kilkukrotnie liczniejszymi wojskami rosyjsko - szwedzkimi Ta błyskotliwa wiktoria otworzyła wojskom polskim drogę do stolicy państwa carów – Moskwy.

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Półkolonie 2022 w Stalowej Jedynce
     • Półkolonie 2022 w Stalowej Jedynce

     • W dniach 27.06 – 1.07.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie odbył się pierwszy  turnus półkolonii „Lato w mieście”. To już druga edycja letniego wypoczynku organizowanego w gminie Radzymin, nadzorowanego przez Biuro Oświaty UMiG Radzymin. W I turnusie udział wzięło 60 uczniów z klas I-IV, które rozwijały swoje zainteresowania oraz rozbudzały pasje poprzez m.in. udział w różnych zajęciach, warsztatach oraz zabawach na świeżym powietrzu. Pierwszy dzień wakacyjnego odpoczynku minął w miłej atmosferze. Spotkanie rozpoczęliśmy przywitaniem się, podzieleniem uczestników na grupy a następnie zjedzeniem śniadania. Po posiłku grupy rywalizowały w konkurencjach sportowych o tytuł najbardziej wysportowanej drużyny „Lata w mieście”. Zaszczytne pierwsze miejsce zajęła grupa „Memeszki” pod opieką pani Katarzyny Kwiatkowskiej. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała aktywności sportowej. Ogromną frajdę dostarczyły nam m.in. zabawy w „Kwadraty”, „Murarza”,  czy budzący niesamowity doping „Zbijak”.  Zmęczeni  wróciliśmy do budynku szkoły, gdzie w salach przygotowaliśmy plakaty grup oraz wybraliśmy dla nich nazwy. Po obiedzie uczestniczyliśmy w kolonijnej Familiadzie, zabawie lingwistycznej oraz graliśmy w gry planszowe. Zainteresowani  mogli  również wykonać gniotki z balonu wypełnionego mąką ziemniaczaną , który w niezwykle kreacyjny sposób zdobili włóczką. W harmonogramie dnia znalazła się również chwila  na poznanie historii naszego miasta , szkoły , jej patrona oraz szkolnego sztandaru. We wtorek 28.06 br.  koloniści  odwiedzili Publiczną Bibliotekę Miasta i Gminy Radzymin gdzie uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu  pt. Mgliste pojęcie o parze prowadzone przez Pokazy bez Skazy, czyli słynnego Alchemika z TVP ABC dla dzieci pana Pawła Piszczałkę. Na pokazie dowiedzieliśmy się , jak  wygląda produkcja suchego lodu z dwutlenku węgla, tworzenie mgły z pary wodnej poprzez spadek ciśnienia, zmiany stanów skupienia, wyprodukować chmurę na gęstym gazie, ciekłym azotem zamrozić rośliny i chrupki kukurydziane a przed eksperymentami tworzyliśmy hipotezy badawcze. Po powrocie na świetlicę młodsze dzieci wykonały łapacze snów, a starsze uczestniczyły w dalszej części naukowej, czyli samodzielnie tworzyły sztuczny śnieg oraz zamieniły się w mikrobiologów oglądając świat przez mikroskop.  W środę 29 czerwca 2022r. po śniadaniu udaliśmy się do Gospodarstwa Agroturystycznego Dolina Bobrów. Gospodarstwo znajduje się nad rzeką Świder w miejscowości Wólka Dłużewska, niedaleko Siennicy, na Mazowszu. Miejscowość położona jest w jedynym z nielicznych w Polsce rezerwacie przyrody nieożywionej - Rezerwat przyrody Wólczańska Góra. Dzięki bliskości z naturą, prowincjonalnej okolicy, swojskim  klimatom, mogliśmy złapać  oddech od upalnego zgiełku życia w mieście. Po przyjeździe na miejsce czekała na nas Pani Ania - właścicielka gospodarstwa, która zapewniła nam szereg atrakcji. W naszych zespołach – grupach,  udaliśmy się do przygotowanych dla nas stacji.  Warsztaty wypieku chleba, były ciekawym doświadczeniem i dużym wyzwaniem dla każdego kolonisty. Wszyscy uczestnicy, bardzo zaangażowali się w precyzyjnym napowietrzaniu mąki do wypieku chleba, ugniataniu i napowietrzaniu ciasta chlebowego. Na koniec zajęć chleb wylądował w piecu chlebowym, a następnie powrócił z nami do Radzymina. Drugą aktywnością, która czekała na nas w Dolinie Bobrów były warsztaty „Poszukiwaczy skarbów”, które ukryte były pod ziemią. Za pomocą wykrywacza metali i szpadla, każdy uczestnik powrócił do domu z pamiątką monetą lub łuską po pocisku przeciwlotniczym. Wyplatanie z siana kaczek, łabędzi było dla dzieci interesującym zajęciem. Pani instruktor zaprezentowała dzieciakom poszczególne etapy tworzenia ptaków ze świeżego siana. Następnie dzieciaki wykonały samodzielnie swoje ptaki. Pomiędzy tymi aktywnościami dzieci, korzystały z zabaw na świeżym powietrzu.  Nie było czasu na nudę. Nic nie zstąpi zabaw na wspaniałym placu. Największym zainteresowaniem cieszyły się zjazdy linowe na tzw. tyrolce. Wielopoziomowa konstrukcja, ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia były dla wielu nie lada wyzwaniem.   Czas spędzony w „Dolinie Bobrów” dostarczył wszystkim niesamowitych wspomnień i wrażeń, zaś świeże powietrze, niepowtarzalne widoki sprawiły, że dzień upłynął nam bardzo pozytywnie. Zmęczeni, ale szczęśliwi powróciliśmy na naszą radzymińską ziemię. W dniu 30 czerwca odbywały się gry i zabawy na boisku szkolnym (badminton, tenis ziemny, dwa ognie, gra w piłkę ), zajęcia sensoryczno - manualne podczas których dzieci wykonały bransoletki z gumek, a także  praca plastyczna - Lody, lody dla ochłody - kolorowe lody na patyku. Przeprowadziliśmy również rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas kąpieli wodnych a następnie pojechaliśmy na basen do pobliskich Marek. Wśród plusku fal radosnym wodnym zabawom nie było końca. Piątek 1 lipca zakończyliśmy nasz kolonijny turnus wizyta w kinie „Helios” w Wołominie. Zaopatrzeni w potężna porcję popcornu i zimnej coli z zainteresowaniem obejrzeliśmy premierowy pokaz filmu ,,Minionki –wejście Gru”. Po powrocie do szkoły przyszedł czas na zabawy sportowe, aktywność plastyczną i podsumowanie naszego turnusu. Oglądając zdjęcia z każdego  dnia naszego pobytu w „Stalowej Jedynce” wspólnie oceniliśmy ,że   ten turnus półkolonii  był dla nas  czasem pełnym wrażeń i niezapomnianych przygód. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wypoczynku. Turnus półkolonii „Lato w mieście” jest   pierwszym z siedmiu zaplanowanych w wakacje turnusów dla dzieci z Gminy Radzymin. To już druga edycja letniego wypoczynku organizowanego w gminie Radzymin, nadzorowanego przez Biuro Oświaty UMiG Radzymin.

      Szczegóły w artykule tygodnika regionalnego KURIER W nr 26 str. 14 19.07.2022 >>>> KW_nr_26_str.14_19.07.22.pdf

      Opr. SP 1 Radzymin

    • To już? Już! Wakacje!!!
     • To już? Już! Wakacje!!!

     • Czerwiec to z pewnością dla uczniów jeden z najradośniejszych miesięcy w roku. Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2021/2022 przeszedł do historii, a przed społecznością radzymińskiej „Stalowej Jedynki” dwa miesiące zasłużonych wakacji…

      Więcej w artykule: To_juz_wakacje_-_notka_prasowa.pdf w  tygodniku regionalnym Kurier W nr 24 z dnia 5.07.2022 r.

    • Zakończenie mundurowego roku szkolnego kadetów I LO PUL w Wołominie i I LO PUL Dębe Wielkie
     • Zakończenie mundurowego roku szkolnego kadetów I LO PUL w Wołominie i I LO PUL Dębe Wielkie

     •  W czwartek 23 czerwca br. byliśmy zaproszeni na uroczystą zbiórkę zakończenia mundurowego  roku szkolnego kadetów I LO PUL w Wołominie i I LO PUL Dębe Wielkie, która tradycyjnie odbyła się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego „Grom” w Czerwonym Borze. Tu w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy i Małżonki  Prezydenta Pani Agaty Kornhauser –Dudy, dostojnych gości, Kadry Pedagogicznej PUL i instruktorów GROM GROUP  oraz licznie zgromadzonych rodziców  wręczono nagrody wyróżniającym się kadetom klas mundurowych – z liceów ogólnokształcących PUL z Wołomina i Dębego Wielkiego. Szczególnie nam miło, że wśród wyróżniających się kadetów wielu to absolwenci naszej szkoły. Jesteśmy z Was dumni. Poligonowe zakończenie mundurowego roku szkolnego uświetnił pokaz wyszkolenia  taktycznego kadetów w asyście instruktorów GROM GROUP oraz zapierający dech w piersiach przelot Grupy Żelazny. Pani dyrektor Agnieszce Kaczyńskiej serdecznie dziękujemy za zaproszenie  i gratulujemy tak perfekcyjnie przygotowanego  zakończenia roku szkolnego. Bardzo nas cieszy również  fakt, że tak wielu naszych absolwentów wybiera naukę w klasach mundurowych I LO PUL w Wołominie.

      Koło Historyczne "Wiarus”

    • Wycieczka w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę" - śladami Fryderyka Chopina oraz dynastii Radziwiłłów
     • Wycieczka w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę" - śladami Fryderyka Chopina oraz dynastii Radziwiłłów

     • W ramach projektu „Poznaj Polskę”, które jest przedsięwzięciem Ministra Edukacji i Nauki nasi uczniowie  mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Po spełnieniu wymogów formalnych otrzymaliśmy dofinansowanie do 80% całkowitych kosztów wycieczki w  kwocie 5 tys. zł. Plan wycieczki obejmował zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli,  a także wizytę w  Nieborowie i Arkadii - zespole pałacowo-ogrodowym i ogrodzie sentymentalno-nostalgicznym (oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).

      Dnia 21 czerwca 2022r. uczniowie klasy 4b i 4d wraz z opiekunami  wybrali się na wycieczkę  z wizytą  do domu rodzinnego Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
      Pani przewodnik zapoznała nas z życiem i twórczością polskiego kompozytora. Zwiedziliśmy muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w skład którego wchodzi oficyna (tzw. dworek) oraz 7-hektarowy park krajobrazowy nad rzeką Utratą. Następnie udaliśmy się w stronę Nieborowa, gdzie zwiedzaliśmy  barokowy Pałac Radziwiłów zaprojektowany przez Tylmana z Gameren na zlecenie Michała Stefana Radziejowskiego. W pałacu znajduje się obecnie muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku, oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeźba, obrazy, grafika, meble, brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, zbiory biblioteczne), uzupełnione obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Muzeum w Nieborowie i Arkadii powstało w 1945 roku. W jego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem w Nieborowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii.

        Zorganizowana wycieczka w ramach programu Poznaj Polskę była okazją do poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. Uczniowie klas czwartych mieli możliwość w nowatorski sposób zdobywać wiedzę z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

      Organizator: Anna Piechucka, Magdalena Korzeniowska

    • Konkurs plastyczny "Nasz Patron Marian Pisarek” rozstrzygnięty
     • Konkurs plastyczny "Nasz Patron Marian Pisarek” rozstrzygnięty

     • W poniedziałek 20 czerwca br. rozstrzygnięty został  szkolny konkurs plastyczny ,, Nasz Patron Marian Pisarek”. Głównym celem konkursu zorganizowanego przez  Koło Historyczne ,,Wiarus” i nauczycieli plastyki była: popularyzacja wiedzy o patronie szkoły,  kształtowanie postaw patriotycznych, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania materiałów konkursowych,  wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy i samokształcenia, rozbudzanie ambicji uczniów oraz kształtowanie zasad szlachetnego współzawodnictwa.  Konkurs zorganizowano z okazji przypadającej w tym roku 110 rocznicy urodzin i 80 rocznicy chwalebnej śmierci ppłka pil. Mariana PisarkaKonkurs adresowany był do uczniów klas I – VII.                                         

      Komisja Konkursowa postanowiła przyznać zaszczytny tytuł Laureata:

      w kategorii klas I – III:                                                                                                                                    Tomaszowi Pachulskiemu – kl. II c (znaczek), 

      Oliwi Malczewskiej kl. III g (poezja),

      Ali Szafrańskiej kl. I b (portret)

      Wyróżnienia otrzymali:

      Jakub Zachuta kl. II e,

      Aleksandra Giera kl.

      Michalina Dorot kl. III e,                                                                                                                                                                                              W kw ategorii klas IV – VII tytuł Laureata  otrzymał:                                                                                              Michał Iwanowski kl. VI a (model),

      Aleksander Mikulski kl. VII c (model),

      Gabriela  Sakowska  kl. IV e (plakat),

      Natalia Dulińska kl. IV e (plakat).                                                                                                                             Wyróżnienia:

      Agata Wardak kl. IV e,

      Bartek Michalski V c.                                                                                                                                              Gratulujemy. Dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców zostały  wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Znamy laureatów XIII edycji konkursu wiedzy "Daty z życia świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka”
     • Znamy laureatów XIII edycji konkursu wiedzy "Daty z życia świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka”

     • W dniach 13 – 15 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyła się XIII edycja konkursu wiedzy  , Daty z życia świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka”. Konkurs, którego organizatorem było Koło Historyczne ,,Wiarus’ adresowany był do uczniów klas IV – V. Głównym jego celem była:  popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II,  rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży osobą Papieża – Polaka,  motywowanie do naśladowania św. Jana Pawła II, pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II i jego wizycie w naszym mieście. Konkurs zorganizowano  z okazji przypadającą w 2022 roku 102  rocznicy urodzin oraz 23 rocznicy wizyty na radzymińskim Cmentarzu Poległych św. Jana Pawła II. W konkursie udział wzięło 91 uczniów .

      Laureatami konkursu zostali:

      I miejsce – Oliwia Wyszkowska – kl. IV c,

      II miejsce – Edyta Mikołajewska kl. V e, 

      III miejsce – Antoni Weroński  kl. V e.                                                                                                                                                                                    Gratulujemy. Wręczenie dyplomów i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców odbyło się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021 – 2022. Patronatem honorowym konkurs objął ks. Krzysztof Ziółkowski – proboszcz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • "Aktion Reinhardt"
     • "Aktion Reinhardt"

     • W  poniedziałek 13  czerwca 2022 roku uczniowie klasy VIII b ze Szkoły podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie z wizytą na radzymińskim kirkucie  zapaleniem zniczy i położonymi na  macewach kamykami zakończyli projekt edukacyjny ,,Tak, jakby nas wcale nie było - Aktion Reinhardt” z okazji 80. rocznicy pierwszej deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Projekt przygotowało Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i Muzeum Getta Warszawskiego . Jego celem było przybliżenie uczniom trudnego tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej .W ramach projektu przeprowadzona zostały zajęcia metodą odwróconej lekcji zakończone testem składającym się z 20 pytań. Zbrodnicza operacja "Aktion Reinhardt” wymierzona była w polskich Żydów mieszkających na terenie okupacyjnego Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego. Dotknęła przede wszystkim ludność zamieszkałą w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Wśród zamordowanych  byli również Żydzi z radzymińskiego getta, którzy zginęli w komorach gazowych obozu w Treblince. Bilans strat w  obozach wynosił ponad 1.5 miliona  ludzi( w Bełżcu około 440 000 zamordowanych, w Sobiborze około 170 000 zamordowanych oraz w Treblince 800 000-900 000 ofiar. W obozie koncentracyjnym na Majdanku zmarło bądź zostało zamordowanych około 60 000 Żydów). Dziesiątki tysięcy Żydów zginęło podczas likwidacji gett, podczas selekcji w obozach pracy oraz w obławach na ukrywających się na wsi i w lasach. Tylko nielicznym udało się dotrwać do końca okupacji niemieckiej. Po zakończeniu "Operacji Reinhardt” większość jej wykonawców została przeniesiona do Triestu. Tylko nieliczni ze sprawców "Operacji Reinhardt” zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Zapalonymi zniczami, minutą ciszy uczciliśmy pamięć  naszych sąsiadów, którzy zostali zamordowani w imię nienawiści i chorych ambicji tych , którzy chcieli panować nad światem. Naszą pamięcią otoczyliśmy również naszych rodaków, którzy ratowali Żydów przed niemiecką zagładą , tak często płacąc za  to własnym życiem.                                                                      Cześć  Ich Pamięci. Nigdy więcej wojny…

       Koło Historyczne ,,Wiarus”

    • Wycieczka w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę" do Torunia
     • Wycieczka w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę" do Torunia


     • W ramach projektu „Poznaj Polskę”, które jest przedsięwzięciem Ministra Edukacji i Nauki nasi uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Po spełnieniu wymogów formalnych otrzymaliśmy dofinansowanie do 80% całkowitych kosztów wycieczki w  kwocie 5 tys. zł.

      13.05.2022r. uczniowie klas 3b i 3c, wyruszyli na wycieczkę dofinansowaną przez rządowe Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” do Torunia. W wycieczce wzięło udział 40 uczniów.

      Program wycieczki obejmował zwiedzanie Domu Mikołaja Kopernika, Planetarium. Następnie spotkaliśmy się z przewodnikiem, który przekazał nam wiele ciekawych informacji, m.in.:

      - Kto wybudował krzywą wieżę w Toruniu?- Legendy i fakty.

      - Jak dawniej broniono miast? - Brama Klasztorna i mury obronne.

      - tajemnica księżniczki Anny Wazówny- zwiedzanie gotyckiego kościoła NMP.

      Wraz z przewodnikiem udaliśmy się na spacer po rynku Starego Miasta. Zobaczyliśmy zabytkowe kamieniczki, Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, osiołka, Dwór Artusa, piernikową aleję gwiazd, Kamienicę Pod Gwiazdą.

      Podczas spaceru dotarliśmy również do Fontanny Flisaka, poznaliśmy legendę o flisaku i żabach, do Traktu Królewskiego, usłyszeliśmy przygodę jaka spotkała króla w Toruniu, oraz do Pomnika piernikarki Katarzynki.

      W programie naszej wyprawy zaplanowany był również obiad dwu daniowy oraz czas wolny na zakup toruńskich pierników.

      Ostatnim punktem były warsztaty w Piernikarni Starotoruńskiej. Dzieci odkrywały tajniki rzemiosła piernikarskiego oraz  wypiek  prawdziwych  toruńskich pierników  według starych receptur. Pokaz prowadzony był przez aktorów językiem średniowiecznego Torunia . Historia na wesoło.

      Szczęśliwie wróciliśmy do domu, gdzie czekali na nas rodzice.

      Organizator: Katarzyna Kwiatkowska, Magdalena Jabłecka

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
    • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych