• Zebrania klasowe
     • Zebrania klasowe

     • Dnia 28 stycznia 2020 r. zapraszamy Rodziców na zebrania klasowe, podsumowujące I półrocze.

      Klasy I - III o godz. 16.00.

      Klasy IV - VIII  o godz. 17.00.

                                          Tego dnia zapraszamy Rodziców na seminarium:

    • Konkurs memów pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
     • Konkurs memów pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

     • Zimą zakwitł w naszej szkole konkurs memów pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Polegał na tworzeniu zabawnych grafik mówiących o konstruktywnych zachowaniach w przestrzeni Internetu.

      Celem konkursu było:
      Promowanie bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych.
      Przywrócenie uczniom wiary we własne możliwości.
      Wdrażanie do aktywności i samodzielności w realizowaniu zadań w szkole i domu.
      Wzmacnianie mocnych stron dziecka.
      Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności.
      Wykorzystanie w praktyce umiejętności pracy z nowymi technologiami.
      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15.01.2020 r. Komisja w składzie: Katarzyna Brzozowska (główna organizatorka), Anna Borowska, Jolanta Rosińska-Włodarczyk, Katarzyna Staniszewska, wyłoniła laureatów konkursu:

      I miejsce - Mateusz Portacha, uczeń klasy VIII e
      II miejsce - Maciej Drejewicz, uczeń klasy VIII e
      III miejsce Łukasz Osytek, uczeń klasy VIII a


      Wyróżnienia otrzymali: Emilia Róg z klasy VI d, Mikołaj Rozbicki z klasy VII d, Tomasz Sieroszewski z klasy VII c i Krystian Zarzecki z klasy VIII c.  

      Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe zakupione przez Radę Rodziców. Bardzo dziękujemy. Prace można podziwiać na parterze w nowym budynku.


      Katarzyna Brzozowska i Jolanta Rosińska-Włodarczyk

       

    • Konkurs plastyczno- techniczny pt. „Ramka na portret mojej babci i mojego dziadka”
     • Konkurs plastyczno- techniczny pt. „Ramka na portret mojej babci i mojego dziadka”

     • Na początku stycznia 2020 r. świetlica szkolna pod opieką p. Natalii Galickiej i Karoliny Chaczko zaprosiły uczniów klas I-III szkoły podstawowej do szkolnego konkursu pt. „Ramka na portret mojej babci i mojego dziadka”. Wszyscy chętni uczniowie do 17 stycznia przynosili podpisaną przestrzenną pracę- ramkę wykonaną samodzielnie w domu. Komisja konkursowa w składzie: Natalia Galicka, Karolina Chaczko, Jagoda Turowska, Weronika Szymankiewicz i Agnieszka Cichy wybrały najciekawsze prace.

      I miejsce otrzymali: Oliwia Malczewska kl. Ig, Antoni Paczuski  kl. IIe, Piotr Stankiewicz kl. IIIb.

      II miejsce przyznano: Wiktorii Fluks kl. Ig, Dominikowi Lasota IIa, Weronice Kelman IIIa.

      III miejsce otrzymali: Zuzanna Kuc Id, Krystian Urbanek IId, Jan Stefański IIIb

      Wyróżnienia: Maja  Mierzejewska Ia, Maja Kazimierczuk Ib, Tomasz Powierża Id, Bartosz Ryszard Ig, Agata Ragus IId, Hanna Masłowska IIIb. Pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie mogli liczyć na nagrodę w postaci batonika.

      Dyplomy i nagrody zostały zakupione  przez szkolną Radę Rodziców.

                                                                      Natalia Galicka

    • Ogólnopolski Program Edukacyjny: „Zbieraj Baterie i Telefony”
     • Ogólnopolski Program Edukacyjny: „Zbieraj Baterie i Telefony”

     • Na początku roku szkolnego 2019/20 nasza szkoła przystąpiła do programu „Zbieraj Baterie i Telefony". Akcja potrwa  do maja 2020 r. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii  i telefonów komórkowych.

      W ramach działań edukacyjnych wykonano następujące zadania:

      • wykonano plakaty edukacyjne zachęcające do zbiórki zużytych baterii i telefonów komórkowych;  zostały one zawieszone w szatni w starej i nowej części szkoły,  na drzwiach niektórych sal lekcyjnych oraz  w świetlicy szkolnej /dawny budynek stołówki szkolnej/
      • przekazano do świetlicy szkolnej foldery informacyjne „Bateryjne ABC” oraz grę edukacyjną,
      • wykonano plakaty edukacyjne zawierające informacje dotyczące szkodliwego wpływu zużytych  baterii i telefonów na środowisko  w przypadku niewłaściwego ich składowania,
      • wykonano 3 pudełka, w których należy umieszczać w/w odpady,
      • udostępniono link do programu, by każdy wychowawca mógł przeprowadzić zajęcia edukacyjne wśród uczniów,  a także na zebraniach z rodzicami,
      • uczniowie kl. 7 d  rozpropagowali akcję wśród wszystkich uczniów /wchodzili do każdej klasy i przekazywali informacje o programie/.

      Ponadto przygotowano do odbioru jedną partię zużytych baterii. Zgodnie  z uwagami organizatorów akcji należało je spakować do zbiorczych opakowań po min. 25 kg w jednym opakowaniu.

      W dniu 6 listopada 2019 r. przekazano kurierowi 50 kg zużytych baterii /2 opakowania po 25 kg każde/.

       

      Osoby odpowiedzialne za realizację programu w szkole:

      Ewa Wnuk – lider programu

      Barbara Chełchowska

      Anna Bareja

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     • Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole odbył się konkurs dla klas

      I – III „Laurka dla biblioteki”. Wpłynęło 67 laurek. Wszystkie piękne, estetycznie wykonane. Komisja konkursowa nagrodziła 15 uczniów, oceniała zgodność z tematem, pomysłowość i estetykę wykonania.  Osoby nagrodzone:

      Z klas 1: Wiktor Nowak, Małgorzata Bratowska, Piotr Lewandowski, Julia Gawędzka, Zuzanna Kuc, Anna Krasnikova. 

      Z klas 2: Maja Zych, Zofia Święs, Alan Gzowski, Klaudia Augustyniak , Małgorzata Goszczycka.

      Z klas 3: Jakub Niegowski, Antoni Weroński, Lena Ćwiklińska, Edyta Mikołajewska.

      Rada Rodziców ufundowała dla zwycięzców nagrody książkowe a dla wszystkich uczestników długopisy i  lizaki.

      Wszystkim , którzy wykonali laurki dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

       

                                                              Opracowanie: Agnieszka Cichy

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
  • Galeria zdjęć

    brak danych