• 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
     • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • "Konstytucja była kamieniem, który spowodował lawinę.

      Była prowokacją, na którą Rosja odpowiedziała tak, 

      jak odpowiedzieć musiała, chroniąc swoje imperialne interesy.

      Było to również wyzwanie rzucone zdecydowanej większości szlachty,

      która nie chciała żadnych poważniejszych zmian w ustroju państwa."

      Andrzej Chwalba

      We wtorek 3 maja 2022 roku będziemy świętować  231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest jednym  z  największych osiągnięć polskiego parlamentaryzmu. Niech biel i czerwień naszych narodowych flag  ubarwi nasze okna, balkony i posesje. Niech łopoczące na wietrze narodowe flagi będą symbolem tego, że pamiętamy o tamtych wydarzeniach, bohaterach w tych trudnym dla nas czasie.

      Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791

      Słabość polityczna Rzeczpospolitej w XVIII w. i doprowadziła zależności politycznej od Rosji i przeprowadzenia przez ościenne potęgi (Rosji, Prus i Austrii) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. W końcu l. 80. XVIII w., korzystając ze sprzyjającej sytuacji politycznej – ciężkiej wojny Rosji ze Szwecją i Turcją - król wraz z patriotycznie nastawioną szlachtą podjął próbę reformy kraju. Jej wyrazem stało się uchwalenie, na trwającym od 7 października 1788 r. Sejmie Wielkim, Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, zwana popularnie Konstytucją 3 Maja. Skonfederowany sejm obradował pod laską Stanisława Małachowskiego oraz Kazimierza Nestora Sapiehy. Ostateczną redakcję tekstu, przygotowywanego od września 1789 r., sporządził Hugo Kołłątaj. Był to pierwszy w Europie, a drugi na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r., a przed konstytucją francuską z 22 września 1791 r.) akt prawny regulujący i kodyfikujący kompleksowo wzajemną relację oraz zakres władzy sprawowanej przez organy państwowe.Wśród najważniejszych postanowień Konstytucji było m.in.: zastosowanie zasady trójpodziału władzy, zerwanie z zasadą liberum veto (odtąd decyzje na sejmie miały być podejmowane większością głosów), powołanie stałego rządu zwanego Strażą Praw (któremu przewodził król), zespolenie Korony i Litwy oraz zrównanie stanu szlacheckiego i mieszczańskiego. Konstytucja wzięła w obronę chłopstwo oraz pozbawiła praw politycznych tzw. gołotę, czyli szlachtę nie posiadającą majątku. Konstytucja była aktem reformatorsko nastawionej części szlachty i arystokracji, zamierzającej do unowocześnienia i wzmocnienia kraju w obliczu realnego zagrożenia zewnętrznego. Reformy nie utrzymały się długo, gdyż w 1792 r. prorosyjska i antyreformatorska magnateria zawiązała konfederację w Targowicy i wezwała armię rosyjską, do obalenia Konstytucji. W wyniku przegranej przez Rzeczypospolitą , trwającej dwa miesiące tzw. wojny w obronie konstytucji, Ustawa Rządowa została obalona, a w 1793 r. doszło do II rozbioru Polski. Dwa lata później po upadku insurekcji kościuszkowskiej nastąpił trzeci rozbiór Polski, a kraj stracił niepodległość na 123 lata.

      Konstytucja 3 Maja >>>>>>  https://konstytucja3maja.gov.pl/pl/postacie/

      Koło Historyczne "Wiarus"

       

    • XVIII Dzień Flagi RP i Dzień Polonii i Polaków za Granicą
     • XVIII Dzień Flagi RP i Dzień Polonii i Polaków za Granicą

     • "Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,

      a na tej fladze, biel i czerwień,

      Czerwień to miłość,  Biel serce czyste,

      Piękne są nasze barwy ojczyste."

      /„Barwy ojczyste“ Czesław Janczarski/

      W poniedziałek   2 maja  będziemy obchodzić XVIII  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2004 roku ustanowił 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór tej daty nie był przypadkowy. Pierwszym powodem było to, że w czasach PRL-u, w tym dniu zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, by nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim powodem było zawieszenie  2 maja 1945 roku naszej narodowej flagi i na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie, przez  żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego szturmujących u boku Armii Czerwonej stolicę hitlerowskich Niemiec. Ustawodawcy chodziło również o wybór dnia, w którym Polakom towarzyszy refleksja o ważnych datach z historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do  udziału w akcji upamiętnienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niech dumnie powiewające na  fasadach naszych domów, balkonach i w oknach biało - czerwone flagi świadczą o tym, że pamiętamy, że jesteśmy wspólnotą.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Nasz patron - ppłk pil. Marian Pisarek
     • Nasz patron - ppłk pil. Marian Pisarek

     • "Bądź jak Patron mojej szkoły w  nauce biegły, w wysiłku wytrwały.
      Bądź jak On ojczyźnie wierny.
      (…)To dzięki Niemu i poległym tysiącom
      żyjesz, pracujesz i uczysz się w wolnym kraju.”

      /Joanna, lat 13/

       W  piątek  29 kwietnia 2022  roku minie 80. rocznica chwalebnej śmierci podpułkownika pilota Mariana Pisarka - dowódcy 141 Eskadry Myśliwskiej w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, pilota słynnego Dywizjonu 303 „kościuszkowskiego” w Bitwie o Anglię, dowódcy Dywizjonu 308 „krakowskiego", dowódcy I Skrzydła Myśliwskiego, patrona Szkoły Podstawowej nr 1, syna radzymińskiej ziemi. Człowieka prawego, który oddał życie za wartość najcenniejszą dla każdego narodu, jaka jest wolność. Walcząc z dala od  ojczystej ziemi, jak setki tysięcy polskich żołnierzy dawał świadectwo światu, że Polska nie zginęła, Na wolność bowiem tylko te narody zasługują, które o nią walczą.  W tym roku 3 maja minie 31 rocznica nadania naszej szkole jego imienia. Jesteśmy dumni z naszego patrona i przyrzekamy  przez następne lata przypominać  i rozsławiać jego imię i dokonania polskich pilotów walczących o "wolność waszą i naszą w czasie II wojny światowej."

      Cześć i Chwała Bohaterowi, który może być dla nas wzorem do naśladowania.

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Kalendarium: >>>>> kalendarium-pisarek.pdf

      Paweł Wardak - ,,Ostatni Lot”  >>>>>>> https://padlet.com/Jelonek201/9630jd5y3tguxwgw

    • Reprezentacja Stalowej Jedynki Mistrzami Powiatu w minie piłce nożnej chłopców
     • Reprezentacja Stalowej Jedynki Mistrzami Powiatu w minie piłce nożnej chłopców

     • W środę 27 kwietnia na obiektach Huraganu Wołomin odbyły się finały powiatu w piłce nożnej chłopców, w których wzięły udział cztery najlepsze szkoły wyłonione w rozgrywkach rejonowych.

      Reprezentacja naszej szkoły okazała się bezkonkurencyjna wygrywając wszystkie swoje spotkania.          Zdobywając  I miejsce uzyskaliśmy awans na kolejny międzypowiatowy etap rozgrywek, który odbędzie się 13 maja w Piasecznie.

      Szkołę reprezentowali: Norbert Gzowski, Damian Myśliwiec, Szymon Makowski, Adam Szczypiń, Kaczmarski Hubert, Patryk Kulesza, Jurek Starszak, Kacper Górnicki, Michał Roman, Adrian Cubrzyńśki, Szymon Kuczyński,

      Opiekun Arkadiusz Kostrzębski

    • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 roku
     • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 roku

     • We wtorek  26 kwietnia 2022 r. minie 213 rocznica  zwycięskiej, choć mało znanej bitwy o Radzymin wojsk Księstwa Warszawskiego z wojskami Cesarstwa Austrii podczas wojny 1809 roku. Po nierozstrzygniętej kilkanaście dni wcześniej bitwie  pod Raszynem  oraz opuszczeniem przez wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego Warszawy nastąpiły polskie działania na prawym brzegu Wisły, w tym na kierunku radzymińskim. Szwadron kawalerii z 3 pułku ułanów pod dowództwem ppłk P. Strzyżewskiego oraz batalion piechoty z 6 pułku piechoty pod komendą J. Sierwskiego wsparty baterią artylerii  konnej w sile dwu armat na rozkaz generała Jana Henryka Dąbrowskiego wczesnym rankiem 26 kwietnia 1809 roku z dwu stron uderzyły na stacjonujące w Radzyminie oddziały austriackie składające się z 3 batalionów piechoty i dwu szwadronów huzarów (kawalerii). Po kilkugodzinnym krwawym boju na ulicach miasta nieprzyjaciel został pokonany. Do polskiej niewoli wzięci zostali min. żołnierze z 2 batalionu Baiallet wraz z 37 oficerami Straty nieprzyjaciela to ponad 200 żołnierzy poległych, rannych i wziętych do niewoli przy stratach polskich – 19 poległych i 27 rannych żołnierzach. Zwycięska bitwa o Radzymin była początkiem pomyślnej dla wojsk polskich ofensywy na prawym brzegu Wisły i zwycięstwa w całej wojnie, co doprowadziło do przyłączenia do Księstwa Warszawskiego ziem utraconych na rzecz Austrii po III rozbiorze Polski.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Konkurs historyczny „Daty z życia ppłka pil. Mariana Pisarka – patrona naszej szkoły”- został rozstrzygnięty
     • Konkurs historyczny „Daty z życia ppłka pil. Mariana Pisarka – patrona naszej szkoły”- został rozstrzygnięty

     • „Miłość wymaga ofiary”

      W poniedziałek 13 kwietnia  2022 roku   odbyła się XV edycja szkolnego konkursu historycznego „Daty z życia ppłka pil. Mariana Pisarka – patrona naszej szkoły”- poświęconego patronowi naszej szkoły podpułkownikowi pilotowi Marianowi Pisarkowi. Głównym celem konkursu, przygotowanego przez Koło Historyczne „Wiarus” i Koło Polonistyczne "Pisarek" było:- propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie życia i walki Mariana Pisarka, podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, popularyzacja tematyki lotniczej wśród uczniów oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Konkurs adresowany był do uczniów klas V - VIII i polegał na rozwiązanie testu składającego się z 31 szczegółowych pytań dotyczących faktów z życia naszego patrona.  Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych i jest jednym z elementów obchodów  Roku Patrona  z okazji 110 rocznicy urodzin i 80 rocznicy chwalebnej śmierci ppłka pil. Mariana Pisarka, która przypada w 2022 roku.. W konkursowej rywalizacji udział wzięło 72 uczniów naszej szkoły, którzy walczyli o statuetkę ,, Złote Skrzydła Jedynki”

      Laureatami konkursu zostali:

      w kategorii klas  V – VI:

      Edyta Mikołajewska – kl. V e

      w kategorii klas VII – VIII:

      Zuzanna Skibowska  - kl. VIII b

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu o człowieku, który dla ojczyzny poświęcił swoje młode życie i jest dla nas wzorem do naśladowania. Uroczyste wręczenie  nagród ufundowanych przez Radę Rodziców odbędzie się podczas najbliższej szkolnej uroczystości.

      Koło Historyczne „Wiarus” i  Koło Polonistyczne "Pisarek"

       

    • VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „PUCHACZ PIOTR”
     • VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „PUCHACZ PIOTR”

     • W tym roku szkolnym uczniowie z klas I- III przystąpili do kolejnej już VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PUCHACZ PIOTR. Inicjatorem i organizatorem tego konkursu jest ogólnopolska sieć szkół nauczania matematyki MathRiders Polska. Celem tego matematycznego przedsięwzięcia jest m. in. rozwijanie zdolności oraz zainteresowań uczniów,  popularyzacja  matematyki,  stworzenie możliwości uczniom wykazania się uzdolnieniami matematycznymi i logicznym myśleniem, mobilizowanie oraz  motywowanie dzieci do rozwiązywania matematycznych problemów.  

      I etap Konkursu  przeprowadzony został w naszej szkole.  Wzięło w nim udział  38 uczniów (12 z klas pierwszych, 12 z klas drugich i 14 z klas trzecich).
      Do  II etapu zakwalifikowało się  łącznie ze wszystkich klas 13 osób, które już 10 maja zmierzą się  po raz kolejny z matematycznym wyzwaniem.

       Laureatami są:
      -  Aleksandra Kostrzewa kl. Ia

      -  Hanna Wójcik kl. Ia

      -  Albert Laskowski  kl. I g
      -  Antoni Samuła  kl. I g

      -  Szymon Januszewski  kl. I e
      -  Magda Frankiewicz kl. II a
      -  Jan Broma kl. II b
      -  Natalia Nagel kl. II b
      -  Gerard Nowak kl. II c
      -  Piotr  Jusiński  kl. II e
      -  Łucja Sakowska kl. II f
      - Julia Malinowska kl. III c
      - Radosław Bieńkowski  kl. III g

      Życzymy sukcesów matematycznych!

        Koordynatorzy konkursu w szkole: Aneta Jusińska, Kamila Tyburska, Justyna Zborowska

    • Awans do finałów powiatowych w piłce nożnej chłopców
     • Awans do finałów powiatowych w piłce nożnej chłopców

     • Reprezentacja szkoły chłopców rocznik 2009/2010 Mistrzami Gminy w piłce nożnej chłopców. W miniony czwartek w Mistrzostwach Gminy Radzymin w piłce nożnej chłopców I miejsce zajęła nasza reprezentacja. Następnie w finałach rejonowych zajęliśmy  I miejsce wygrywając  5 -2 ze szkołą SP 1 Marki. Tym samym chłopcy uzyskali awans do finałów powiatu, który odbędzie się w środę 27 kwietnia.

      Szkołę reprezentowali: Norbert Gzowski, Damian Myśliwiec, Szymon Makowski, Adam Szczypiń, Kaczmarski Hubert, Patryk Kulesza, Jurek Starszak, Kacper Górnicki, Michał Roman, Adrian Cubrzyński, Szymon Kuczyński,

      Opiekun Arkadiusz Kostrzębski

    • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
     • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

     • "Pulsują palmy od kolorów,

       do końca postu dni niewiele,

      pisankom wciąż przybywa wzorów,

      Wielkanoc w najbliższą niedzielę..."

      Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas został rozstrzygnięty! Do konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” zgłosiło się 43 uczniów, którzy

      zaprezentowali 43  palmy wykonane różnorodnymi technikami.

      Tak liczny odzew uczestników konkursu i duża liczba zgłoszonych palm świadczy

      o zainteresowaniu tradycją z rytuałem świątecznym.

      5 kwietnia 2022r. komisja konkursowa wybrała i nagrodziła najpiękniejsze palmy wielkanocne wykonane przez uczniów naszej szkoły.

      Jury po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i wnikliwym obejrzeniu wszystkich palm, biorąc pod uwagę:

       - zgodność z regulaminem konkursu,

      - pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,

      - dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

      - różnorodność i bogactwo użytych materiałów,

      - własnoręczność wykonania elementów, trwałość i estetykę wykonania palmy.

      postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

      Kategria pierwsza klasy I - III >>>>>>  Laureaci1-3.pdf

      Kategoria druga klasy IV - VI >>>>>>  Laureaci4-6.pdf

      Kategoria trzecia klasy VII - VIII >>>>>  Laureaci7-8.pdf

      Zgodnie z regulaminem konkursu prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą. 

      We wtorek 12 kwietnia 2022r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

      Opracowanie:  Szkolne Koło Caritas

    • Wycieczka szkolna do Żelazowej Woli
     • Wycieczka szkolna do Żelazowej Woli

     • Dnia 22 kwietnia br. uczniowie klasy VI b i VI d wraz z wychowawczyniami udali się całodniową wycieczkę do Żelazowej Woli oraz w okolice Puszczy Bolimowskiej. Zwiedzili miejsce urodzin Fryderyka Chopina: wnętrza odrestaurowanego dworku Skarbków oraz park krajobrazowy nad rzeką Utratą. Spacerowi po parku towarzyszył wiosenny śpiew ptaków na tle muzyki najbliższego sercom Polaków kompozytora. W Nieborowie zwiedzili barokowy pałac Radziwiłłów z niezwykłą kolekcją obrazów, biblioteką starodruków, stylowymi meblami, obiektami sztuki użytkowej i zdobniczej oraz pięknie zachowaną ceramiką z manufaktury księcia Michała Radziwiłła. Rozkoszowali się pięknem przyrody ogrodów pałacowych. Po obiedzie udali się do Arkadii. W sentymentalno – romantycznym parku krajobrazowym oddali się urokom przyrody, która zaskoczyła bogactwem kwiatów. W parku księżnej Heleny Radziwiłłowej widzieli wielki staw z dwiema wyspami, romantyczne pawilony, akwedukt oraz kolekcję antyków grecko – rzymskich. W Cirkus Maximus, wzorowanym na Cyrk Starożytnego Rzymu, chłopcy zrobili zawody w bieganiu na czas.  Wycieczka odbyła się w miłej atmosferze, przy pięknej, słonecznej pogodzie. Serdeczne podziękowania dla uczniów za piękną postawę oraz dla rodziców za zaufanie i otwartość na poznawanie zabytków kultury polskiej i obcowanie z naturą.

      Wychowawczynie klas: Iwona Kalicka, Iwona Smoczyńska

    • Poznaj dzieje Radzymina - małego miasteczka z wielką historią
     • Poznaj dzieje Radzymina - małego miasteczka z wielką historią

     • W dniach 20 – 21 kwietnia  2022 r. w naszej szkole odbył się konkurs historyczny "Poznaj dzieje Radzymina – małego miasteczka z wielką historią”. Główne cele konkursu, którego organizatorem było Koło Historyczne ,,Wiarus” to:  propagowanie zainteresowania przeszłością miejsca, w którym mieszkamy - naszej „małej ojczyzny”, rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu elementów edukacji regionalnej;  rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych uczniów oraz rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych. W konkursie udział wzięło 18 uczniów klas IV, którzy mieli za zadanie  odpowiedzieć na 25 szczegółowych pytań dotyczących historii naszego miasta.

      Laureatami konkursu zostali:

      I miejsce – Piotr Ziółkowski   kl. IV d,

      II miejsce – Oliwia Wyszkowska   kl. IV c,

      III miejsce – Alicja Salwocka   kl. IV f

      Gratulujemy Dyplomy i nagrody książkowe ufundowane laureatom przez Radę Rodziców zostaną wręczone na najbliższej szkolnej uroczystości. Jeszcze raz gratulujemy laureatom naszego konkursu i  serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. Konkurs historyczny to kolejny element   realizowanej w naszej szkole  akcji edukacyjnej ,,Poznaj dzieje Radzymina – małego miasteczka z wielką historią”, której głównym celem jest zainteresowanie uczniów historią  radzymińskiej ziemi.

      Koło Historyczne ,,Wiarus”

    • 79. rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie
     • 79. rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie

     •  

      "Wygrać nie mogliśmy, ale chcieliśmy iść po słonecznej stronie.

      Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy”.
                                                            /Marek Edelman/

      We wtorek 19 kwietnia 2022 roku minęła 79. rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie. Przez blisko miesiąc kilkuset słabo uzbrojonych powstańców z Bojowej Organizacji Żydowskiej i Żydowskiej Organizacji Wojskowej stawiało opór ponad 2 tys. niemieckich żołnierzy wspieranych przez artylerię i pojazdy opancerzone, których celem była całkowita likwidacja getta i eksterminacja 70 tysięcy pozostających w nim Żydów.  Niemcy odparci 19 kwietnia przez powstańców powrócili i systematycznie dom po domu niszczyli i palili kamienice zmuszając ludność do ucieczki. Punkty oporu nielicznych powstańców likwidowano z niezwykłym okrucieństwem. W dniu 8 maja został zdekonspirowany bunkier przy ulicy Miłej 18, w którym schroniło się dowództwo Żydowskiej Organizacji Bojowej i kilkuset mieszkańców. Po opuszczeniu bunkra przez ludność cywilną pozostający w nim bojownicy z dowódcą powstania Mordechajem Anielewiczem, popełnili samobójstwo Powstanie upadło 16 maja po 27 dniach nierównej walki. Tego dnia generał SS Jurgen Strop, który dowodził akcją likwidacji getta wydał rozkaz wysadzenia Wielkiej Synagogi oraz rozkaz całkowitego zniszczenia zabudowy Warszawy wchodzącej w skład getta.  Pozostałych przy życiu Żydów wysłano do obozów zagłady w Treblince, Majdanku i KL Auschwitz. Wojnę przeżyło zaledwie kilku bojowników z Żydowskiej Organizacji Bojowej, w tym dwaj członkowie dowództwa: Icchak Cukierman i Marek Edelman. Temu ostatniemu zawdzięczamy, że żonkil stał się symbolem powstania, symbolem pamięci, hołdu i nadziei.  Po wojnie uczestniczący w uroczystościach upamiętniających powstanie Marek Edelman  skromnymi żonkilami czcił pamięć Tych , którzy  bronili godności i człowieczeństwa. 

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Wyniki konkursu “Moja matka Ziemia”
     • Wyniki konkursu “Moja matka Ziemia”

     • Konkurs zorganizowany przez szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące osoby:

      Miejsce I Lenarczuk Julia IV d

      Miejsce II Agata Kostrzewa Ve

      Miejsce III Julia Kozicka IVe

      Wyróżnienia

      Goryszewska Nicola Vc

      Jaszkowska Nina IVa

      Skłodowska Hanna Vb

      Małgorzata Goszczycka IVb

      Agata Jóśk IVc

      Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

      Szkolne Koło LOP

    • XIV Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
     • XIV Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

     • "Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie  i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń”.

      Jan Paweł II

      W środę 13 kwietnia 2022 r. w XIII Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej delegacja uczniów naszej szkoły na Cmentarzu Poległych w Radzyminie złożyła wiązankę biało czerwonych kwiatów i zapaliła znicze pod symbolicznym katyńskim krzyże. Minutą ciszy uczniowie uczcili pamięć o bestialsko zamordowanych Polakach. Polscy patrioci - oficerowie, policjanci, lekarze, naukowcy, nauczyciele, prawnicy, duchowni i inni zginęli od strzału w tył głowy. Polscy oficerowie trafili do sowieckiej niewoli po zdradzieckim ataku Armii Czerwonej 17 września 1939 roku. Decyzja o ich wymordowaniu zapadła w marcu 1940 r. Zbrodni dokonali funkcjonariusze NKWD w wielu miejscach – w Katyniu, Charkowie, Twerze, a także Mińsku i Kijowie. Symbolem mordu stał się Las Katyński, gdzie znaleziono pierwsze masowe mogiły. Znicze znak  naszej pamięci zapłonęły również  pod Dębami Pamięci dumnie rosnącymi wzdłuż papieskiego lądowiska przy cmentarzu Żołnierzy Poległych oraz Dębami Pamięci rosnącymi przed budynkiem naszej szkoły. Warto w tym miejscu dodać, że to w naszej szkole powstał ogólnopolski program edukacyjny "Katyń, ocalić od zapomnienia" , którego celem jest upamiętnienia każdego polskiego oficera zabitego strzałem w tył głowy posadzeniem Dębu Pamięci jemu dedykowanym. Niech te potężniejsze co roku dęby mówią, że my nie pozwolimy zapomnieć o zbrodni, która nie została osądzona. Teraz i w przyszłości jesteśmy zobowiązani do przekazania prawdy o rzeczywistych  jej sprawcach. Walka o prawdę i pamięć nigdy się bowiem nie kończy.

      Cześć Ich Pamięci

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Konkurs na najpiękniejszą pisankę rozstrzygnięty
     • Konkurs na najpiękniejszą pisankę rozstrzygnięty

     • Miło jest nam poinformować, że po długim liczeniu głosów oraz obradach komisji organizacyjnej, możemy podać wyniki konkursu na najpiękniejszą pisankę.

      W kategorii klas 1 -3:

      3 miejsce - Zuzanna Pietrucha, II E

      2 miejsce - Eliza Fedorczyk, I F

      1 miejsce - Mikołaj Mikulski, III E

      W kategorii klas 4 - 8:

      3 miejsce - Krystian Urbanek, IV D

      2 miejsce - Maja Zych, IV E

      1 miejsce - Nikola Goryszewska, V C

      Wszystkim, którzy zgłosili swoje prace na konkurs gratulujemy pomysłowości oraz zdolności.Z przyczyn niezależnych od organizatorów, wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 21 kwietnia na 1 długiej przerwie, o czym będziemy jeszcze informować.

      Organizator: Emilia Kosakowska

    • Wyniki Konkursu Samorządu Uczniowskiego "STROIK WIELKANOCNY"
     • Wyniki Konkursu Samorządu Uczniowskiego "STROIK WIELKANOCNY"

     • W konkursie wzięło udział prawie 60 uczniów. Wszystkim dziękujemy za włączenie się do zabawy… Motywuje nas to do organizowania innych akcji… :) Komisja Konkursowa miała BARDZO TRUDNY wybór.

      Wyniki konkursu:

      Kategoria kl. 1-3

      1. Zuzanna Dukland kl.1f

      2. Oliwia Chlebowska kl.2c

      3.Lena Gmurczyk kl.2c

      Wyróżnienia: Julia Kaznowska kl.3g, Joanna Szostek kl.2e, Szkodzińska Gabriela kl.3d.

      Kategoria 4-8

      1. Ignacy Siemiątkowski kl.4a

      2. Dominika Lasota kl.4a

      3. Joanna Reterska kl.7b

      Wyróżnienia: Helena Tarapata kl.4e, Karol Łapiński kl.4b, Lidia Pieńczuk kl. 8e, Lena Modliszewska kl.6c.

      Wszystkim laureatom GRATULUJEMY.

      Nagrody zostaną przekazane po świętach wielkanocnych.

      Komisja Konkursowa Samorządu Uczniowskiego

    • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną roztrzygnięty
     • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną roztrzygnięty

     • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas został rozstrzygnięty! Do konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” zgłosiło się 43 uczniów, którzy zaprezentowali 43 palmy wykonane różnorodnymi technikami.Tak liczny odzew uczestników konkursu i duża liczba zgłoszonych palm świadczy o zainteresowaniu tradycją z rytuałem świątecznym.

      W dniu 05.04.2022r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie komisja konkursowa wybrała i nagrodziła najpiękniejsze palmy wielkanocne uczniów w/w szkoły.

      Jury w składzie:1. Katarzyna Marzec – przewodnicząca komisji 2. Dorota Poznańska - członek 3. Agnieszka Dudek - członek po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i wnikliwym obejrzeniu wszystkich palm, biorąc pod uwagę:- zgodność z regulaminem konkursu,- pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,  - różnorodność i bogactwo użytych materiałów,- własnoręczność wykonania elementów, trwałość i estetykę wykonania palmy.postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

      Wyniki konkursu >>>>> laureaci.pdf

      Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i składa wyrazy uznania.Zgodnie z regulaminem konkursu prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą.

      Szkolne Koło Caritas

    • "Potyczki matematyczne" roztrzygnięte
     • "Potyczki matematyczne" roztrzygnięte

     • Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas 4-8 „Potyczki Matematyczne” został rozstrzygnięty. W Konkursach wzięło udział łącznie 89 uczniów – w 5 kategoriach.

      Klasa 4 – plakat matematyczny:

      1. Krystian Urbanek
      2. Filip Kozakiewicz
      3. Stanisław Sieradzki

      Wyróżnienie: Helena Tarapata

      Klasa 5 – konkurs wiedzy

      1. Szymon Żebrowski
      2. Radosław Kosowski
      3. Karol Gajewczyk

      Wyróżnienie: Kamil El-Makdad

      Klasa 6 – Rebus matematyczny

      1. Kinga Lewandowska
      2. Amelia Nowak
      3. Jakub Kuc

      Wyróżnienie: Wiktoria Jaworska, Amelia Niegowska

      Klasa 7 – konkurs wiedzy

      1. Natalia Łyszkowska
      2. Piotr Łapiński
      3. Marcin Ziółkowski

      Wyróżnienie: Adam Szczypiń

      Klasa 8 – konkurs fotograficzny

      1. Julia Kolatorska
      2. Jakub Dąbkowski i Aleksandra Mianowska
      3. Antonina Buchowicz- Kaniewska

      Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom.

      Wszyscy laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

      Nauczyciele matematyki

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych