• Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • Prosimy uczniów klas ósmych o odbieranie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły dnia 3 sierpnia (poniedziałek) według podanego harmonogramu (istnieje też możliwość odbioru zaświadczenia w dniu 31 lipca (piątek) w godzinach od 12.30 do 14.30):

      klasa 8a godz. 8.30 - 9.00

      klasa 8b godz.  9.00 - 9.30

      klasa 8c godz. 9.30 - 10.00

      klasa 8d godz. 10.00 - 10.30

      klasa 8e godz. 10.30 - 11.00

      Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią koronawirusa, aby zachować bezpieczną odległość między sobą, przynieść własną maseczkę chroniącą usta i nos oraz własny długopis.

    • Pracownik do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do i ze szkoły (tzw. „Stopek”)
     • Pracownik do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do i ze szkoły (tzw. „Stopek”)

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie poszukuje pracownika do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do i ze szkoły (tzw. „Stopek”) w Radzyminie  przy ul. Jana Pawła II.

      Przewidywany czas pracy – codziennie w dni robocze od godz. 07.30 do 15.30. 

      Wymagania: wykształcenie średnie, sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie zadań, w tym brak przeciwwskazań do pracy, odpowiedzialność i rzetelność, staż pracy nie jest wymagany. 

      Do wykonywania zadania niezbędne jest również zaświadczenie o niekaralności oraz o uprawnieniach do kierowania ruchem drogowym dla osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Przy braku takich uprawnień kandydat zostanie skierowany na szkolenie.


      Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod nr tel. 22 7867279 lub poprzez kontakt e-mail: sp1radzymin@radzymin.pl

    • 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą"
     • 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą"

     • „Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920.

      Nie zna zaś ani jednego, które byłoby mniej docenione.”

                                                                / Lord Edgar Vincent D’Abernon/

      W sobotę 15 sierpnia 2020 roku przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą", Jak co roku oddamy hołd bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego broniących ostatniej rubieży przed – Warszawą. Będziemy wspominać Tych, którzy obficie zrosili własną krwią nasza radzymińską ziemię w obronie najświętszej z wartości, jaką jest wolność. W dniach 13 – 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach stolicy w Radzyminie i jego okolicach zatrzymano, a potem 16 sierpnia i w następnych dniach, po śmiałym ataku z nad Wieprza rozbito sowieckie armie sunące na Zachód, by wzniecić płomień bolszewickiej rewolucji w Europie.  Dzięki tej bitwie zwanej "Cudem nad Wisłą‘’ Rzeczpospolita Polska obroniła ledwie, co odzyskaną po 123 latach niewoli niepodległość. Po raz kolejny w dziejach europejskiej cywilizacji Polska tak jak 337 lat wcześniej pod murami Wiednia ocaliła chrześcijaństwo od tureckiego niebezpieczeństwa, tak nad Wisłą i Niemnem polski żołnierz w 1920 roku zgasił płomień komunistycznej pożogi dając Ojczyźnie i Europie Środkowej prawie 20 lat wolności. W upalne sierpniowe dni pamiętnego dwudziestego roku, dni najcięższej próby mogliśmy liczyć tylko na siebie i Węgrów Pomoc wojskowa, jaką chciały udzielić nam sojusznicze kraje w tym Francja była skutecznie zatrzymywana. Czesi, Niemcy i Austryjacy nie przepuszczali transportów z bronią i amunicją przez swoje terytoria. (Czesi, którzy uznali latem 1920 roku los naszej ojczyzny za przesądzony zajęli nawet terytorium Śląska Cieszyńskiego-28.07.1920 Zaolzie) Do bojkotu wszelkich transportów z zaopatrzeniem dla polskiej armii zachęcała, także II Międzynarodówka Socjalistyczna wspierająca bolszewików, która podburzała dokerów i marynarzy do blokowania przeładunków w portach min. w Gdańsku Jedyna droga, którą mgła docierać pomoc wiodła przez terytorium Rumuni i Węgier. Polska w tym czasie najbardziej potrzebowała broni i amunicji "Nie wiemy, co uczyni Koalicja, my musimy być gotowi, aby stanąć po stronie Polski. Los Polski jest naszym losem", donosiły węgierskie gazety. W przeddzień ostatecznych zmagań 12 sierpnia 1920 roku na skierniewicki dworzec dotarł transport z 22 milionami naboi karabinowych z fabryki Manfreda Weissa z Csepel (Budapeszt). To tymi kulami powstrzymano a następnie rozbito oddziały Czerwonej Armii.Co godne podkreślenia uzbrojenie i amunicje Królestwo Węgier przekazało nam nieodpłatnie?. Dla Węgrów, którzy poznali smak bolszewizmu (133 krwawe dni Węgierskie Republiki Rad Beli Kuna) pomoc dla Polski była sprawą honoru nie handlu. Ta pomoc tak potrzebna nie ustała po zwycięstwie nad Wisłą, czy Niemnem. Węgrzy dostarczali nam ją nadal. Łącznie w latach 1919 – 1921 dostarczyli nam prawie 100 milionów pocisków karabinowych, ogromne ilości amunicji artyleryjskiej, sprzętu i materiałów wojennych.

      Ważniejsza od pomników i marmurowych tablic jest pamięć.

      My chcemy i będziemy pamiętać o bratnim węgierskim narodzie, który szczerze i z serca udzielił nam pomocy w pamiętnych dniach wojny o wszystko z bolszewicką nawałą.

       „Nigdy nie zapomnimy Węgrom ich szlachetnego stanowiska, że w najcięższych dla nas chwilach szczerze zamierzali udzielić nam poparcia” (gen, Tadeusz Rozwadowski 16.09.1920 r.)                                                                                                                                                

      I choć od tych wydarzeń upłynęło już 100 lata dziękujemy wam Węgrzy z całego serca...

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
     • 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

     •                              „Umarłych  wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci."

                                                                                                                 /Wisława Szymborska/                                

         W sobotę 1 sierpnia 2020 roku przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, będącego zbrojnym wystąpieniem przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach operacji „Burza”, połączone z wyjściem z podziemia i oficjalna działalnością struktur utworzonego jesienią 1939 roku Polskiego Państwa Podziemnego. Jak co roku dokładnie o godzinie 17, 00, godzinie „W” stanie cała Warszawa, zawyją syreny, zabiją dzwony kościołów w całej Polsce.  Zatrzymamy się na chwilę, aby wspomnieć Tych, którzy „sami sobie pragnęli zawdzięczać wolność”. Tych, którzy walczyli i ginęli w imię najświętszych dla Polaków wartości. Tych, dla których wolna, suwerenna, niepodległa Rzeczypospolita była dobrem najwyższym. W Powstaniu Warszawskim trwającym długie 63 dni poległo ponad 18 tysięcy powstańców, 25 tysięcy zostało rannych, a prawie 200 tysięcy mieszkańców „ niezłomnego miasta” zginęło pod jego gruzami lub zostało bestialsko wymordowanych przez niemieckiego okupanta Ponad 500 tysięcy warszawiaków wypędzono ze stolicy, a miasto przez następne trzy miesiące z niemiecką skrupulatnością burzono kwartał po kwartale…

      Wspominać będziemy Żołnierzy Polski Niepodległej, na których po zakończeniu wojny nie czekały zaszczyty i ordery, a poniżanie, UB- owskie kaźnie i wyroki śmierci. Pełni podziwu i wdzięczności spoglądać będziemy na Tych nielicznych, którzy do dziś z dumą noszą na ramieniu biało – czerwona opaskę i dla Ojczyzny poświęcili wszystko. Tych nielicznych, których szeregi, co roku opuszczają towarzysze broni odchodzący na wieczna służbę.

      Im wszystkim składamy w zadumie i milczeniu hołd wdzięczności. I choć spór o sens polityczny powstania nadal trwa dziękujemy Powstańcom za ich marzenia, walkę i poświęcenie Bez tej ofiary nie żylibyśmy w wolnym kraju.

      Chwała Bohaterom – niech pamięć o ich czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • Kalendarium Bitwy Warszawskiej - kartki z kalendarza
     • Kalendarium Bitwy Warszawskiej - kartki z kalendarza

     •  

      ,,Co by były, gdyby nie było tego Radzymina ,tego cudu nad Wisłą"

      św. Jan Paweł II

      Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów z serii Kalendarium Bitwy Warszawskiej - kartki z kalendarza. To nasz szkolny wkład w upamiętnienie wydarzeń, które dla odradzającej się po latach niewoli – Polski były momentem szczególny. W godzinie próby cały naród stanął do walki, by bronić z trudem wywalczonej wolności. Zwycięstwo, nazywane Cudem nad Wisłą, stało się spoiwem dla kolejnych pokoleń Polaków.. My chcemy i będziemy pamiętać o tych , którzy  sto lat temu walczyli i ginęli na ulicach naszego miasta  zatrzymując pochód Armii Czerwonej na Zachód obronili ledwie co odzyskana przez Polskę niepodległość

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Konkurs historyczny „Daty z życia ppłk pil. Mariana Pisarka – patrona naszej szkoły”
     • Konkurs historyczny „Daty z życia ppłk pil. Mariana Pisarka – patrona naszej szkoły”

     • Pod patronatem: Kuriera W

      „Miłość wymaga ofiary”

      Konkurs historyczny „Daty z życia ppłk pil. Mariana Pisarka – patrona naszej szkoły”

      - został rozstrzygnięty              

      W piątek 5 czerwca 2020 roku  w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie odbyła się XIII edycja szkolnego konkursu historycznego poświęconego patronowi naszej szkoły podpułkownikowi pilotowi Marianowi Pisarkowi. Głównym celem konkursu, przygotowanego przez Koło Historyczne „Wiarus” i Koło Polonistyczne "Pisarek" było:- propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie życia i walki Mariana Pisarka, podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, popularyzacja tematyki lotniczej wśród uczniów oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Konkurs adresowany był do uczniów klas VII i VIII i polegał na rozwiązanie testu składającego się z 41 szczegółowych pytań dotyczących faktów z życia naszego patrona. Z powodu pandemii koronawirusa konkurs odbył się zdalnie, co było niewątpliwie dodatkowym utrudnieniem dla uczestników.

      Laureatami konkursu zostali:

      I miejsce – Julia Ratuszna        kl. VII Id

      II miejsce – Zuzanna Ciuraj       kl. VIII c

      III miejsce – Olga Ruszkowska    kl. VIII a

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu o człowieku, który dla ojczyzny poświęcił swoje młode życie i jest dla nas wzorem do naśladowania. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowy odbędzie sie podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

      Koło Historyczne „Wiarus” i  Koło Polonistyczne "Pisarek"

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
    • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych