• 78. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej
     • 78. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej

     • W imieniu Polski Walczącej….

      We wtorek 1 lutego mija 78. rocznica najsłynniejszej akcji oddziału Armii Krajowej  będącej zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego. W samym centrum okupowanej Warszawy, pod oknami dowództwa SS 1 lutego 1944 roku od kul żołnierzy oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz” zginął Fanz Kutschera. SS-Brigadeführer i Generalmajor  dowódca SS i Policji  na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa To on od jesieni 1943 roku wprowadził w stolicy terror, organizował uliczne łapanki i egzekucje na skalę masową. Każdego tygodnia z jego rozkazu rozstrzeliwano setki niewinnych mieszkańców stolicy. Wyrokiem sadu Polskiego Państwa Podziemnego został za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu skazany na karę śmierci. Akcja na Fanza Kutscherę przygotowana była w najdrobniejszych szczegółach. Brało w niej udział dziewięciu żołnierzy AK i trzy łączniczki. Trwała zaledwie 100 sekund.. Samochód wiozący F. Kutscherę miał do przejechania zaledwie 140 metrów.. Na tym odcinku trasy żołnierze AK doprowadzili do zderzenia z innym pojazdem i wykonali wyrok.  Był to wyraźny sygnał, że Polskie Państwo Podziemne nie godzi się na terror w Warszawie i z całą mocą będzie karało tych, którzy popełniają zbrodnie wobec Polaków. Po śmierci szefa gestapo Niemcy zaniechali stosowania jego metod. Następca Kutschery w Warszawie mówił, że nie chce skończyć tak jak jego poprzednik Uczestnikami spektakularnej akcji byli: Bronisław Pietraszewicz „Lot” dowódca, Stanisław Huskowski „Ali”—zastępca dowódcy, Zdzisław Poradzki „Kruszynka”, Michał Issajewicz „Miś”, Marian Senger „Cichy”, Zbigniew Gęsicki „Juno”, Henryk Humięcki „Olbrzym” ( Olbrzymek), Bronisław Helwig „Bruno”, Kazimierz Sott „Sokół” oraz łączniczki: Maria Stypułkowska – Chojecka „Kama”, Elżbieta Dziębowska „Dewajtis” i Anna Szarzyńska- Rewska „Hanka”.

      Chwała Bohaterom.

      Niech pamięć o Ich czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • DZIEN BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022
     • DZIEN BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

      Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 jako punkt kulminacyjny obchodzić będziemy 8 lutego 2022 r.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Działania w tym kierunku organizowane w szkole:

      1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.

      2. Umieszczenie banneru DBI 2021 na szkolnej stronie internetowej.

      3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-VIII z wykorzystaniem scenariuszy organizatorów akcji, na podstawie dostępnych filmów w ramach informatyki.

      4. Wykonanie gazetki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz urządzeniach mobilnych i zamieszczenie jej na szkolnej stronie www oraz dystrybucja przez dziennik elektroniczny.

      Kolorowanka dla klas I-III >>> kolorowanka.png

      Organizatorzy: Irena Jankowska, Dorota Poznańska, Paweł Cybulski

    • Poszummy, posyczmy i porerajmy – konkurs logopedyczny rozstrzygnięty!
     • Poszummy, posyczmy i porerajmy – konkurs logopedyczny rozstrzygnięty!

     • W szkole odbył się KONKURS LOGOPEDYCZNY  - TWORZYMY GRY I ZABAWY LOGOPEDYCZNE.

      Uczniowie klas I-VIIzostali zaproszeni do twórczego i pełnego pasji udziału. Zadaniem  uczestników konkursu było stworzenie gry  lub zabawy logopedycznej, dzięki której w trakcie zajęć logopedycznych uczniowie będą mogli doskonalić wymowę trudnych polskich głosek: szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), syczącego  (s, z, c, dz),  ciszącego (ś, ź, ć, dź) lub głoski (r).

      Można było wykonać: grę planszową, karty do gry, memory, domino, klocki,   historyjki obrazkowe, puzzle, lub  inne rodzaje gier pozwalające usprawniać  prawidłową artykulację.

      Oceniając prace brano pod uwagę: estetykę pracy, przydatność, atrakcyjność gry oraz poprawność materiału językowego (sylab, wyrazów, zdań lub tekstów).Technika pracy była dowolna. Gry można było przygotować samodzielnie lub w zespołach.

      Dziękują wszystkim uczniom za zaangażowanie. Gratulujemy kreatywności i wyobraźni twórczej.

       Zwycięzcami zostali:

      I miejsce - Tymon Ducki I b

      II miejsce - Zuzanna Kuc III d

      II miejsce - Marianna Fedorenko II e

      III miejsce - Zosia Czajkowska II d

      Wyróżnienia:

      Piotr Łapiński VII c

      Szymon Tarapata V c

      Krystian Urbanek IV d

      Bartek Urbanek  I d

      Weronika Matuszewska VII c

      Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród  rzeczowych.

      ORGANIZATORKI:  Iwona Szymańska, Katarzyna Staniszewska, Katarzyna Brzozowska, Jolanta Rosińska-Włodarczyk

    • #WeRemember Pamiętamy!
     • #WeRemember Pamiętamy!

     • W czwartek 27 stycznia minął  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który został ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, by uczcić pamięć 6 milionów Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała  sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Szczegółowy raport o tym, czym jest Holokaust do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta przekazał Jan Kurski. Rotmistrz Witold Pilecki, jeden z największych bohaterów XX wieku ,sam na ochotnika poszedł do Auschwitz jako więzień  w swoim raporcie szczegółowo opisał  jakie piekło Niemcy zgotowali zamkniętym tam ludzi. Wspominając dzień wyzwolenia przez oddziały Armii Czerwonej niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz pamiętajmy o  tych , którzy zginęli w imię głoszonej przez Niemców nienawiści rasowej.  Niech pamięć i prawda o Holokauście trwa  wiecznie. Poniesiemy w przyszłość i przekażemy następnym pokoleniom  tę prawdę.  Nigdy więcej Auschwitz! Nigdy więcej ludobójstwa, nienawiści i rasizmu!

      Koło Historyczne ,,Wiarus’

    • 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
     • 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

     • „Będąc przekonanym, że niezależność

      jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu

      zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny."

      /Romuald Traugutt - 1864/

      W  sobotę  22 stycznia 2022 roku minęła 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W mrożone styczniowe dni poderwał się do walki „Naród Polski, Litwy i Rusi” zjednoczony „ pod sztandarem Orła, Pogoni i Archanioła Ruszyli powstańcy jak głosił Manifest „na straszny bój zagłady, bój ostatni Europejskiej Cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji”. Głównym celem walki było zerwanie pęt rosyjskiej niewoli i odzyskanie utraconej niepodległości. Powstanie Styczniowe było również ostatnim aktem wspólnej walki, ramię przy ramieniu przedstawicieli narodów zamieszkujących tereny I Rzeczypospolitej. Swym zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) oraz ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego utracone po rozbiorach na rzecz Rosji. W dniu wybuchu siły powstańcze liczące zaledwie 6 tysięcy słabo uzbrojonych, głównie w broń strzelecką i kosy, ochotników zaatakowało stacjonujące w miastach rosyjskie garnizony. (Powstanie na Litwie wybuchło 1.02.1863 roku). Mimo przygniatającej przewagi Rosjan powstańcze partie (tak nazywano powstańcze oddziały) przez prawie dwa lata stawiały heroiczny opór. W tym czasie przez powstańcze szeregi przewinęło się ponad 150 tysięcy ochotników. Stoczono około 1300 bitew i potyczek. W polskich szeregach podobnie jak w Powstaniu Listopadowym walczyło wielu ochotników z zagranicy. Najwięcej było Rosjan, Włochów i Węgrów. Sporą grupę stanowili Niemcy, Francuzi i Czesi. Nie zabrakło również Austryjaków, Anglików Serbów i Szwajcarów. Najdłużej, bo aż do wiosny 1865 roku walczył na Podlasiu mały oddział księdza Stanisława Brzóski, który schwytany swe młode życie złożył na ołtarzu Ojczyzny ginąc 23 maja z rąk carskich oprawców na rynku w Sokołowie Podlaskim. Pomimo początkowych sukcesów, podziwu i poparcia międzynarodowej opinii publicznej powstanie upadło. Na polach bitew i potyczek zginęło ponad 30 tysięcy obrońców wolności. W tak licznych miejscach kaźni stracono kolejny tysiąc wiernych ideałom żołnierzy Rzeczpospolitej. Ponad 38 tysięcy skazano na katorgę i zesłano na Syberię, a 10 tysięcy powstańców zmuszonych było do opuszczenia naszego kraju. Pamięć o Tych, co żyli godnie, do końca będąc wierni Ojczyźnie będzie  dla nas honorowym obowiązkiem. Nie byłoby wolnej, suwerennej Polski, gdyby nie było ich ofiary, bo przecież „Naród który nie walczy o swoją wolność, tej wolności nie jest godzien. Pochylając nisko głowy chcemy pamięć o powstańcach styczniowych, którzy jedynie pragnęli Polski wolnej, wielkiej, sprawiedliwej i mądrze rządzonej  przywoływać do powszechnej świadomości naszych uczniów . Chcemy przypomnieć postacie, wydarzenia i epizody Powstania Styczniowego, które miały miejsce również na naszej radzymińskiej ziemi i w dawnym powiecie stanisławowskim. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem - niech w 2022roku, roku 159 rocznicy heroicznego, zrywu naszych przodków nie zabraknie na ich mogiłach zniczy – ogni naszej pamięci, a w sercach naszych niech na stałe zagoszczą  ideały., którymi żyli i dla , których poświęcali swoje życie.

      Cześć ich pamięci.

      Koło Historyczne "Wiarus"

       

    • płk Mieczysław Chojnacki ps. "Młodzik"
     • płk Mieczysław Chojnacki ps. "Młodzik"

     • W piątek 21 stycznia 2022 r. minęła druga rocznica śmierci płk. Mieczysława Chojnackiego ps,,Młodzik” – żołnierza Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej, kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Honorowego Obywatela Radzymina.Człowieka prawego o niezłomnych zasadach, który powinien być wzorem dla młodego pokolenia  Polaków. Zapalone znicze – ognie naszej pamięci niech świadczą ,że pamiętamy o jego walce o Polskę wolną, suwerenną i sprawiedliwą …

      Cześć i Chwała Bohaterowi

      Koło Historyczne ,,Wiarus”

      Notka biograficzna >>>> Mieczyslaw_Chojnacki.pdf

    • Kondolencje
     • Kondolencje

     • Z najgłębszym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

      Ś.P. Artura Kołodziejczyka

      Taty Martynki,

      serdeczny, dobry i życzliwy Człowiek.

      Łączymy się w bólu i składamy wyrazy  współczucia Rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłego.

      Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja – cała społeczność radzymińskiej "Stalowej Jedynki"

    • Powołanie Legionów Polskich
     • Powołanie Legionów Polskich

     • "Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy.

      Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem…"

      W niedzielę 9 stycznia 2022 roku minie  225. rocznica podpisania  przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego umowy z Republika Lombardii o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej – Legionów Polskich we Włoszech. Nieocenioną rolę w tworzeniu Legionów Polskich odegrał Napoleon Bonaparte , który rozbudził nadzieje na pokonanie  naszych zaborców. Generał Jan Henryk Dąbrowski, podobnie jak pozostali założyciele Legionów ( Karol Kniaziewicz, Antoni Kosiński i Józef Wybicki), dopatrywał się w tym szansy na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Legiony Polskie we Włoszech, czy dokładnie „Legiony Polskie Posiłkujące Lombardię” otrzymały,  dzięki staraniom Jana Henryka Dąbrowskiego, mundury i sztandary zbliżone do polskich, polską kadrę oficerską a język komend i stopnie wojskowe również były polskie. Na szlifach widniał włoski napis „Ludzie wolni są braćmi”. Kokardy przypięte do mundurów były trójkolorowe w nawiązaniu do rewolucji francuskiej, symbolizując sojusz i protekcję Francji. W  legionach  generał Jan Henryk Dąbrowski  wprowadził  nowoczesny system dowodzenia na wzór francuski, zniósł  kary cielesne, dał  możliwość awansu również żołnierzom niemającym pochodzenia szlacheckiego , nakazał naukę czytania, pisania. Celem Legionów była walka o niepodległość Polski przy boku wojsk włoskich i francuskich, dowodzonych przez Napoleona Bonaparte. W lipcu 1997 roku Józef Wybicki  do ludowej melodii napisał słowa pieśni Legionów – Mazurka Dąbrowskiego. W Legionach służyło około tysiąca oficerów oraz 25 tysięcy podoficerów i szeregowych. Wielu z nich walczyło potem o sprawę polską. Tworzyli świetnie przeszkoloną kadrę dowódczą w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz uczestniczyli w powstaniu listopadowym. Choć legioniści nie mieli okazji do przysłużenia się Polsce, to ich historia  przyczyniła się walnie do rozbudzenia polskiej świadomości narodowej, a ich pieśń stała się polskim hymnem.

      Cześć i Chwała Bohaterom

      Koło historyczne „Wiarus”

      Fragment odezwy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Polaków z 20 stycznia 1797 roku >>> ODEZWA_.pdf

    • OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
     • OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

     • W  tym roku szkolnym 2021/ 2022 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w  XIV już  edycji ogólnopolskiego  programu edukacyjnego  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach tego projektu, dzięki przygotowanym przez Organizatorów atrakcyjnym materiałom edukacyjnym uczniowie klas II  i III  dowiedzą się: jak dbać o rośliny, zwierzęta i czystość powietrza, jak segregować śmieci, oszczędzać energię oraz wodę, a także, dlaczego warto jeść warzywa i owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą.

      Plakat  >>>>> KPN_szkola_grafika.jpg

      Koordynatorzy programu na terenie szkoły: Aneta Jusińska i  Justyna Zborowska

    • Międzynarodowey Projekt Edukacyjny „Emocja” III
     • Międzynarodowey Projekt Edukacyjny „Emocja” III

     • III  Moduł „ Kraina Mocy Słów”

      Klasa 3e wraz z wychowawczynią Kamilą Tyburską przystąpiła do realizacji trzeciego modułu Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”.

      Słowa mają moc. Niosą ze sobą ogromną siłę, która ma w sobie wystarczająco dużo energii, aby zmieniać nas i świat.

      Wyrazy towarzyszą nam od zawsze, w każdej dziedzinie naszego życia. Podczas mówienia, pisania, czytania, słuchania, oglądania.

      Słowa kreują nasze zachowania, reakcje oraz emocje. Stoją za naszym zdenerwowaniem, szczęściem, a także porażką i sukcesem. To one kontrolują nasze myśli, ale dzięki umysłowi możemy zdecydować, jaki będzie nasz stosunek do nich.

      Potrafią wywołać uśmiech, ale również zranić. Warto przemyśleć, co chce się powiedzieć drugiemu człowiekowi.

      Mam nadzieję, że znajdziemy wiarę w słowa…

      Plakat >>>>>>> Plakat-modulu-3.pdf

      Koordynator: Kamila Tyburska

    • 110. rocznica urodzin patrona szkoły
     • 110. rocznica urodzin patrona szkoły

     • W poniedziałek, 3 stycznia 2022 roku minęła 110. rocznica urodzin patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie, bohatera wojny obronnej Polski  w 1939 roku  i słynnej choć przez historię niedocenionej Bitwy o Anglię (1940 r.), "jednego z tak nielicznych, którym tak liczni zawdzięczają tak wiele" jak stwierdził Winston Churchill. W dotychczasowych dziejach naszej szkoły możemy znaleźć  wiele ważnych wydarzeń, które składają się na jej historię. Jedno z nich jest wydarzeniem szczególnym i miało miejsce 3 maja 1991 roku, gdy szkoła otrzymała imię ppłka pil. Mariana Pisarka, jednego z najwybitniejszych pilotów II wojny światowe, syna Radzymińskiej Ziemi. W tym roku przypada również 80 rocznica jego  śmierci . Rok  2022  ogłaszamy Rokiem ppłka pil. Mariana Pisarka. Przed nami liczne inicjatywy mające na celu  utrwalenie  postaci naszego Patrona  wśród uczniów naszej szkoły i mieszkańców Radzymina. Szczegóły  - wkrótce.

      ppłk pil. Marian Pisarek - życiorys w zarysie >>>>>>>>>>> Kalendarium.pdf

      Niech pamięć o Jego czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne "Wiarus"


    • Konkurs plastyczny "Czapka Mikołaja"
     • Konkurs plastyczny "Czapka Mikołaja"

     • Grudzień to szczególny miesiąc, ponieważ chyba każdy z nas kojarzy go z prezentami, Mikołajem i radością.  Właśnie w  tym czasie, tak jak w poprzednim roku w naszej szkole odbył się konkurs na najlepsze zdjęcie w czapce Mikołaja. Kto zwyciężył? Na tej stronie jesteście wszyscy Drodzy Uczniowie zwycięzcami. Gratulacje i dziękuję za udział.

      Organizator konkursu: Aneta Żołądek

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 2021 r. – czas na podsumowanie
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 2021 r. – czas na podsumowanie

     • „Baśnie i legendy całego świata” to było tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich różnych konkursach i zabawach.

      Największym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny dla klas I-III. Wzięło w nim udział aż 151 uczniów.

      I miejsce zajął Wiktor Wardakowski z kl. IIIe

      II miejsce – Marcin Gawędzki z kl. If

      III miejsce – Daniel Adamkiewicz z kl. IIc oraz Kacper Biernacki z kl. Ia

      Jury wyróżniło też prace  uczniów:

      Nadii Rembalskiej kl. If,

      Emilii Federczyk kl. IIIg,

       Amelii Majewskiej kl. If,

      Arkadiusza Mroza kl. IIId.

      W kategorii kl. IV-VIII przyznano wyróżnienie dla pracy Michaliny Borowskiej z kl. VIa.

      W konkursie literackim wyróżnienie otrzymał Krystian Urbanek z kl. IVd.

      Odwiedzający bibliotekę uczniowie  rozwiązywali krzyżówki i sudoku. Uczniów, których  prace zostały wylosowane, nagrodzono drobnymi upominkami.

      Wielu uczniów skorzystało też z możliwości własnoręcznego wykonania kolorowej zakładki do książki.

      Najwięcej emocji jednak wiązało się z wyborem imienia dla bibliotecznej maskotki – mola książkowego. Głosów było całe mnóstwo. Trudno było dokonać wyboru. Ostatecznie jury zdecydowało się na imię: RADZYMOLIK.

       Matką chrzestną naszego molika zostaje więc pomysłodawczyni imienia Hania Wójcik z klasy Ia.

      Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

      Wszystkim uczestnikom zabaw dziękujemy za zaangażowanie w życie szkolnej biblioteki.

      Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród i słodkich poczęstunków naszym zwycięzcom konkursów i uczestnikom zabaw.

      Organizator: Agnieszka Cichy, Agnieszka Dudek

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
    • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych