• 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
     • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • "Konstytucja była kamieniem, który spowodował lawinę.

      Była prowokacją, na którą Rosja odpowiedziała tak, 

      jak odpowiedzieć musiała, chroniąc swoje imperialne interesy.

      Było to również wyzwanie rzucone zdecydowanej większości szlachty,

      która nie chciała żadnych poważniejszych zmian w ustroju państwa."

      Andrzej Chwalba

      W poniedziałek 3 maja 2021 roku będziemy świętować  230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest jednym  z  największych osiągnięć polskiego parlamentaryzmu. Niech biel i czerwień naszych narodowych flag  ubarwi nasze okna, balkony i posesje. Niech łopoczące na wietrze narodowe flagi będą symbolem tego, że pamiętamy o tamtych wydarzeniach, bohaterach w tych trudnym dla nas czasie.

      Uchwalenie Konstytucji 3 Maja  1791

      Słabość polityczna Rzeczpospolitej w XVIII w. i doprowadziła zależności politycznej od Rosji i przeprowadzenia przez ościenne potęgi (Rosji, Prus i Austrii) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. W końcu l. 80. XVIII w., korzystając ze sprzyjającej sytuacji politycznej – ciężkiej wojny Rosji ze Szwecją i Turcją - król wraz z patriotycznie nastawioną szlachtą podjął próbę reformy kraju. Jej wyrazem stało się uchwalenie, na trwającym od 7 października 1788 r. Sejmie Wielkim, Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, zwana popularnie Konstytucją 3 Maja. Skonfederowany sejm obradował pod laską Stanisława Małachowskiego oraz Kazimierza Nestora Sapiehy. Ostateczną redakcję tekstu, przygotowywanego od września 1789 r., sporządził Hugo Kołłątaj. Był to pierwszy w Europie, a drugi na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r., a przed konstytucją francuską z 22 września 1791 r.) akt prawny regulujący i kodyfikujący kompleksowo wzajemną relację oraz zakres władzy sprawowanej przez organy państwowe. Wśród najważniejszych postanowień Konstytucji było m.in.: zastosowanie zasady trójpodziału władzy, zerwanie z zasadą liberum veto (odtąd decyzje na sejmie miały być podejmowane większością głosów), powołanie stałego rządu zwanego Strażą Praw (któremu przewodził król), zespolenie Korony i Litwy oraz zrównanie stanu szlacheckiego i mieszczańskiego. Konstytucja wzięła w obronę chłopstwo oraz pozbawiła praw politycznych tzw. gołotę, czyli szlachtę nie posiadającą majątku. Konstytucja była aktem reformatorsko nastawionej części szlachty i arystokracji, zamierzającej do unowocześnienia i wzmocnienia kraju w obliczu realnego zagrożenia zewnętrznego. Reformy nie utrzymały się długo, gdyż w 1792 r. prorosyjska i antyreformatorska magnateria zawiązała konfederację w Targowicy i wezwała armię rosyjską, do obalenia Konstytucji. W wyniku przegranej przez Rzeczypospolitą, trwającej dwa miesiące tzw. wojny w obronie konstytucji, Ustawa Rządowa została obalona, a w 1793 r. doszło do II rozbioru Polski. Dwa lata później po upadku insurekcji kościuszkowskiej nastąpił trzeci rozbiór Polski, a kraj stracił niepodległość na 123 lata.

      >>>>>>>>  Konstytucja 3 Maja

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Dzień Flagi RP
     • Dzień Flagi RP

     • "Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,

      a na tej fladze, biel i czerwień,

      Czerwień to miłość,  Biel serce czyste,

      Piękne są nasze barwy ojczyste."

      „Barwy ojczyste“ Czesław Janczarski

      W niedziele  2 maja  będziemy obchodzić XVII  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2004 roku ustanowił 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Wybór tej daty nie był przypadkowy. Pierwszym powodem było to, że w czasach PRL-u, w tym dniu zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, by nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim powodem było zawieszenie  2 maja 1945 roku naszej narodowej flagi i na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie, przez  żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego szturmujących u boku Armii Czerwonej stolicę hitlerowskich Niemiec.  Ustawodawcy chodziło również  o wybór dnia, w którym Polakom towarzyszy refleksja o ważnych datach z  historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do  udziału w akcji upamiętnienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej i 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niech dumnie powiewające na  fasadach naszych domów, balkonach i w oknach biało - czerwone flagi świadczą o tym, że pamiętamy, że jesteśmy wspólnotą.

                                    Koło Historyczne "Wiarus"

    • XVII Szkolny Konkurs Historyczny „Drogi do Niepodległej – Powstania Śląskie”
     • XVII Szkolny Konkurs Historyczny „Drogi do Niepodległej – Powstania Śląskie”

     • „Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości 

           nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości 

       i nie ma pra­wa do przyszłości.”

      /Józef Piłsudski/

      Znamy już laureatów XVII Szkolnego Konkursu Historycznego „Drogi do Niepodległej - Powstania Śląskie”, zorganizowanego w tym roku w trybie zdalnym, w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie...

      Więcej w artykule: "Rozstrzygnięcie XVII Szkolnego Konkursu Historycznego" w tygodniku regionalnym KURIER W -  KW_nr_13_str._14_20.04.2021.pdf z dnia 20.04.2021 r. Jest tam również relacja z szkolnych obchodów 81 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

    • Program "Złote Szkoły NBP"
     • Program "Złote Szkoły NBP"

     • W marcu 2021 r. nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego programu popularyzującego wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych pt. Złote Szkoły NBP. Koordynatorami akcji w szkole były Pani Iwona Banaszkiewicz (nauczyciel języka angielskiego) i Pani Weronika Szymankiewicz (nauczyciel języka polskiego), a uczestnikami uczniowie klasy 8a i 8b (łącznie 13 uczniów).

      Naszym zadaniem było utworzenie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej NBP oraz sumienne realizowanie III zadań wyznaczonych przez organizatora. Nauczyciel - koordynator akcji zamieszczał relację po każdym zadaniu na platformie NBP.  Termin realizacji zadań upływa w dniu 30.04. 2021 r. I edycja konkursu nosiła nazwę ,,Giganci finansów osobistych". Zakres tematyczny związany z obszarem finansów osobistych obejmuje zaś następujące zagadnienia:

      - planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi;

      - sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel;

      - sposoby na pomnażanie oszczędności -lokaty i moc procentu składanego,

      inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania;

      - pierwsze konto bankowe i karta płatnicza - sprzymierzeńcy roztropnych

      użytkowników;

      - pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą;

      - bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych

      a znajomość praw konsumenckich;

      - umiejętność zarządzania ryzykiem - o rodzajach ubezpieczeń

       w tym o ubezpieczeniach emerytalnych.

      >>>>> rozmowa_z_ekspertami.pdf

      >>>>> konspekt_lekcji.pdf

      >>>>> I_zadanie.pdf

      >>>>> CZESC_II-lekcja_1.pdf

      >>>>> CZESC_III.pdf

      >>>>> Prezentacja.pptx w MS Power Point

      >>>>> KurierW.pdfartykuł o realizacji programu znajduje się na str. 13. Sprostowanie: lekcja odbyła się 14.04. 2021 r., a debata 27.04. 2021r.

      Artykuł w tygoniku regionalnym KURIER W nr 14 o projekcie "Złote Szkoły NBP" - KW_nr_14_str._13_(1).pdf

      Koordynatorzy programu: Iwona Banaszkiewicz i Weronika Szymankiewicz

    • Nasz patron - ppłk pil. Marian Pisarek
     • Nasz patron - ppłk pil. Marian Pisarek

     • "Bądź jak Patron mojej szkoły.
      w  nauce biegły, w wysiłku wytrwały.
      Bądź jak On ojczyźnie wierny.
      (…)To dzięki Niemu i poległym tysiącom
      żyjesz, pracujesz i uczysz się w wolnym kraju.”

      /Joanna, lat 13/

       W  czwartek 29 kwietnia 2021  roku minie 79 rocznica chwalebnej śmierci podpułkownika pilota Mariana Pisarka - dowódcy 141 Eskadry Myśliwskiej w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, pilota słynnego Dywizjonu 303 „kościuszkowskiego” w Bitwie o Anglię, dowódcy Dywizjonu 308 „krakowskiego", dowódcy I Skrzydła Myśliwskiego, patrona Szkoły Podstawowej nr 1, syna radzymińskiej ziemi. Człowieka prawego, który oddał życie za wartość najcenniejszą dla każdego narodu, jaka jest wolność. Walcząc z dala od  ojczystej ziemi, jak setki tysięcy polskich żołnierzy dawał świadectwo światu, że Polska nie zginęła, Na wolność bowiem tylko te narody zasługują, które o nią walczą.  W tym roku, dokładnie 3 maja minie 30 rocznica nadania naszej szkole jego imienia. Jesteśmy dumni z naszego patrona i przyrzekamy  przez następne lata przypominać  i rozsławiać jego imię i dokonania polskich pilotów walczących o "wolność waszą i naszą w czasie II wojny światowej."

      Cześć i Chwała Bohaterowi, który może być dla nas wzorem do naśladowania.

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Paweł Wardak - "Ostatni lot"

      link >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  https://padlet.com/Jelonek201/9630jd5y3tguxwgw

      KALENDARIUM  >>>>>>>>>>>  kalendarium(4).pdf

      Z KART HISTORII >>>>>>>>>>  eduresized_2konkurs_(1)(1).jpg

       

     • WYNIKI KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS I: "Ja i moja wymarzona książka na bezludnej wyspie"

     • Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie.

      Na konkurs wpłynęło 15 prac.

      Uczniowie, których prace zdobyły największą ilość punktów:

      I miejsce    - Kinga Rembelska 1c

      II miejsce   - Lena Gmurczyk 1c

      III miejsce  - Filip Giera 1d

      Dla wszystkich uczestników czekają niespodzianki.

      Dziękujemy za udział w konkursie  oraz GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

                                   Biblioteka szkolna

       

    • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 r.
     • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 r.

     • W poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. minie 212. rocznica  zwycięskiej, choć mało znanej bitwy o Radzymin wojsk Księstwa Warszawskiego z wojskami Cesarstwa Austrii podczas wojny 1809 roku. Po nierozstrzygniętej kilkanaście dni wcześniej bitwie  pod Raszynem  oraz opuszczeniem przez wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego Warszawy nastąpiły polskie działania na prawym brzegu Wisły, w tym na kierunku radzymińskim. Szwadron kawalerii z 3 pułku ułanów pod dowództwem ppłk P. Strzyżewskiego oraz batalion piechoty z 6 pułku piechoty pod komendą J. Sierwskiego wsparty baterią artylerii  konnej w sile dwu armat na rozkaz generała Jana Henryka Dąbrowskiego wczesnym rankiem 26 kwietnia 1809 roku z dwu stron uderzyły na stacjonujące w Radzyminie oddziały austriackie składające się z 3 batalionów piechoty i dwu szwadronów huzarów (kawalerii). Po kilkugodzinnym krwawym boju na ulicach miasta nieprzyjaciel został pokonany. Do polskiej niewoli wzięci zostali min. żołnierze z 2 batalionu Baiallet wraz z 37 oficerami Straty nieprzyjaciela to ponad 200 żołnierzy poległych, rannych i wziętych do niewoli przy stratach polskich – 19 poległych i 27 rannych żołnierzach. Zwycięska bitwa o Radzymin była początkiem pomyślnej dla wojsk polskich ofensywy na prawym brzegu Wisły i zwycięstwa w całej wojnie, co doprowadziło do przyłączenia do Księstwa Warszawskiego ziem utraconych na rzecz Austrii po III rozbiorze Polski.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Konkurs “Ekologiczny strój profesora Einsteina”
     • Konkurs “Ekologiczny strój profesora Einsteina”

     • Mamy zaszczyt poinformować, że zwycięzcą konkursu “Ekologiczny strój profesora Einsteina” w kategorii klas I-III został uczeń naszej szkoły - Karol Tyski z klasy IIe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów konkursowych!!! Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie bardzo dziękujemy.

      Szkolni koordynatorzy konkursu: Justyna Zborowska, Kamila Tyburska, Anna Kostrzębska

       

       

    • 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
     • 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • To wyjątkowe święto miłośników książek i czytelnictwa ustanowiono oficjalnie w 1995 przez Światową Organizację UNESCO.

      Święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Data 23 kwietnia wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej z uwagi na to, że w tym dniu przypada rocznica urodzin lub śmieci wielu wybitnych pisarzy.

      Obecnie, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności.

      Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2021, możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni.

      >>>>>>>>>>>  ciekawostki.pdf

      Nauczyciele biblioteki

    • DZIEŃ ZIEMI
     • DZIEŃ ZIEMI

     • Przywróć naszą planetę

      Dzień Ziemi (Earth Day) corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia, uważany jest za największe ekologiczne święto świata. Dzień ten obchodzony jest od 1970 roku, a sama idea obchodów została wypromowana dzięki działaniom Amerykanów. Organizatorzy zaangażowani w obchody tego dnia pochodzą z ponad 190 krajów na całym świecie i skupieni są w organizacji Earth Day Network z siedzibą w Waszyngtonie.

      W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia są nieco krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy to zaczęły powstawać organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzacją ekologii. Najczęściej to święto upamiętniają uczniowie z różnych szkół. Sadzą oni wtedy symboliczne drzewka lub zbierają śmieci z zielonych terenów.

      W tym roku, w dobie COVID- 19, ponownie jesteśmy zmuszeni inaczej uczcić święto naszej planety.

      Zachęcam do zrobienia selfie ze swoją ulubioną rośliną, drzewem, kwiatem itp. lub wykonania pracy plastycznej promującej Dzień Ziemi 2021 (także w formie elektronicznej) i odesłanie jej za pomocą tego narzędzia.

      Na wykonanie pracy jest czas do wtorku, 20 kwietnia. Najlepsze z nich zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

      Zachęcam do poświęcenia naszej planecie chwili uwagi 😊.

      Organizator: Aneta Żołądek

       

     • Szkolny projekt

     • W marcu 2021 r. chętni uczniowie klas VIa i VIc wzięli udział w szkolnym projekcie: Słynne obrazy pod lupą współczesności, czyli odtwórz sztukę we własnym domu. Zadanie polegało na dosłownej, symbolicznej lub humorystycznej interpretacji wybranego przez siebie obrazu. Uczniowie wykazali się niezwykłą wrażliwością i kreatywnością. Niektóre z interpretacji są trafną diagnozą rzeczywistości. Okazuje się, że nauczanie online wcale nie musi być nudne :) 

      Klaudia Skonieczna

    • 78. rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie
     • 78. rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie

     • Wygrać nie mogliśmy, ale chcieliśmy iść po słonecznej stronie.

       Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy”.
                                                            /Marek Edelman/

      W poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku minęła 78. rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie. Przez blisko miesiąc kilkuset słabo uzbrojonych powstańców z Bojowej Organizacji Żydowskiej i Żydowskiej Organizacji Wojskowej stawiało opór ponad 2 tys. niemieckich żołnierzy wspieranych przez artylerię i pojazdy opancerzone, których celem była całkowita likwidacja getta i eksterminacja 70 tysięcy pozostających w nim Żydów.  Niemcy odparci 19 kwietnia przez powstańców powrócili i systematycznie dom po domu niszczyli i palili kamienice zmuszając ludność do ucieczki. Punkty oporu nielicznych powstańców likwidowano z niezwykłym okrucieństwem. W dniu 8 maja został zdekonspirowany bunkier przy ulicy Miłej 18, w którym schroniło się dowództwo Żydowskiej Organizacji Bojowej i kilkuset mieszkańców. Po opuszczeniu bunkra przez ludność cywilną pozostający w nim bojownicy z dowódcą powstania Mordechajem Anielewiczem, popełnili samobójstwo Powstanie upadło 16 maja po 27 dniach nierównej walki. Tego dnia generał SS Jurgen Strop, który dowodził akcją likwidacji getta wydał rozkaz wysadzenia Wielkiej Synagogi oraz rozkaz całkowitego zniszczenia zabudowy Warszawy wchodzącej w skład getta.  Pozostałych przy życiu Żydów wysłano do obozów zagłady w Treblince, Majdanku i KL Auschwitz. Wojnę przeżyło zaledwie kilku bojowników z Żydowskiej Organizacji Bojowej, w tym dwaj członkowie dowództwa: Icchak Cukierman i Marek Edelman. Temu ostatniemu zawdzięczamy, że żonkil stał się symbolem powstania, symbolem pamięci, hołdu i nadziei.  Po wojnie uczestniczący w uroczystościach upamiętniających powstanie Marek Edelman  skromnymi żonkilami czcił pamięć Tych , którzy  bronili godności i człowieczeństwa. 

      Koło Historyczne „Wiarus”

     • Wyniki konkursu "Zawody wokół nas"

     • W naszej szkole odbył się konkurs „Zawody wokół nas” skierowany do uczniów klas I-VIII.

      Cele konkursu dla uczniów klas I-IV :

      1. zapoznanie uczniów z zawodami z najbliższego otoczenia,
      2. zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
      3. kształtowanie postawy szacunku dla pracy,
      4. rozwijanie zdolności manualnych.

      Przedmiotem konkursu była praca plastyczna wykonana dowolną techniką. Temat pracy: Zawód mojej mamy lub taty.

      Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Fluks uczennica klasy II g.

      Wyróżnienia >>>>>  wyr1.pdf

      Cele konkursu dla uczniów klas V-VIII:

      1. przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery
       i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki,
      2. zapoznanie uczniów z zawodami i rynkiem pracy,
      3. zachęcenie uczniów do twórczej aktywności.

      Przedmiotem konkursu było przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem wybranego zawodu.
      Pierwsze miejsce zajął Antoni Jaczewski uczeń klasy V d >>>>> Prezentacja1..pdf

      Wyróżnienia >>>>>  wyr2.pdf

      Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a  Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

                                                        Katarzyna Brzozowska, Anna Borowska i Dorota Kołaczyńska

    • XIII Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
     • XIII Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


     • "Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie  i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń”.

      Jan Paweł II

      We wtorek 13 kwietnia 2021 r. w XIII Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej delegacja uczniów naszej szkoły na Cmentarzu Poległych w Radzyminie złożyła wiązankę biało czerwonych kwiatów i zapaliła znicze pod symbolicznym katyńskim krzyże. Minutą ciszy uczniowie uczcili pamięć o bestialsko zamordowanych Polakach. Polscy patrioci - oficerowie, policjanci, lekarze, naukowcy, nauczyciele, prawnicy, duchowni i inni zginęli od strzału w tył głowy. Polscy oficerowie trafili do sowieckiej niewoli po zdradzieckim ataku Armii Czerwonej 17 września 1939 roku. Decyzja o ich wymordowaniu zapadła w marcu 1940 r. Zbrodni dokonali funkcjonariusze NKWD w wielu miejscach – w Katyniu, Charkowie, Twerze, a także Mińsku i Kijowie. Symbolem mordu stał się Las Katyński, gdzie znaleziono pierwsze masowe mogiły. Znicze znak  naszej pamięci zapłonęły również  pod Dębami Pamięci dumnie rosnącymi wzdłuż papieskiego lądowiska przy cmentarzu Żołnierzy Poległych oraz Dębami Pamięci rosnącymi przed budynkiem naszej szkoły. Warto w tym miejscu dodać, że to w naszej szkole powstał ogólnopolski program edukacyjny "Katyń, ocalić od zapomnienia" , którego celem jest upamiętnienia każdego polskiego oficera zabitego strzałem w tył głowy posadzeniem Dębu Pamięci jemu dedykowanym.Niech te potężniejsze co roku dęby mówią, że my nie pozwolimy zapomnieć o zbrodni , która nie została osądzona.Teraz i w przyszłości jesteśmy zobowiązani do przekazania prawdy o rzeczywistych  jej sprawcach. Walka o prawdę i pamięć nigdy się bowiem nie kończy.

      Cześć Ich Pamięci

       Koło Historyczne "Wiarus"

      Nasi Katyńczycy: 

      >>>> korzeniowski.pdf

      >>>> siwecki.pdf

      Artykuł w tygodniku regionalnym KURIER W nr 13 - KW_nr_13_str._14_20.04.2021(1).pdf

      GALERIA: CMENTARZ KATYŃSKI I CMENTARZ POLEGŁYCH W RADZYMINIE

    • AKCJA ŻONKILE 2021
     • AKCJA ŻONKILE 2021

     • Nasz szkoła włączyła się do tegorocznej Akcji Żonkile 2021, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Dla każdej grupy wiekowej przygotowano specjalną ofertę zawierającą pakiet nowych, atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Będzie możliwość wzięcia udziały wyjątkowych premierach filmowych i literackich na kanale YouTube oraz na Facebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN.

      Program wydarzeń edukacyjnych 19 kwietnia:

      08:00 – premiery materiałów na kanale YouTube: słuchowisk na podstawie opowiadań:."Pamięć drobinek" Zofii Staneckiej oraz "Historia z pewnej ulicy" Joanny Bednarek dla uczniów i uczennic klas 1-3 szkoły podstawowej, filmu „Będę pisać” dla uczniów i uczennic klas 4-6 szkoły podstawowej oraz filmu "Muranów – Dzielnica Północna" dla uczniów i uczennic klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

      09:30 – premiera filmu "Będę pisać" dla uczniów i uczennic klas 4-6 szkoły podstawowej na Facebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN.

      11:00 – premiera filmu "Muranów – Dzielnica Północna" dla uczniów i uczennic klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych na Facebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN.

                                                    „Łączy nas pamięć”

                           Koordynatorzy programu w szkole: Anna Mazur, Magdalena Kanar

    • Smoleńsk...
     • Smoleńsk...

     • „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

      by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

      /św. Jan Paweł II/

      W sobotę 10 kwietnia 2021 roku minęła 11. rocznica jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach naszego narodu. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 wybitnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z jej Prezydentem - Lechem Kaczyńskim, Pierwszą Damą - Marią Kaczyńską i ostatnim prezydentem na uchodźctwie - Ryszardem Kaczorowskim na czele. Polska delegacja miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W 1940 roku, zamordowana została  na polecenie najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, strzałem w tył głowy, świadomie, z zimną krwią - elita polskiego narodu. Prawie 70 lat później, mając w pamięci to straszliwe, tak długo zakłamywane doświadczenie, polska delegacja pragnęła , oddać hołd ofiarom tej zbrodni, powiedzieć głośno o tym, jaki był  jej cel. Przypomnieć, że nam  nie wolno o niej zapomnieć. I ci, którzy z tą misją polecieli, zginęli. Był wśród nich przyjaciel naszej szkoły ojciec Józef Joniec prezes Stowarzyszenia Parafiada, z którą realizowaliśmy ogólnopolski  program edukacyjny "Katyń - ocalić od zapomnienia". Warto w tym miejscu dodać ,że idea programu narodziła się w naszej szkole podczas zajęć koła historycznego "Wiarus" w 2007 roku. Katyńskie Dęby Pamięci przywołują pamięć o polskich oficerach - ofiarach tej zbrodni. W Radzyminie i jego najbliższej okolicy 20 Dębów Pamięci jest świadectwem tego, że pamiętamy.

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Stalowa Jedynka chce i będzie o Was pamiętać.

    • 77. rocznica zrzutu żołnierzy „Cichociemnych”
     • 77. rocznica zrzutu żołnierzy „Cichociemnych”

     • „W obliczu Boga Wszechmocnego i Najświętszej Marii Panny,

      jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam…”

      /fragment przysięgi „Cichociemnych”/

      W  nocy z 9 na 10 kwietnia 2021 roku minęła 77. rocznica zrzutu żołnierzy „Cichociemnych” na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem. „Cichociemni” to specjalnie szkoleni , legendarni  żołnierze polskich sił zbrojnych walczących na Zachodzie, którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na spadochronach na terytorium okupowanej Polski. Ich głównym zadaniem była walka  o wolną i suwerenną ojczyznę. W czasie wojny dokonano  zrzutu 316 „Cichociemnych”. Jeden z takich zrzutów miał miejsce w nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku w Kołakowie  w dawnym powiecie radzymińskim . Operacja nosiła kryptonim „Weller 2”  i polegała na dokonaniu zrzutu zasobników ze sprzętem i bronią dla oddziałów Armii Krajowej oraz skoczków tzw. cichociemnych. Droga powietrzną do okupowanej Polski zrzuceni zostali: ppor. Stefan Bałuk ps. "Starba", kpt. Benon Łastowski ps. "Łobuz", mjr Tadeusz Runge ps. "Osa" i kpr. Henryk Wańka ps. "Pływak".

      Pierwsze uroczystości  upamiętniające to wydarzenie odbyły sie w listopadzie 2004 roku . Wziął w nich udział  gen. Stefan Bałuk ps. "Starba' - jeden z tych którzy w nocy z 9 na 10 kwietnia zostali zrzuceni na spadochronach w okolicach Kołakowa. Generał , co warto podkreślić, brał udział w uroczystościach w kolejnych latach, dopóki pozwalało mu na to zdrowie. Nasza szkoła udział  w uroczystościach upamiętniających  operację "Weller 2" rozpoczęła od zwycięstwa w grze terenowej w kategorii szkoły podstawowe w 2014 roku. W następnych latach liczna reprezentacja "Stalowej Jedynki" uczestniczyła w organizowanych przez Gminę Dąbrówka Nocnych Biegach Przełajowych "Weller 2 - Kołaków 1944". Z powodu epidemii koronawirusa rywalizacja sportowa została zawieszona. Z radością wrócimy na leśne ścieżki biegu  z wielką historią w tle.

      Chwała Bohaterom i wielki szacunek dla Tych, którzy o nich pamiętają, mimo wszystko pamiętają…

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Rozwijamy talenty i pasje
     • Rozwijamy talenty i pasje

     • Nauczanie zdalne ma też swoje dodatnie strony. Można w gronie rodzinnym rozwijać talenty i pasje. Tak właśnie robi Klara, uczennica klasy Vc naszej szkoły. Zadanie domowe z muzyki wykonała perfekcyjnie. Nie tylko zaśpiewała piosenkę Stanisława Moniuszki pt. „Prząśniczka”, ale samodzielnie ją zaaranżowała i wykonała z własnym akompaniamentem. Gratulujemy talentu i wyczucia artystycznego. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy dzielnie znoszą trud pracy na odległość. Zamieszczonym nagraniem chcemy zainspirować uczniów do rozwijania swoich umiejętności i pasji.

      https://drive.google.com/file/d/1w_G-ABI8xMPRGXdNSYoUooAFy-VZ3uaW/view

    • Akademia Bezpiecznego Puchatka
     • Akademia Bezpiecznego Puchatka

     • Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Kontynuując tradycję z ubiegłych lat również w tym roku szkolnym nasza Szkoła przystąpiła do  kolejnej, tym razem  XII edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka. Zajęcia w ramach Programu zostały przeprowadzone w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego, bezpiecznego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych, uczył właściwych reakcji na zagrożenia jakie mogą wystąpić w życiu codziennym. Uczniowie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji zadań. Po odbytych zajęciach dzieci miały szansę zweryfikować swoją wiedzę rozwiązując Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Odpowiadając na pytania uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu poznanej tematyki związanej z bezpieczeństwem. Dzięki temu nasza Szkoła otrzymała CertyfikatABP.pdf potwierdzający udział w Programie Akademia Bezpiecznego Puchatka.

      Dziękuję wszystkim Uczestnikom, Rodzicom oraz Wychowawczyniom klas pierwszych za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego projektu.

                           Szkolny koordynator programu: Aneta Jusińska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych