• ZAPISY I REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

    Szanowni Rodzice, w dniach 4 - 15 marca 2019 r. trwają w szkole zapisy oraz rekrutacja dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie

    Kryteria rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2019/2020

    Dzieci zamieszkałe w obwodach szkolnych i urodzone w 2012 r. przyjmowane będą do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, natomiast dzieci urodzone w 2013 r. na podstawie wniosku rodziców.

    Zgodnie z art. 133 ust. 2  Prawo oświatowe dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

    Kryteria rekrutacji określają uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie:

    - Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin: 

    >>> UCHWAŁA NR 22/IV/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 28 stycznia 2019 r.

    Obwody szkolne

    Obwody szkolne w ramach sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Radzymin określa Uchwała nr 21/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 28 stycznia 2019 r., na końcu niniejszego artykułu podajemy również listę ulic w poszczególnych obwodach szkolnych:

    >> Uchwała nr 21/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 28 stycznia 2019 r.

     

    Harmonogram rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2019/2020

    Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określają Zarządzenia Burmistrza:

    - Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych:

     .>>>> Zarządzenie Nr 005.21.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 24 stycznia 2019 r.

     

    Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych

    Od 4 marca 2019 do 15 marca 2019  roku do godz. 15:00 składamy w placówce szkoły wniosek/zgłoszenie  o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.


    >>>> wniosek dziecka sześcioletniego

    >>>> zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

    >>>> wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

    W dniach 18 marca 2019 - 29 marca 2019 r. trwa weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    W dniu 5 kwietnia 2019 r. godz. 15.00 nastapi opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

    W dniach 8 kwietnia 2019 - 12 kwietnia 2019 r. godz. 12.00 nastąpi złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

    W dniu 12 kwietnia 2019 r. godz. 15.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     

    Lista ulic w obwodach szkolnych:

    1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie:

    1) adres siedziby – ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin,

    2) granice obwodu:

     a) od strony północnej: granicą administracyjną gmin Radzymin, Dąbrówka na odcinku od styku granicy administracyjnej gmin Radzymin, Dąbrówka z granicą administracyjną miejscowości Nowe Załubice, Łosie do styku granic administracyjnych gmin Dąbrówka, Klembów i Radzymin;

    od strony wschodniej: granicą administracyjną gmin Radzymin i Klembów na odcinku od styku granic administracyjnych gmin Dąbrówka, Klembów i Radzymin do styku granic administracyjnych gmin Klembów, Radzymin z granicą administracyjną miejscowości Wiktorów, Rżyska;

    od strony południowej: granicami administracyjnymi miejscowości: Wiktorów i Rżyska, Wiktorów i Stary Janków, Dybów Kolonia i Stary Janków, Dybów Kolonia i Ciemne oraz granicą administracyjną miejscowości Radzymin i Ciemne, Radzymin i Cegielnia, na odcinku od styku granic administracyjnych gmin Klembów i Radzymin z granicą administracyjną miejscowości Wiktorów, Rżyska do styku granic administracyjnych miejscowości Radzymin, Cegielnia z Aleją Jana Pawła II;

    od strony zachodniej: osią Alei Jana Pawła II, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od ulic: Wiejskiej, Witosa, Przemysłowej do granicy administracyjnej miejscowości Radzymin, Mokre, Ruda, Łosie, Nowe Załubice, Łosie na odcinku od styku granic administracyjnych miejscowości: Radzymin, Cegielnia z Aleją Jana Pawła II do punktu styku granicy administracyjnej gmin Radzymin, Dąbrówka z granicą administracyjną miejscowości Nowe Załubice, Łosie;

    b) do obwodu szkoły należą  miejscowości i ulice:

    Radzymin – ulice:

    Adama Mickiewicza, Aleja Jana Pawła II – numery nieparzyste, Bartosza Głowackiego od ul. P.O.W. do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (numery parzyste od 2 do 20), Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Czapury, Czereśniowa, Dolna, Dr mjr Tadeusza Koliski, Dzielna, Gabriela Narutowicza, Generała Lucjana Żeligowskiego, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Glinkowska, Gródki, Henryka Sienkiewicza, Husarska, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, 11 Listopada, Juliana Tuwima, Juliusza Kossaka, Juliusza Słowackiego, Jutrzenki, kpt. Ryszarda Downara Zapolskiego, kpt. Stefana Pogonowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Konstytucji 3 Maja, Stanisława Kotkowskiego, Kredytowa, Księcia Edwarda Lubomirskiego, ks. Ignacego Skorupki, ks. Kazimierza Narbutta, Księżnej Eleonory Czartoryskiej, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Łodygowa, 1 Maja, Mjr. Stefana Waltera, Malownicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka I, Miłosna, Mistrza i Małgorzaty, Modra, Mokra, Ogrodowa, Orła Białego, Pl. Tadeusza Kościuszki, Plac Wolności, Pionierska, Piotra Skargi, Podmiejska, P.O.W. (Polskiej Organizacji Wojskowej), Romantyczna, Romualda Traugutta, Rycerska, Stanisława Marszała, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Strzelców Kaniowskich, Strzelców Wileńskich, Wąska, Wczasowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Włodzimierza Tetmajera, Wołomińska, Wspólna, Wyszkowska, Zielona, Zwycięska;

    miejscowości: Dybów Kolonia, Emilianów, Łosie, Mokre, Stary Dybów, Wiktorów, Zawady, Zwierzyniec.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • doriss3@wp.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć