• Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791
     • Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791

     • W niedzielę 3 maja 2020 roku będziemy świętować  229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która jest jednym  z  największych osiągnięć polskiego parlamentaryzmu. Niech biel i czerwień naszych narodowych flag  ubarwi nasze okna , balkony i posesje. Niech łopoczące na wietrze narodowe flagi będą symbolem tego, że pamiętamy o tamtych wydarzeniach, bohaterach  w tych trudnym dla nas czasie

      Słabość polityczna Rzeczpospolitej w XVIII w. i doprowadziła zależności politycznej od Rosji i przeprowadzenia przez ościenne potęgi (Rosji, Prus i Austrii) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. W końcu l. 80. XVIII w., korzystając ze sprzyjającej sytuacji politycznej – ciężkiej wojny Rosji ze Szwecją i Turcją - król wraz z patriotycznie nastawioną szlachtą podjął próbę reformy kraju. Jej wyrazem stało się uchwalenie, na trwającym od 7 października 1788 r. Sejmie Wielkim, Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, zwana popularnie Konstytucją 3 Maja. Skonfederowany sejm obradował pod laską Stanisława Małachowskiego oraz Kazimierza Nestora Sapiehy. Ostateczną redakcję tekstu, przygotowywanego od września 1789 r., sporządził Hugo Kołłątaj. Był to pierwszy w Europie, a drugi na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r., a przed konstytucją francuską z 22 września 1791 r.) akt prawny regulujący i kodyfikujący kompleksowo wzajemną relację oraz zakres władzy sprawowanej przez organy państwowe. Wśród najważniejszych postanowień Konstytucji było m.in.: zastosowanie zasady trójpodziału władzy, zerwanie z zasadą liberum veto (odtąd decyzje na sejmie miały być podejmowane większością głosów), powołanie stałego rządu zwanego Strażą Praw (któremu przewodził król), zespolenie Korony i Litwy oraz zrównanie stanu szlacheckiego i mieszczańskiego. Konstytucja wzięła w obronę chłopstwo oraz pozbawiła praw politycznych tzw. gołotę, czyli szlachtę nie posiadającą majątku. Konstytucja była aktem reformatorsko nastawionej części szlachty i arystokracji, zamierzającej do unowocześnienia i wzmocnienia kraju w obliczu realnego zagrożenia zewnętrznego. Reformy nie utrzymały się długo, gdyż w 1792 r. prorosyjska i antyreformatorska magnateria zawiązała konfederację w Targowicy i wezwała armię rosyjską, do obalenia Konstytucji. W wyniku przegranej przez Rzeczypospolitą, trwającej dwa miesiące tzw. wojny w obronie konstytucji, Ustawa Rządowa została obalona, a w 1793 r. doszło do II rozbioru Polski. Dwa lata później po upadku insurekcji kościuszkowskiej nastąpił trzeci rozbiór Polski, a kraj stracił niepodległość na 123 lata.

    • Ppłk pil. Marian Pisarek
     • Ppłk pil. Marian Pisarek

     • "Bądź jak Patron mojej szkoły.
      w  nauce biegły, w wysiłku wytrwały.
      Bądź jak On ojczyźnie wierny.
      (…)To dzięki Niemu i poległym tysiącom
      żyjesz, pracujesz i uczysz się w wolnym kraju.”

      /Joanna, lat 13/

       W środę 29 kwietnia 2020  roku minie 78 rocznica chwalebnej śmierci podpułkownika pilota Mariana Pisarka - dowódcy 141 Eskadry Myśliwskiej w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, pilota słynnego Dywizjonu 303 „kościuszkowskiego” w Bitwie o Anglię, dowódcy Dywizjonu 308 „krakowskiego", dowódcy I Skrzydła Myśliwskiego, patrona Szkoły Podstawowej nr 1, syna radzymińskiej ziemi. Człowieka prawego , który oddał życie za wartość najcenniejszą dla każdego narodu, jaka jest wolność. Walcząc z dala od  ojczystej ziemi, jak setki tysięcy polskich żołnierzy dawał świadectwo światu ,że Polska nie zginęła, Na wolność bowiem tylko te narody zasługują , które o nią walczą. Cześć i Chwała Bohaterowi. Jesteśmy dumni z naszego patrona, który może być dla nas wzorem do naśladowania

      Koło Historyczne "Wiarus"

      >>>>>>>>> Kalendarium.pdf

      >>>>>>>>> UROCZYSTOSC_POSWIECONA_PAMIECI_PPLKA_PIL.pdf

    • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 r.
     • Zapomniana bitwa – Bój o Radzymin 1809 r.

     • W niedzielę  26 kwietnia  minęła 211 rocznica  zwycięskiej, choć mało znanej bitwy o Radzymin wojsk Księstwa Warszawskiego z wojskami Cesarstwa Austrii podczas wojny 1809 roku. Po nierozstrzygniętej kilkanaście dni wcześniej bitwie  pod Raszynem  oraz opuszczeniem przez wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego Warszawy nastąpiły polskie działania na prawym brzegu Wisły, w tym na kierunku radzymińskim. Szwadron kawalerii z 3 pułku ułanów pod dowództwem ppłk P. Strzyżewskiego oraz batalion piechoty z 6 pułku piechoty pod komendą J. Sierwskiego wsparty baterią artylerii  konnej w sile dwu armat na rozkaz generała Jana Henryka Dąbrowskiego wczesnym rankiem 26 kwietnia 1809 roku z dwu stron uderzyły na stacjonujące w Radzyminie oddziały austriackie składające się z 3 batalionów piechoty i dwu szwadronów huzarów ( kawalerii) . Po kilkugodzinnym krwawym boju na ulicach miasta nieprzyjaciel został pokonany. Do polskiej niewoli wzięci zostali min. żołnierze z 2 batalionu Baiallet wraz z 37 oficerami Straty nieprzyjaciela to ponad 200 żołnierzy poległych , rannych i wziętych do niewoli przy stratach polskich – 19 poległych i 27 rannych żołnierzach. Zwycięska bitwa o Radzymin była początkiem pomyślnej dla wojsk polskich ofensywy na prawym brzegu Wisły i zwycięstwa w całej wojnie , co doprowadziło do przyłączenia do Księstwa Warszawskiego ziem utraconych na rzecz Austrii po III rozbiorze Polski.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • 77 rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie
     • 77 rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie

     • Wygrać nie mogliśmy, ale chcieliśmy iść po słonecznej stronie.

       Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy”.
                                                            /Marek Edelman/

      W niedzielę 19 kwietnia 2020 roku minęła 77 rocznica wybuchu powstania w Warszawskim Getcie.  Przez blisko miesiąc kilkuset słabo uzbrojonych powstańców z Bojowej Organizacji Żydowskiej i Żydowskiej Organizacji Wojskowej stawiało opór ponad 2 tys. niemieckich żołnierzy wspieranych przez artylerię i pojazdy opancerzone, których celem była całkowita likwidacja getta i eksterminacja 70 tysięcy pozostających w nim Żydów.  Niemcy odparci 19 kwietnia przez powstańców powrócili i systematycznie dom po domu niszczyli i palili kamienice zmuszając ludność do ucieczki. Punkty oporu nielicznych powstańców likwidowano z niezwykłym okrucieństwem.

      W dniu 8 maja został zdekonspirowany bunkier przy ulicy Miłej 18, w którym schroniło się dowództwo Żydowskiej Organizacji Bojowej i kilkuset mieszkańców.Po opuszczeniu bunkra przez ludność cywilną pozostający w nim bojownicy z dowódcą powstania Mordechajem Anielewiczem, popełnili samobójstwo Powstanie upadło 16 maja po 27 dniach nierównej walki. Tego dnia generał SS Jurgen Strop, który dowodził akcją likwidacji getta wydał rozkaz wysadzenia Wielkiej Synagogi oraz rozkaz całkowitego zniszczenia zabudowy Warszawy wchodzącej w skład getta.  Pozostałych przy życiu Żydów wysłano do obozów zagłady w Treblince, Majdanku i KL Auschwitz. Wojnę przeżyło zaledwie kilku bojowników z Żydowskiej Organizacji Bojowej, w tym dwaj członkowie dowództwa: Icchak Cukierman i Marek Edelman. Temu ostatniemu zawdzięczamy, że żonkil stał się symbolem powstania, symbolem pamięci, hołdu i nadziei.  Po wojnie uczestniczący w uroczystościach upamiętniających powstanie Marek Edelman  skromnymi żonkilami czcił pamięć Tych , którzy  bronili godności i człowieczeństwa.

      Koło Historyczne „Wiarus”

    • 80. rocznica zbrodni katyńskiej
     • 80. rocznica zbrodni katyńskiej

     • W poniedziałek 13 kwietnia, w symboliczną rocznice ujawnienie zbrodni katyńskiej ma naszym radzymińskim cmentarzu nie odbyły się  obchody jej 80. rocznicy. Tylko samotne płonące znicze  pod  katyńskim pomnikiem  świadczyły o tym ,że pamiętamy o tej zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na polskich oficerach wiosną 1940 roku. Warto w tym miejscu dodać, że  w naszej szkole powstał ogólnopolski program edukacyjny "Katyń , ocalić od zapomnienia" , którego celem jest upamiętnienia każdego polskiego oficera zabitego strzałem w tył głowy  posadzeniem Dębu Pamięci jemu dedykowanym . Niech te potężniejsze co roku dęby  mówią ,że my nie pozwolimy  o nich zapomnieć.                                                                                                                                                              Cześć i Chwała Bohaterom

    • 10. rocznica katastrofy smoleńskiej
     • 10. rocznica katastrofy smoleńskiej

     • „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

      /św. Jan Paweł II/

      W piątek, 10 kwietnia, minęła 10. rocznica katastrofy smoleńskiej.

      W sobotę 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu przedstawicieli polskich elit politycznych, wojskowych i kościelnych. Polska delegacja miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  W 1940 roku, zamordowana została - świadomie, z zimną krwią - elita polskiego narodu. . Prawie 70 lat później, mając w pamięci to straszliwe, tak długo zakłamywane doświadczenie, polska delegacja pragnęła , oddać hołd ofiarom tej zbrodni, powiedzieć głośno o tym, jaki był cel tej zbrodni. Przypomnieć, że nam  nie wolno o niej zapomnieć. I ci, którzy z tą misją polecieli , zginęli. Był wśród nich przyjaciel naszej szkoły ojciec \Józef Joniec prezes stowarzyszenia Parafiada, z którą realizowaliśmy ogólnopolski  program edukacyjny "Katyń - ocalić od zapomnienia". Warto w tym miejscu dodać ,że idea programu narodziła się w naszej szkole podczas zajęć koła historycznego "Wiarus" w 2007 roku.

      Cześć i Chwała Bohaterom.

      Stalowa Jedynka chce i będzie o Was pamiętać.

    • Insurekcja Kościuszkowska 1794 r.
     • Insurekcja Kościuszkowska 1794 r.

     • Dnia 4 kwietnia 2020 roku minęła 226 rocznica bitwy pod Racławicami, pierwszego sukcesu wojsk polskich nad rosyjskimi dowodzonymi przez generała Tormasowa. W Powstaniu Kościuszkowskim, które było pierwszym z wielkich polskich powstań narodowych, o naszym zwycięstwie przesądził śmiały atak oddziału kosynierów na rosyjskie armaty. 

      Za oficjalną datę wybuchu powstania przyjmuje się 24.III.1794 Roku, kiedy to na krakowskim ryku Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę. Powstanie rozpoczęło się jednak dwanaście dni wcześniej, kiedy brygadier Antoni Madaliński nie chcąc dopuścić do redukcji dowodzonej przez siebie I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej wyruszył z Ostrołęki do Krakowa. Po wygranej bitwie pod Racławicami powstanie wybucha 17 kwietnia 1794 roku w Warszawie a sześć dni później w Wilnie.

      Mimo początkowych sukcesów po przystąpieniu do walk po stronie rosyjskiej Prusaków i przegranych bitwach pod Szczekocinami, Maciejowicami i rzezi Pragi ( 4.XI. 1794 r.) dokonanej przez oddziały Suworowa powstanie upadło, grzebiąc na wiele lat polskie marzenia o niepodległości. 

       

    • 15. rocznica narodzin świętego Jana Pawła II
     • 15. rocznica narodzin świętego Jana Pawła II

     • „Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć..." 

      Jan Paweł II

      W czwartek 2 kwietnia  minęła 15. rocznica narodzin dla nieba świętego Jana Pawła II papieża Polaka. W tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie  warto przywołać  jego słowa  "Musicie być mocni mocą miłości" , które padły podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku.  . Pierwszy raz  od 2005 roku nie mogliśmy   licznie uczestniczyć  w uroczystościach na Cmentarzu Poległych. Nie mogliśmy składać wiązanek kwiatów i palić zniczy ogni naszej pamięci ale w naszych sercach pozostaje głęboka wdzięczność za jego życie , pontyfikat i pamiętną wizytę na radzymińskiej nekropolii  13 czerwca 1999 roku. Będziemy pamiętać słowa, które nam wtedy pozostawił. „Wiecie, że urodziłem się w 1920 r. w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług wdzięczności w stosunku do tych, którzy podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli "Niech ta moc miłości sprawi, że Jan Paweł II będzie  obecny wśród nas poprzez nasze codzienne działania. Nasza modlitwę i naszą odpowiedzialność i solidarność w ramach różnych inicjatyw związanych ze wzajemną troską w czasie epidemii koronawirusa.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • Zapisy do klas I na rok szkolny 2020/2021
     • Zapisy do klas I na rok szkolny 2020/2021

     • Rodzice, którzy nie zgłosili do klasy I dziecka urodzonego w 2013 roku proszeni są o PILNE wypełnienie wniosku i przesłanie jego skanu lub zdjęcia na e-mail szkolny: sp1radzymin@radzymin.pl

      Wnioski w zakładce Uczniowie i rodzice/Zapisy do klasy I.

       

    • DZIEŃ ZIEMI - 22 KWIETNIA
     • DZIEŃ ZIEMI - 22 KWIETNIA

     • ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE!!!!!

      Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie.

      W dzisiejszej dobie  kiedy nie możemy wspólnie spotkać się, musimy pamiętać jak ważne jest dla nas to co nas otacza. Musimy pamiętać, że przyroda bez Nas sobie poradzi, my bez niej nie. Pamiętajmy o tym w naszych codziennych działaniach.

      Dlatego chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Do tego, żebyście wyszli z domu i poszli do Przyrody, do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna.

       

                                                     Samorząd Uczniowski

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
    • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych