• Powrót uczniów klas I-III do szkół podstawowych Gminy Radzymin

     • KOMUNIKAT

      Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      Uwzględniając wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men) oraz konsultacje z dyrektorami placówek, w szkołach na terenie gminy Radzymin oferta dydaktyczna i opiekuńcza będzie miała następującą formę:

      • Zajęcia dydaktyczne z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, j. angielskiego i religii w wymiarze: 3 godziny lekcyjne dziennie (w tygodniu: 13 godzin edukacji wczesnoszkolnej, 1 godz. j. angielskiego, 1 godz. religii) w godz. 8.50 - 11.15 (jeśli chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosi do 12 dzieci z klasy (w klasach mniejszych niż 48m2 – iloraz powierzchni klasy i liczby 4), oraz w godzinach 12.00 – 14.25 dla ewentualnej drugiej grupy, jeśli chętnych zgłosi się więcej;
      • Zajęcia opiekuńcze w godz. 07.00 - 17.00, w ramach świetlicy szkolnej;
      • Umożliwienie dzieciom odpłatnego skorzystania z obiadu podczas przerwy obiadowej 11.25 -12.00 (w tym czasie przeprowadzona zostanie dezynfekcja sal);
      • Dla dzieci pozostających w domu zapewniamy kontynuację zdalnego.

      Prosimy rodziców o deklarację uczestnictwa ww. zajęciach opiekuńczych i dydaktycznych w szkole oraz chęci skorzystania z obiadu i dowozu (w szkołach, w których dotychczas był organizowany dowóz dzieci).

      Deklaracje za pomocą platformy LIBRUS lub telefonicznie należy zgłosić do wychowawcy klasy w terminie  do 18 maja 2020 r do godz. 13.00.

    • Konkurs o patronie szkoły M. Pisarku
     • Konkurs o patronie szkoły M. Pisarku

     • Z okazji 78 rocznicy chwalebnej śmierci  ppłka pil. Mariana Pisarka

      serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII

       do udziału w konkursie internetowym: 

      "Daty z życia ppłka pil. Mariana Pisarka - patrona szkoły".

      Prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: weronika.sp1.radzymin@gmail.com 

      (-w tytule wiadomości zapisujemy: Patron –rocznica; -w treści wiadomości zapisujemy:

      Zgłaszam chęć udziału w konkursie;  imię nazwisko i klasa).

      Zgłoszenia przyjmujemy do 29 maja 2020 r. 

      Informacje o dacie i godzinie konkursu podamy uczestnikom w osobnej wiadomości.

      Patronat Medialny: Kurier W.

      Organizator :

      Kolo Historyczne "Wiarus", Koło Polonistyczne "Pisarek"

      Materiały do konkursu:

       

       

       

    • Wyniki konkursu historycznego o Papieżu Janie Pawle II
     • Wyniki konkursu historycznego o Papieżu Janie Pawle II

     • Pod patronatem - Kuriera W                        

      "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

      /Jan Paweł II/

      Znamy już laureatów XI edycji konkursu historycznego

      „Daty z życia świętego Jana Pawła II”

      We wtorek 19 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie odbyła się on-line XI edycji konkursu historycznego "Daty z życia świętego Jana Pawła II”. Głównym celem konkursu, który patronatem honorowym objął ks. Krzysztof Ziółkowski – proboszcz Parafii p/w świętego Jana Pawła II, było przybliżenie uczniom postaci świętego Jana Pawła II – papieża Polaka, jego nauczania, istotnego wpływu na wydarzenia w Polsce i świecie podczas trwania jego pontyfikatu, przypomnienie pamiętnej wizyty 13 czerwca 1999 roku na radzymińskim Cmentarzu Poległych oraz przybliżenie historii powstającego w naszym mieście Sanktuarium na jego cześć. Konkurs adresowany był  do uczniów klas IV - VIII  i polegał na  rozwiązaniu testu składającego  się z 46 szczegółowych pytań dotyczących faktów z życia Świętego i historii parafii pod jego wezwaniem. Z radości pragniemy poinformować, że  laureatami konkursu zostali:

      I miejsce -               Ewelina  Posiewka          klasa VII b

      II miejsce -              Piotr Łapiński                 klasa    V c

      III miejsce -             Natalia Kozobowska      klasa   VI b

      Wyróżnienie -         Jan Żółkowski                 klasa   VI b

       Gratulujemy laureatom jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu o wielkim Polaku, który zmienił oblicze naszej ojczyzny i świata. Dyplomy i nagrody książkowe zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego W tym miejscu gorąco pragniemy również podziękować Redakcji tygodnika Kurier, W, który kolejny już raz objął nasz konkurs patronatem medialnym oraz księdzu Krzysztofowi za ufundowanie nagród i  wspieranie naszych inicjatyw służących kultywowaniu pamięci o świętym Janie Pawle II. Na księdza Krzysztofa i Kurier W zawsze możemy liczyć. Niech Bóg błogosławi i wspiera księdza Krzysztofa  i Redakcje Kuriera W  w pełnieniu  ich misji.

      Koło Historyczne "Wiarus"

      Koło Polonistyczne "Pisarek"

    • 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II
     • 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

     •                                                                    Karol Wojtyła ufał, że Polakom nigdy nie zabraknie wewnętrznej siły,

      kształtując przyszłość, będziemy zawsze pamiętać o największym spośród nas 

      – o papieżu wolności i solidarności

      /Prezydent RP Andrzej Duda/

                     W poniedziałek 18 maja minęła 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Papieża, którego historia życia to wielowątkowa opowieść o filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku, który miał wielki wpływ na kształt dzisiejszego świata. Tym, co spajało wszystkie jego życiowe powołania była żarliwa modlitwa, wiara w  drugiego człowieka, przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi ideologicznymi oraz umiłowanie sprawiedliwości. Jego niezwykła biografia dowodzi, że ludzkie życie może być zwyczajne w swojej niezwykłości. Jego postać na trwałe zapisała się w polskiej historii Jesteśmy wdzięczni św. Janowi Pawłowi II za jego dokonania dla naszej wolności i za nadzieję, którą stale nas napełniał. Najlepszym wyrazem tej wdzięczności może być kultywowanie postaw, o które prosił za życia - wymaganie od siebie, choćby inni od nas nie wymagali oraz pielęgnowanie w sobie Miłości. Dla nas  mieszkańców miasta Cudu nad Wisłą  to szczególne zobowiązanie. Chcemy  zachować dla potomnych pamięć o bohaterach 1920 roku i Świętym Pielgrzymie, który przybył z odległego Watykanu, aby w tym świętym dla nas  miejscu powiedzieć: dziękuję Tym, którzy w obronie Ojczyzny i wiary poświęcili własne życie.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • 75. rocznica zwycięskiej bitwy o wzgórze Monte Cassino
     • 75. rocznica zwycięskiej bitwy o wzgórze Monte Cassino

     • „…Oddali życie dla świętej sprawy Ojczyzny.”

       

      W poniedziałek 18 maja 2020 roku minie 75 rocznica zwycięskiej bitwy o wzgórze Monte Cassino II Korpusu Armii Polskiej pod dowództwem generała Władysława Andersa a oddziałami niemieckimi broniącymi drogi na Rzym na tzw. Linii Gustawa. Trwająca od 11 maja 1944 roku bitwa rozsławiła w świecie imię polskiego żołnierza, który zdobył, wydawałoby się nie do zdobycia fortecę niemiecką.  Przed Polakami niemieckie pozycje pod Monte Cassino próbowali zdobyć  Amerykanie, Kanadyjczycy i Brytyjczycy, lecz ich natarcia zakończyły się klęską. Polskie zwycięstwo było również odpowiedzią na sowieckie oskarżenia o tchórzostwo wysuwane po ewakuacji Armii Polskiej z Związku Radzieckiego w 1942 roku Równocześnie była to  próba pokazaniu światu, że zdobywcy Monte Cassino mają ojczyznę, która powinna być niepodległa i należy jej się godne miejsce w rodzinie narodów Europy  i świata po zakończeniu wojny . W tym miejscu warto przypomnieć, że założony w 529 roku przez św. Benedykta na stromym wzgórzu klasztor był miejscem gdzie zaczęła się odradzać kultura Europy po upadku starożytnego Rzymu. Naszym rodakom przyszło, więc odebrać z rąk hitlerowskich barbarzyńców miejsce będące jednym z symboli Europy. Las krzyży i białych tablic nagrobnych na stoku wzgórza w pobliżu klasztoru z wyrytymi na nich polskimi nazwiskami bohaterów najdobitniej świadczy o zasługach naszego narodu dla Europy.

       

      Chwała Bohaterom

       Niech pamięć o Ich czynach nigdy nie zagaśnie

       

      Koło Historyczne „Wiarus”

       

    • 39. rocznica zamachu na Ojca świętego Jana Pawła II
     • 39. rocznica zamachu na Ojca świętego Jana Pawła II

     • „Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę..."

      /Jan Paweł II/     

      W środę 13 maja 2020 r. minęła 39. rocznica zamachu  na Ojca świętego Jana Pawła II i 103 rocznica objawień w Fatimie. Miejsce dokonanego 39 lat temu zamachu na papieża upamiętnia płyta w bruku po prawej stronie części Placu świętego Piotra  w Rzymie. W czasie środowej audiencji ogólnej 13 maja 1981 o godz. 17.00 Ojciec Święty rozpoczął objeżdżanie odkrytym samochodem terenowym Placu św. Piotra, błogosławiąc przybyłych pielgrzymów. Dziewiętnaście minut później turecki płatny morderca Mehmet Ali Agca  z terrorystycznej organizacji "Szare wilki" trzykrotnie wystrzelił do papieża, ciężko go raniąc. Zamachowca ujęto w pobliżu miejsca zbrodni, Jana Pawła II przewieziono zaś natychmiast do rzymskiej kliniki im. Agostino Gemellego. Tam podczas sześciogodzinnej operacji lekarzom udało się powstrzymać upływ krwi  i uratować mu  życie. Papież przeżył zamach, ale już nigdy nie odzyskał pełni sił. Ten pamiętny dzień wstrząsnął całym światem. Czy Jan Paweł II - papież Polak przeżyje?. To dramatyczne pytanie kołatało w sercach milionów wiernych pod każdą szerokością geograficzną. Przez cały świat przeszła fala modlitwy, zjednoczenia i solidarności. Papież  mocno wierzył, że swoje ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej, która 13 maja 1917 roku objawiła się w Fatimie. Wyraził to słowami: „Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. Mimo iż od zamachu minęło już tyle lat, te tragiczne wydarzenia ciągle pozostają żywe w pamięci wszystkich. i ciągle pozostają bez wyjaśnienia. Pytanie - Kto i dlaczego w papieżu Polaku widział zagrożenie dla komunistycznej ideologii, czy fundamentalizmu? - nadal zostaje bez odpowiedzi.

      Koło Historyczne "Wiarus"

    • 85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
     • 85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

     •      "Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.”

      /Ignacy Mościcki Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej/

      We wtorek 12 maja 2020 r. minęła 85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego - współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej, wybitnego stratega i charyzmatycznego męża stanu, już za życia owianego legendą. Jego głównym celem, do którego konsekwentnie dążył  było odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności. Chciał Polski wolnej od obcych wpływów i za to marzenie był skłonny oddać wszystko. Został pochowany w  na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Serce marszałka zgodnie z jego ostatnią wolą  złożono na wileńskim cmentarzu na Rossie, w grobie jego matki. Na drodze konduktu pogrzebowego żegnały go tłumy. W całym kraju zapanowała trzyminutowa cisza, a ustawione na wawelskim wzgórzu działa oddając  101 strzałów armatnich pożegnały człowieka, który mówił, że chcieć to móc.

      Cześć i chwała Marszałkowi.

      Niech pamięć o jego czynach nigdy nie zaginie.

      Koło Historyczne "Wiarus"

       

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl
    • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
    • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79 Sekretariat (stary budynek szkoły) czynny w godz. 08.00-16.00 tel. (+48) 22 786-50-31 fax. 22 7865031
    • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych