• Dzień Bezpecznego Internetu 2021
     • Dzień Bezpecznego Internetu 2021

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

      Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 jako punkt kulminacyjny obchodzić będziemy 9 lutego 2021 r.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Działania w tym kierunku organizowane w szkole:

      1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.

      2. Umieszczenie banneru DBI 2021 na szkolnej stronie internetowej.

      3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych online dla uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem scenariuszy organizatorów akcji, na podstawie dostępnych filmów w ramach informatyki.

      4. Wykonanie gazetki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz urządzeniach mobilnych i zamieszczenie jej na szkolnej stronie www oraz dystrybucja przez dziennik elektroniczny.

      Organizatorzy:

      Irena Jankowska

      Dorota Poznańska

      Paweł Cybulski

       

    • Krzysztof Kamil Baczyński
     • Krzysztof Kamil Baczyński

     • "Brylant, którym strzelamy we wroga" - tak historyk literatury Stanisław Pigoń

      nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę pokolenia Kolumbów

      W piątek 22 stycznia 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jednego z najwybitniejszych polskich twórców, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, w czasie okupacji związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, powstańca warszawskiego Krzysztof Kamil Baczyński zginął w czwartym dniu  powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

      Cześć Jego Pamięci.

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Notka biograficzna:  >>>>>> Krzysztof_Kamil_Baczynski.pdf

    • Tadeusz Zawadzki ps "Zośka"
     • Tadeusz Zawadzki ps "Zośka"

     • W niedzielę 24 stycznia 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin harcmistrza  ppor.  Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", jednego z bohaterów "Kamieni na szaniec" ,żołnierza Polskiego Podziemia . Tadeusz  Zawadzki zasłużył się w utrwalaniu w przestrzeni okupowanej Warszawy symbolu Polski Walczącej ,był inicjatorem i uczestnikiem Akcji pod Arsenałem. W konspiracji używał pseudonimów „Zośka”, „Kajman”, „Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy” oraz przybranego nazwiska Tadeusz Zieliński.

      Cześć Jego pamięci

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Notka biograficzna >>>>>>>>> Tadeusz_Zawadzki_-_zyciorys.pdf

    • 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
     • 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

     • „Będąc przekonanym, że niezależność

      jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu

      zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny."

      /Romuald Traugutt - 1864/

      W piątek 22 stycznia 2021 roku przypada 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W mrożone styczniowe dni poderwał się do walki „Naród Polski, Litwy i Rusi” zjednoczony „ pod sztandarem Orła, Pogoni i Archanioła Ruszyli powstańcy jak głosił Manifest „na straszny bój zagłady, bój ostatni Europejskiej Cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji”. Głównym celem walki było zerwanie pęt rosyjskiej niewoli i odzyskanie utraconej niepodległości. Powstanie Styczniowe było również ostatnim aktem wspólnej walki, ramię przy ramieniu przedstawicieli narodów zamieszkujących tereny I Rzeczypospolitej. Swym zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) oraz ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego utracone po rozbiorach na rzecz Rosji. W dniu wybuchu siły powstańcze liczące zaledwie 6 tysięcy słabo uzbrojonych, głównie w broń strzelecką i kosy, ochotników zaatakowało stacjonujące w miastach rosyjskie garnizony. (Powstanie na Litwie wybuchło 1.02.1863 roku). Mimo przygniatającej przewagi Rosjan powstańcze partie (tak nazywano powstańcze oddziały) przez prawie dwa lata stawiały heroiczny opór. W tym czasie przez powstańcze szeregi przewinęło się ponad 150 tysięcy ochotników. Stoczono około 1300 bitew i potyczek. W polskich szeregach podobnie jak w Powstaniu Listopadowym walczyło wielu ochotników z zagranicy. Najwięcej było Rosjan, Włochów i Węgrów. Sporą grupę stanowili Niemcy, Francuzi i Czesi. Nie zabrakło również Austryjaków, Anglików Serbów i Szwajcarów. Najdłużej, bo aż do wiosny 1865 roku walczył na Podlasiu mały oddział księdza Stanisława Brzóski, który schwytany swe młode życie złożył na ołtarzu Ojczyzny ginąc 23 maja z rąk carskich oprawców na rynku w Sokołowie Podlaskim. Pomimo początkowych sukcesów, podziwu i poparcia międzynarodowej opinii publicznej powstanie upadło. Na polach bitew i potyczek zginęło ponad 30 tysięcy obrońców wolności. W tak licznych miejscach kaźni stracono kolejny tysiąc wiernych ideałom żołnierzy Rzeczpospolitej. Ponad 38 tysięcy skazano na katorgę i zesłano na Syberię, a 10 tysięcy powstańców zmuszonych było do opuszczenia naszego kraju. Pamięć o Tych, co żyli godnie, do końca będąc wierni Ojczyźnie będzie  dla nas honorowym obowiązkiem. Nie byłoby wolnej, suwerennej Polski, gdyby nie było ich ofiary, bo przecież „Naród który nie walczy o swoją wolność, tej wolności nie jest godzien. Pochylając nisko głowy chcemy pamięć o powstańcach styczniowych, którzy jedynie pragnęli Polski wolnej, wielkiej, sprawiedliwej i mądrze rządzonej. Chcemy  przywoływać do powszechnej świadomości naszych uczniów postacie, wydarzenia i epizody Powstania Styczniowego, które miały miejsce również na naszej radzymińskiej ziemi i w dawnym powiecie stanisławowskim. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem - niech w 2021 roku, roku 158 rocznicy heroicznego, zrywu naszych przodków nie zabraknie na ich mogiłach zniczy – ogni naszej pamięci, a w sercach naszych niech na stałe zagoszczą  ideały., którymi żyli i dla , których poświęcali swoje życie.

      Cześć ich pamięci.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Konkurs historyczny
     • Konkurs historyczny

     •  

      Koło Historyczne "Wiarus"

      zaprasza uczniów klas VI - VIII 

      do udziału w  konkursie historycznym

      "Drogi do Niepodległości - Powstania Śląskie."

      Konkurs  odbędzie się zdalnie pod koniec lutego 2021 roku.

      Zapraszamy!!!

      Zgłoszenia przyjmuje p. Grzegorz Jeleń  do 25 stycznia 2021 roku.

       

      Materiały dydaktyczne:  kalendarium(3).pdf

    • Rocznica urodzin patrona szkoły
     • Rocznica urodzin patrona szkoły

     • W niedzielę, 3 stycznia 2021 roku minęła 109. rocznica urodzin patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie, bohatera wojny obronnej Polski  w 1939 roku  i słynnej choć przez historię niedocenionej Bitwy o Anglię (1940 r.), "jednego z tak nielicznych, którym tak liczni zawdzięczają tak wiele" jak stwierdził Winston Churchill. W dotychczasowych dziejach naszej szkoły możemy znaleźć  wiele ważnych wydarzeń, które składają sie na jej historię. Jedno z nich jest wydarzeniem szczególnym i miało miejsce 3 maja 1991 roku, gdy szkoła otrzymała imię ppłka pil. Mariana Pisarka, jednego z najwybitniejszych pilotów II wojny światowe, syna Radzymińskiej Ziemi.

      ppłk pil. Marian Pisarek - życiorys w zarysie >>>>>>>>>>> Kalendarium(2).pdf

      Niech pamięć o Jego czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne "Wiarus"


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
    • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych