• Nauka zdalna dla klas I - VIII

     • Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju (pełna treść rozporządzenia znajduje się na stornie: www.men.gov.pl).

      Zarządzenie Dyrektora Szkoły... nr 6/2021  >>>>>>>> zarzadzenie_nr_6.pdf

      Dla uczniów klas I - III, których rodzice są zaangażowani w walce z COVID-19, będzie możliwość zorganizowania opieki i nauki zdalnej na terenie szkoły. Rodzice, którzy spełniają ten warunek i chcieliby skorzystać z opieki dla swoich dzieci, proszeni są o pilne złożenie wniosku osobiście w szkole do pudełka przy sekretariacie lub podpisane i zeskanowane wysłać na szkolnego e-maila:

      sp1radzymin@radzymin.pl

                 Prosimy w wysyłanej wiadomości podać również w jakich godzinach dziecko będzie przebywało każdego dnia w świetlicy/na zdalnych lekcjach.

      Ponadto dla uczniów kl. I - III, ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, umożliwia się korzystanie na terenie szkoły z komputerów znajdujących się w klasach. Rodziców, którzy chcieliby aby ich dzieci korzystały z komputerów na terenie szkoły, prosimy o przekazanie informacji do wychowawcy klasy.

      W dniach od 22 marca do 11 kwietnia zawieszone są kursy autobusów szkolnych.

    • Konkurs szkolny "Daty z życia ppłka pil. Mariana Pisarka - patrona szkoły"
     • Konkurs szkolny "Daty z życia ppłka pil. Mariana Pisarka - patrona szkoły"

     • Z okazji 79. rocznicy chwalebnej śmierci  ppłka pil. Mariana Pisarka oraz przypadającej w tym roku 30 rocznicy nadania szkole jego imienia  serdecznie zapraszamy uczniów klas IV- VIII do udziału w XIV edycji konkursu "Daty z życia ppłka pil. Mariana Pisarka - patrona szkoły".

      Zgłoszenia do konkursu   przyjmuję p. Grzegorz Jeleń

      Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2021 r.

      Informacje o dacie i godzinie konkursu podamy uczestnikom w osobnej wiadomości. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV - V i VI - VIII.

      Patronat Medialny: Kurier W.

      Organizator: Kolo Historyczne "Wiarus", Koło Polonistyczne "Pisarek"

      Materiały konkursowe:

      >>>>>>> eduresized_noname.jpg   

      >>>>>>> eduresized_2konkurs_(1).jpg

    • Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
     • Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

     • "W hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów".

      20.03.2018 r.   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda

      W środę 24 marca br. minie  III  Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dzień ten związany jest z tragicznym losem rodziny Ulmów oraz ukrywanych przez nich Żydów we wsi Markowa na Rzeszowszczyźnie, którzy 24 marca 1944 roku, w wyniku donosu, zostali zamordowani przez Niemców. W tym roku mija 77 lat od tych wydarzeń. Święto to jest wyrazem czci dla wszystkich Polaków, którzy okazując miłosierdzie i współczucie pomagali Żydom skazanym przez Niemców na całkowita eksterminację podczas II wojny światowej. Każdy przejaw pomocy  okazany ukrywającym się Żydom był wyrazem największego heroizmu, zważywszy  na grożącą za to karę śmierci ustanowioną przez niemieckiego okupanta na terenie Polski.

      Cześć i chwała Bohaterom

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Szkolny Konkurs Matematyczny „Potyczki Matematyczne”
     • Szkolny Konkurs Matematyczny „Potyczki Matematyczne”

     • Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.                                                 Liczby rządzą światem.
      /Roger Bacon/                                                                                                           /Pitagoras/

      Miesiąc marzec jest bardzo ważny dla wszystkich, którzy lubią matematykę, to właśnie 12 marca obchodzimy Światowy Dzień Matematyki, a 14 marca Dzień Liczby π. Z tej okazji w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Potyczki Matematyczne”.

      Wyniki konkursu prezentują się następująco:

      Klasa IV – plakat matematyczny

      1. Agata Kostrzewa – 4e
      2. Nikola Goryszewska – 4c
      3. Adrian Cubrzyński – 4c

               Edyta Mikołajewska – 4e

      Klasa V – Konkurs Wiedzy

      1. Jakub Kostrzewa – 5a
      2. Dawid Zając – 5c
      3. Lena Niegowska – 5b

      Klasa VI – rebus matematyczny

      1. Arina Fedorenko – 6a
      2. Aleksander Mikulski – 6c

                Piotr Łapiński – 6c

            3. Jakub Skorupa – 6b

                Aniela Gutowska – 6d

      Klasa VII – Konkurs Wiedzy

      1. Mikołaj Żak – 7c
      2. Wiktoria Stankiewicz – 7g

               Maciej Tomaszewski – 7g

            3. Piotr Romaszko – 7f

      Klasa VIII – konkurs fotograficzny

      1. Maksymilian Staszak – 8e
      2. Ewelina Posiewka – 8b

      Rozdanie nagród nastąpi po 10 kwietnia, o czym poinformujemy laureatów.

      Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowane nagrody konkursowe.

      Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY!!!!

                                               Organizatorzy: Anna Ciborowska, Katarzyna Loba

    • KONKURS EKOLOGICZNY "Eko-ozdoba wielkanocna"
     • KONKURS EKOLOGICZNY "Eko-ozdoba wielkanocna"

     • Zachęcamy do wzięcia udziału w KONKURSIE EKOLOGICZNYM "Eko-ozdoba wielkanocna"

      Zbliżają się Święta Wielkanocne! Aby wprowadzić już wcześniej ten wspaniały świąteczny klimat, STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego do udziału w konkursie Eko-ozdoba wielkanocna.

      Celem konkursu jest praktyczne ograniczanie wytwarzania odpadów, promowanie idei recyklingu i upcyklingu oraz promowanie zachowań proekologicznych i rozwijanie wyobraźni twórczej.

      Konkurs polega na:

      I. Wykonaniu ozdoby wielkanocnej (np. pisanka - wykonana na prawdziwym jajku lub wydmuszce, stroik, zawieszka, girlanda, figurka zajączka lub baranka, koszyk wielkanocny, wycinanki itd.)

      Pomysł, technika wykonania oraz format są dowolne, jednak ozdoba musi być wykonana z surowców wtórnych lub materiałów naturalnych albo zepsutych, zużytych lub zbędnych przedmiotów, którym nadano nową funkcję - ozdoby wielkanocnej. Przewidujemy 3 kategorie:

         Praca rodzinna, gdzie wiek najstarszego dziecka wynosi do lat 10;

         Praca rodzinna, gdzie wiek najmłodszego dziecka wynosi co najmniej 10 lat;

         Indywidualne prace wykonane przez osoby dorosłe.

      II. Przesłaniu minimum min. 2 zdjęć ozdoby wielkanocnej (w tym min. 1 zdjęcie w trakcie wykonywania ozdoby)na adres mailowy zee@powiat-wolominski.pl do 3 kwietnia 2021r. W wiadomości powinien być zawarty tytuł konkursu Eko-ozdoba wielkanocna, kategoria, w której uczestnik bierze udział oraz nazwa miejscowości zamieszkania.

      Rozstrzygnięcie konkursu do 12 kwietnia 2021 r. na stronie:
      https://liblink.pl/zNNu8iHzw5

      Nagrodami są bony na sadzonki roślin ogrodowych do odbioru we wskazanym sklepie ogrodniczym, które zostaną przekazane laureatom do 22 kwietnia 2021 r.

      Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

      REGULAMIN >>>>>>  Regulamin_Eko-_ozdoba_wielkanocna.pdf​​​​​​​

      Koordynator konkursu w szkole: Aneta Jusińska i Agata Szymborska

     • Nauczanie hybrydowe w dniach 15 - 26 marca 2021 r.

     • 1. Organizacja pracy szkoły w nauczaniu w trybie hybrydowym przedstawia się następująco:

      - od 15 do 19 marca 2021r. uczniowie klas Ia, Ib, Id, If, IIb, IId, IIg, IIIb, IIId, IIIe  odbywają zajęcia w formie stacjonarnej (nauka w szkole);

      - od 15 do 19 marca 2021r. uczniowie klas Ic, Ie, IIa, IIc, IIe, IIf, IIIa, IIIc, IIIf odbywają zajęcia w formie zdalnej (kształcenie na odległość);

      - od 22 do 26 marca 2021r. uczniowie klas Ia, Ib, Id, If, IIb, IId, IIg, IIIb, IIId, IIIe  odbywają zajęcia w formie zdalnej (kształcenie na odległość);

      - od 22 do 26 marca 2021r. uczniowie klas Ic, Ie, IIa, IIc, IIe, IIf, IIIa, IIIc, IIIf odbywają zajęcia w formie stacjonarnej (nauka w szkole).

       2. Uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę zdalną na ustalonych wcześniej zasadach.

      >>>>>>>>>>>>>>>>>  ZARZĄDZENIE_NR_5.pdf

    • "Ekologiczny strój profesora Einsteina" - konkurs plastyczny
     • "Ekologiczny strój profesora Einsteina" - konkurs plastyczny

     • Zachęcamy wszystkich Uczniów z klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

      Praca może zostać wykonana jako:

      a) forma płaska w dowolnej technice plastycznej: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie itp.;

      b) forma przestrzenna.

      Po wykonaniu pracy należy ją sfotografować, a zdjęcie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik), należy przesłać na jeden z poniższych adresów mailowych:

      -akostrzebska1982@gmail.com

      -tyburska507@gmail.com

      -jzborowska00gmail.com

      Zdjęcie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać mailowo, do dnia 31 marca 2021r.

      Karta zgłoszeniowa może być:

      - wypełniona elektronicznie z własnoręcznym podpisem, zeskanowana bądź sfotografowana lub

      - wypełniona ręcznie, zeskanowana bądź sfotografowana.

      Wymagania techniczne zdjęcia:

      - zdjęcie wyraźne i na jednolitym tle,

      - format pliku JPG,

      - w nazwie zdjęcia prosimy wpisać: imię, nazwisko oraz wiek autora pracy.

      Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

      a) zgodność pracy z tematem Konkursu;

      b) samodzielność wykonania pracy;

      c) kreatywność, oryginalność i staranność wykonania pracy;

      d) spełnienie wymagań formalnych zawartych w Regulaminie.

      Koordynatorzy konkursu: Anna Kostrzębska, Kamila Tyburska, Justyna Zborowska

    • Międzyszkolny konkurs  "Pokochaj Matematykę"
     • Międzyszkolny konkurs  "Pokochaj Matematykę"

     • W marcu Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie „Pokochaj Matematykę” , organizowanym przez MathRiders dla klas I-III szkół podstawowych z gminy Radzymin.

      Do konkursu zgłosiło się w sumie 343 uczniów z sześciu szkół, uzyskując średni wynik na poziomie 88%.

      Z naszej szkoły matematyczną rywalizację podjęło 88 uczniów, udzielając łącznie 240 poprawnych odpowiedzi na 264 możliwe.

      Średni wynik uzyskany przez uczniów naszej szkoły wyniósł 90,9% .

      Średni wynik szkoły liczony jako stosunek sumy zdobytych punktów do ilości wszystkich uczniów z klas I-III  to 0,60.

      Średni wynik szkół liczony jako stosunek sumy zdobytych punków do ilości
      wszystkich uczniów z klas I-III wyniósł 0,85. Wynik zwycięskiej szkoły
      liczony jw. wyniósł 2,13.

      Wszystkim Uczestnikom konkursu  bardzo dziękujemy za poświęcony czas gratulujemy i zachęcamy do kolejnych matematycznych wyzwań.

      Gratulacje składamy  Niepublicznej Szkole Podstawowej Praxis, która została Laureatem konkursu.

      Koordynator konkursu: Aneta Jusińska i Agata Szczepanik

       

    • 100. rocznica podpisania traktatu pokojowego w Rydze
     • 100. rocznica podpisania traktatu pokojowego w Rydze

     • W środę 18 marca 2021 r. przypada 100. rocznica podpisania traktatu pokojowego w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką, na mocy którego regulowano podstawowe kwestie sporne: sprawę granic, poszanowanie suwerenności państw, prawa mniejszości narodowych oraz obywatelstwo i zasady repatriacji.. Traktat zobowiązywał Rosję Sowiecką do zwrotu polskich archiwów i zabytków kultury zagrabionych przez rosyjskie władze zaborcze i wypłacenia Polsce 30 000 000 rubli w złocie odszkodowania z tytułu wykorzystywania gospodarczego ziem polskich w okresie zaborów. Rosjanie odszkodowania nie wypłacili..Kruchy pokój obowiązywał do 17 września 1939 r. Zgodny z paktem Ribbentrop-Mołotow atak na wschodnie ziemie RP był swoistą zemstą Związku  Socjalistycznych  Republik Sowieckich za powstrzymanie marszu komunizmu na zachód..

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Zapraszamy do obejrzenia  okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej;

      >>>>>>>>>>>>>>>>>  WYSTAWA_TRAKTAT_RYSKI_1921_A3.pdf

    • 100. rocznica uchwalenia  Konstytucji Marcowej
     • 100. rocznica uchwalenia  Konstytucji Marcowej

     •  We wtorek 17 marca minęła 100 rocznica uchwalenia  Konstytucji Marcowej – ustawy zasadniczej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921 r. Konstytucja marcowa  ustalała republikańską formę państwa i deklarowała zasadę zwierzchnictwa narodu. Ustanawiała dwuizbowy parlament (sejm i senat). Przewidywała demokratyczne prawo wyborcze do sejmu. Wprowadzała system rządów parlamentarno-gabinetowych, zapewniając władzy ustawodawczej zdecydowaną przewagę nad wykonawczą. Zapewniała samorząd terytorialny i niezawisłość sądów. Obywatelom przyznawała wiele praw i swobód – np. wolność prasy i zgromadzeń, nietykalność osobistą, ochronę życia, równość wobec prawa, tajemnicę korespondencji, prawo organizowania się, strajków itd. Konstytucja marcowa umożliwiała  kobietom udział w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. Po jej przyjęciu posłowie wraz z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim udali się na mszę do katedry św. Jana. Mieszkańcy Warszawy wyszli tego dnia tłumnie na ulice. Wedle konstytucji marcowej, Polska stała się  republiką z przewagą władzy ustawodawczej nad wykonawczą. . Pierwszy Sejm wybrany według nowych zasad zebrał się 28 listopada 1922 r. W  1926 r. po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego dokonano nowelizacji konstytucji marcowej, rozszerzając uprawnienia prezydenta RP, a w 1935 r. zastąpiono ją konstytucją kwietniową.

                                             Koło Historyczne "Wiarus"

    • Roboty z czasów pandemii – jeszcze będzie przepięknie…
     • Roboty z czasów pandemii – jeszcze będzie przepięknie…

     • Przechodziłam korytarzem w starej części szkoły i przywitałam się z Tobiaszem.

      - Może chce pani obejrzeć nasze roboty?

      - No pewnie, a mogę?

      - Tak.

      Weszłam do klasy, przywitałam się z zapracowanymi uczniami i rozpoczęłam podziwianie. Niektóre roboty już powstały, a inne jeszcze powstawały z różnorakich elementów.

      Uczniowie klasy 3 b samodzielnie wykonywali z uwagą i skupieniem arcydzieła na miarę mistrzów. Pani Dorota Milewska pozwoliła mi nie tylko podziwiać te prace, ale także zrobić trochę zdjęć. Robot Karola uśmiechał się do mnie oczami, a największe robocisko patrzyło na uczniów prosto z szafki… Oczy wykonane z płyt kompaktowych zdawały się mówić: Damy radę. Jeszcze będzie przepięknie…Jeszcze będzie normalnie…

      Robot drugiego Karola poszedł wraz z nim do nowej części szkoły i wylądował na stole do ping ponga. Chyba chciałby nauczyć się grać? Drodzy uczniowie, dziękuję za możliwość przyglądania się Waszej twórczej pracy. Postanowiłam napisać ten mini artykuł, aby docenić Wasze niezwykłe dokonania.

      Trzymajcie się dzielnie w zdrowiu.

      Jolanta Rosińska-Włodarczyk (psycholog szkolny)

    • "VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych"
     • "VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych"

     • Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w "VIII Międzynarodowym Konkursie Historycznym  o Żołnierzach Wyklętych"

      Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

      Konkursy organizowane przez Komitet cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów szkół w Polsce jak i poza granicami naszego kraju m.in. z Litwy, Białorusi, Belgii, Łotwy, Ukrainy, Holandii, Węgier, Szwecji, Norwegii, Grecji, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Szkocji, Anglii, Francji, Austrii, Malty, Włoch, Czech, Egiptu, Kazachstanu, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Kuwejtu, Kataru. Rosji, Bułgarii, Australii, Kazachstanu.

      Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych. 

      Skład Komitetu Honorowego:

      - Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej - Przewodniczący,

      - Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki,

      - Jarosław Szarek - Prezes IPN,

      - Marcin Chludziński - Prezes KGHM Polska Miedź S.A.,

      - Jacek Pawłowicz - Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,

      - Jan Żaryn - Dyrektor Dziedzictwa Myśli Narodowej,

      - Anna Radecka - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

      Kategorie SP kl. 0-3:

      - praca plastyczna: "Żołnierze Wyklęci"

      - laurka: "Żołnierze Wyklęci"

      Kategoria SP kl. 4-8:

      - praca plastyczna: "Żołnierze Wyklęci"

      - projekt serii znaczków pocztowych: "Żołnierze Wyklęci"

      - projekt serii banknotów: "Żołnierze Wyklęci"

      - poezja: "Żołnierze Wyklęci"

      - piosenka poświęcona pamięci "Żołnierzom Wyklętym"

      - film: " Żołnierze Wyklęci"

      Rozpoczęcie konkursu 1 marca 2021 r.

      Zakończenie 30 kwietnia 2021 r.

      Uroczysta Gala rozdania nagród 28 maja 2021 r.

      >>>  Regulamin_VIII_Miedzynarodowy_Konkursu_Historycznego_o_Zolnierzach_Wykletych_2021.pdf

      Więcej informacji na stronie Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

      http://komitet-pamieci-pileckiego.com/ 

    • Europejski Dzień Logopedy
     • Europejski Dzień Logopedy

     • 6 marca 2021 r. to Europejski Dzień Logopedy. Z okazji tego dnia, wywieszone zostaną przy gabinetach logopedycznych plakaty z kieszonkami, w których umieszczone będą fiszki z łamańcami językowymi. Zachęcamy wszystkich uczniów klas I-III do losowania karteczek i ćwiczenia dykcji w domu. Starsi uczniowie otrzymają fiszki drogą elektroniczną, za pomocą dziennika Librus.  

      "Fiszki z zabawnymi "łamańcami językowymi" będą dostępne przez cały tydzień. Cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, a przede wszystkim sprawiają im ogromną radość."

      Organizatorzy: Katarzyna Staniszewska i Iwona Szymańska

    • Pamięć o Katyniu...
     • Pamięć o Katyniu...

     • "Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy..."

      /Jan Paweł II/

       W piątek 5 marca br. minęła 81. rocznica podpisania przez  Józefa Stalina i członków Biura Politycznego Komunistycznej Partii ZSRS dyrektywy nakazującej rozstrzelanie 14700 polskich oficerów  wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku. Podpisanie   tej dyrektywy przez Józefa Stalina i najwyższych urzędników ZSRS pozostawało w jawnej sprzeczności z międzynarodowym Prawem Konfliktów Zbrojnych. Konwencja Haska z 18 października 1907 roku, dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej zapewniała wszystkim jeńcom wojennym całkowitą ochronę ze strony państwa, które wzięło ich do niewoli. Józef Stalin obawiał się, że oficerowie Wojska Polskiego, urzędnicy państwowi oraz przedstawiciele inteligencji przetrzymywani w obozach i więzieniach będą stanowić istotną siłę, która w przyszłości mogłaby przyczynić się do wskrzeszenia Rzeczypospolitej, niepodległej i niezależnej od Związku Sowieckiego. Zapalone pod symbolicznym katyńskim pomnikiem na Cmentarzu Poległych znicze - ognie pamięci to znak, że będziemy pamiętać o naszych rodakach skrytobójczo zamordowanych strzałem w tył głowy wiosną 1940 roku. Jedyną ich winą było to, że byli Polakami...

      Koło Historyczne "Wiarus"

     • Wyniki szkolnego konkursu matematycznego „Wzorowy Matematyk” dla klas drugich

     • 1 marca 2021 r. w naszej szkole został przeprowadzony  drugi etap szkolnego konkursu matematycznego „ Wzorowy Matematyk” dla klas drugich.

      Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia.

      Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:

      1 miejsce:  Bartosz Mikołajewski – klasa 2a

      2 miejsce:  Julia Skowrońska- klasa 2e  oraz  Lena Niegowska – klasa 2g

      3 miejsce:  Julia Malinowska – klasa 2c  oraz Radosław Bieńkowski- klasa 2g

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych!!!!

      Organizatorzy: Justyna Zborowska, Kamila Tyburska

    • Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
     • Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

     • Kim jest świekra, jątrew, szurzy?

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, zorganizowany został konkurs online pod nazwą „Wielka Loteria Językowa”.

      Celem konkursu, zorganizowanego  przez nauczycieli języka polskiego, było zwrócenie uwagi na różnorodność naszego języka oraz jego historię.

      „Wielka Loteria Językowa” odbyła się w ramach szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada na dzień 21 lutego 2021 roku.

      Zadaniem uczestników rywalizacji było wyjaśnienie znaczenia archaizmów, których używano do nazywania członków rodziny. Uczniowie dowiedzieli się na przykład, że nasi przodkowie słowem szurzy określali brata żony, czyli szwagra. Należało także rozszyfrować znaczenie takich wyrazów jak: świekra (matka męża, teściowa), jątrew (żona brata męża, bratowa), snecha (żona syna, synowa) oraz czędo (dzieci, syn i córka).

      W zabawie językowej wzięło udział 29 uczniów z klas IV-VIII.

      W poniedziałek, 1 marca Dyrektor Szkoły pani Elżbieta Jeleń wraz z Wicedyrektor panią Katarzyną Marzec, spośród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosowały pięciu Laureatów konkursu, którzy zostali obdarowani dyplomami oraz słownikami.

      W gronie szczęśliwców znaleźli się następujący uczniowie: Izabela Zawadzka, kl. VII e; Aniela Gutowska, kl. VI d; Jakub Skorupa, kl. VI b; Kornelia Gajewczyk, kl. IV e; Nikola Trzonkowska, kl. VII d.

      Ponadto,  nagrodę otrzymał Piotr Łapiński (kl. VI c), który rozwiązał zadanie jako pierwszy.

      W imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w konkursie.

      Organizator: Weronika Szymankiewicz

       

    • Biblioteka
     • Biblioteka

     • Od 8 marca 2021 r. biblioteka będzie czynna wg następującego harmonogramu:

      poniedziałek w godz. 08.00 - 14.00

      wtorek w godz. 08.00 - 16.00

      środa w godz. 08.00 - 14.00

      czwartek w godz. 08.00 - 16.00

      piątek w godz. 08.00 - 14.00

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych